آشنایی با زمان در زبان فرانسوی

آشنایی با زمان در زبان فرانسوی

در این آموزش قصد داریم تا با زبان فرانسه آشنا شویم از این رو روزهای هفته، ماه ها و فصل های سال را در زبان فرانسوی آموزش می دهیم.

 

Les jours de la semaine

روزهای هفته

دوشنبه lundi
سه شنبه mardi
چهارشنبهmercredi
پنجشنبهjeudi
جمعهvendredi
شنبهsamedi
یکشنبهdimanche

مثال

Exemple

Aujourd’hui, on est lundi

امروز دوشنبه است .

.J’arrive mardi

سه شنبه میرسم.

.Je travaille le dimanche

من جمعه ها کار میکنم .

 Attention

دقت کنید

Dimanche : یکشنبه ی آینده یا یکشنبه

Le dimanche : هر یکشنبه

 

Les mois de l’année

ماه های سال

janvier -février – mars
avril – mai – juin
juillet – août – septembre
octobre – novembre – décembre

مثال

Exemple

.suis né en décembre

من در ماه سپتامبر متولد شده ام.

.Il fait froid en janvier

در ماه ژانویه هوا سرد است.

.Mes vacances sont au mois d’août

تعطیلات من در ماه اوت است.

.La piscine est fermée au mois de janvier

اسنخر در ماه ژانویه بسته است.

 

en janvier = au mois de janvier

en février = au mois de février

 

فصل ها در فرانسوی

Les saisons

فصل ها

بهارLe printemps
تابستانl’été
پاییزl’automne
زمستانl’hiver

مثال

Exemple

.c’est le printemps

بهار است.

.L’hiver est froid

زمستان سرد است.

.J’aime l’été

تابستان را دوست دارم.

Au printemps il fait beau

در فصل بهار هوا خوب است.

En été il fait chaud

در فصل تابستان هوا ، گرم است.

en automne il pleut

در پاییز باران میبارد.

en hiver il fait froid et il neige

در زمستان هوا سرد است و برف میبارد.

ll est né le 15 septembre 2012

او در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲ متولد شده است.

Elle est née le 12 janvier 1984

او در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۸۴ متولد شده است.

je suis née le 11 Mars 1974

من در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۷۴ متولد شده ام.

 

از همراهی شما با این آموزش کمال تشکر را داریم. برای مشاهده آموزش های بیشتر زبان فرانسوی می توانید به بخش آموزش زبان فرانسه مراجعه نمایید.

1812 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.