آموزش افعال دو ضمیره در زبان فرانسه

آموزش افعال دو ضمیره در زبان فرانسه

در این نوشته به آموزش بحث افعال دو ضمیره در زبان فرانسه خواهیم پرداخت. Les verbesافعالی هستند که با دو ضمیر فاعلی صرف می شوند مثل:

Se promener: گردش رفتن
Se lever : بیدار شدن
Se doucher : دوش گرفتن
Se préparer : آماده شدن
Se laver :  خود را شستن

همانطور که در بالا میبینید مقابل مصدر فعل ها یک ضمیر قرار دارد که در حالت صرف کردن به شکل زیر می شود.

Je me lève
Tu te lèves
Il se lève
Nous nous levons
Vous vous levez
Ils se lèvent

افعال دو ضمیره

هر کدام از این افعال می تواند از فعل دو ضمیره خارج شود که در آن صورت به مفعول نیاز دارد. به مثالهای زیر توجه کنید .


من بیدار می شوم  = Je me réveille
من دخترم  را بیدار  می کنم=  Je réveille  ma fille

به گردش می روم=Je me promène
سگم را به گردش می برم= Je promène mon chien

شما خود را می شویید= Vous vous lavez
شما ماشینتان را می شویید= Vous lavez votre voiture

 

Il y a deux types de verbes pronominaux

افعال دو ضمیره  دو دسته هستند:


۱-  Les pronominaux réfléchis

دو ضمیره های انعکاسی

On fait l'action sur soi même

فعل را  روی خودمان انجام می دهیم و عملی است که روی فاعل انجام  یا منعکس می شود .

  il se lève
 il se couche
il se promène

۲-les pronominaux réciproques

دو ضمیره های دو جانبه

 Deux personnes font l'action l'un vers l'autre

 در این افعال صحبت از دو فاعل است که به شیوه ی  دو سویه است با هم در ارتباط هستند:

آنها با هم صحبت می کنند: ils se parlent
آنها به هم تلفن می کنند: elles se téléphonent
ما همدیگر را نگاه می کنیم:  nous nous regardons

همانطور که در مثال های بالا میبینید در این نوع دو ضمیره ها از کلماتی چون با هم و به هم که نشان دهنده ی فعل یا عملی  میان دو فاعل است استفاده می شود.

 

758 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.