آموزش اعداد به زبان اسپانیایی و قواعد مربوط به آن

آموزش اعداد به زبان اسپانیایی

در این نوشته به آموزش اعداد به زبان اسپانیایی می پردازیم و قواعد آن را بیان می کنیم.

 

اعداد

۱

Uno

 

۲

Dos

 

۳

Tres

 

۴

Cuatro

 

۵

Cinco

 

۶

Seis

 

۷

Siete

 

۸

Ocho

 

۹

Nueve

 

۱۰

Díez

 

۱۱

Once

 

۱۲

Doce

 

۱۳

Trece

 

۱۴

Catorce

 

۱۵

Quince

 

۱۶

Dieciséis

 

۱۷

Diecisiete

 

۱۸

Dieciocho

 

۱۹

Diecinueve

 

۲۰

Veinte

 

۲۱

Veintiuno (solo el número)

۲۱ libros = veintiún libros

 

۲۲

Veintidós

 

و به همین روال عددها تا ۲۸ ادامه می یابند.

 

۲۹

Veintinueve

 

۳۰

Treinta

 

۳۱

Treinta y uno (solo el número)

۳۱ libros

Treinta y un libros

 

و به همین روال عددها تا ۳۸ ادامه می یابند.

 

۳۹

Treinta y nueve

 

۴۰

Cuarenta

 

۴۱

Cuarenta y uno (solo el número)

۴۱ libros

Cuarenta y un libros

 

۴۵

Cuarenta y cinco

 

۴۹

Cuarenta y nueve

 

۵۰

Cincuenta

 

و به همین روال عددها تا ۵۸ ادامه می یابند.

 

۵۹

Cincuenta y nueve

 

۶۰

Sesenta

 

و به همین روال اعداد تا ۶۸ ادامه می یابند.

 

 

۶۹

Sesenta y nueve

 

۷۰

Setenta

 

و به همین روال اعداد تا ۷۸ ادامه می یابند.

 

۷۹

Setenta y nueve

 

۸۰

Ochenta

 

و به همین روال اعداد تا ۸۸ ادامه می یابند.

 

۸۸

Ochenta y ocho

 

و به همین روال اعداد تا ۹۸ ادامه می یابند.

 

۹۰

Noventa

 

۹۵

Noventa y cinco

 

۹۹

Noventa y nueve

 

نکته ی بسیار مهم در مورد یادگیری اعداد ۱۰۰ تا ۹۹۹ این است که برای یادگرفتن عددهای بزرگ حتما باید آن ها را  با مرتبه کمتر یاد بگیرید. به عنوان مثال برای یادگیری عددهای ۴ رقمی حتماعددهای ۳ رقمی را یاد بگیرید و یا اینکه برای یادگرفتن اعداد ۳ رقمی حتما عددهای ۲ رقمی را به یاد داشته باشید.

 

۱۰۰

Cien

 

۱۰۱

Ciento uno

 

۱۱۰

Ciento díez

 

۱۵۹

Ciento cincuenta y nueve

 

۱۹۹

Ciento noventa y nueve

 

۲۰۰

Doscientos

 

۲۰۱

Doscientos uno

 

۲۰۸

Doscientos ocho

 

۲۱۹

Doscientos diecinueve

 

۲۵۹

Doscientos cincuenta y nueve

 

۲۸۹

Doscientos ochenta y nueve

 

۳۰۰

Trescientos

 

۳۰۶

Trescientos seis

 

۳۱۲

Trescientos doce

 

۳۸۷

Trescientos ochenta y siete

 

۴۰۰

Cuatrocientos

 

۴۱۷

Cuatrocientos diecisiete

 

۴۸۶

Cuatrocientos ochenta seis

 

۵۰۰

Quinientos

 

۵۰۵

Quinientos cinco

 

۵۵۵

Quinientos cincuenta y cinco

 

۵۷۹

Quinientos setenta y nueve

 

۶۰۰

Seiscientos

 

۶۲۸

Seiscientos veintiocho

 

۶۶۶

Seiscientos sesenta y seis

 

۶۸۰

Seiscientos ochenta

 

۷۰۰

Setecientos

 

۷۱۱

Setecientos once

 

۷۸۹

Setecientos ochenta y nueve

 

۸۰۰

Ochocientos

 

۸۱۸

Ochocientos dieciocho

 

۸۴۶

Ochocientos cuarenta y seis

 

۸۸۸

Ochocientos ochenta y ocho

 

۹۰۰

Novecientos

 

۹۰۱

Novecientos uno

 

۹۱۹

Novecientos diecinueve

 

۹۵۰

Novecientos cincuenta

 

۹۹۹

Novecientos noventa y nueve

 

نکته: در نوشتن اعداد اسپانیایی از y فقط بین یکان و دهگان استفاده می کنیم. به مثالهای زیر دقت کنید:

 

۸۹

Ochenta y nueve

 

۱۹۷

Ciento noventa y siete

 

۲۰۷

Doscientos siete

 

۱۰۱

Ciento uno

 

1727 بازدید
1 دیدگاه

یک پاسخ به “آموزش اعداد به زبان اسپانیایی و قواعد مربوط به آن”

  1. لباس عروس گفت:

    عالی بود

    ممنونم

    لطفا تلفظ هاشم بزارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.