آموزش اعداد ترتیبی در زبان اسپانیایی

آموزش اعداد ترتیبی در زبان اسپانیایی

در زبان اسپانيايي براي اسامي مذكر از اعداد ترتیبی مذكر و براي اسامي مونث از اعداد ترتیبی مونث استفاده مي كنيم. بدين ترتيب كه براي اسامي مونث o به a تبديل مي شود. براي اعداد ترتيبي مذكر اول و سوم بايد o را از آخر آن عدد حذف كنيم.

چند مثال                     Unos ejemplos

اولين مرد                       Primer hombre

اولين زن                        Primera mujer

دومين بخش                     Segunda parte

طبقه سوم                        Tercer piso

بخش سوم                       Tercera parte

چهارمين ماشين                  Cuarto coche

بيستمين ميز                 Vigésima mesa

در ادامه مطلب قواعد مربوط به این اعداد را به همراه مثال بیان می کنیم

اعداد ترتیبی (اولین تا دهمین) به صورت زیر هستند:

primero
اولین

segundo
دومین

tercero
سومین

cuarto
چهارمین

quinto
پنجمین

sexto
ششمین

séptimo
هفتمین

octavo
هشتمین

noveno
نهمین

décimo
دهمین

مانند بسیاری از صفات، این اعداد حالت مونث و مذکر دارند:

primero
primera

segundo
segunda

tercero
tercera

cuarto
cuarta

quinto
quinta

sexto
sexta

séptimo
séptima

octavo
octava

noveno
novena

décimo
décima

همچنین اعداد ترتیبی حالت مفرد و جمع نیز دارند:

primero
primeros

segundo
segundos

tercero
terceros

cuarto
cuartos

quinto
quintos

sexto
sextos

séptimo
séptimos

octavo
octavos

noveno
novenos

décimo
décimos

بنابراین این اعداد مانند صفاتی که به o ختم میشوند چهار شکل مختلف دارند:

primero
primeros
primera
primeras

نکته: primero و tercero در حالتی که به عنوان صفت مفرد مذکر مورد استفاده قرار گیرند حرف o از انتهای آنها حذف میشود. مثال:

el primer día
el tercer año

اعداد ترتیبی معمولا قبل از اسم می آیند. اما اگر اسم مورد نظر به خاندان های سلطنتی (پادشاهان)، پاپ و خیابان اشاره داشته باشد بعد از اسم می آیند. مثال:

Carlos Quinto
کارلوس پنجم (بعد از اسم آمده است، نام پادشاه)

el quinto libro
پنجمین کتاب

la Calle Sexta
خیابان ششم (بعد از اسم آمده است، خیابان)

la sexta pluma
ششمین خودکار

اعداد ترتیبی بعد از ۱۰ به طور نرمال مورد استفاده قرار نمیگیرند.

la Calle Dieciséis
خیابان شانزدهم

el siglo diecinueve
قرن نونزدهم

405 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.