جهت دریافت مدرک تافل فوری و گرفتن مشاوره با شماره 09360402976 تماس بگیری

آموزش انواع قید ها در زبان انگلیسی

آموزش انواع قید ها در زبان انگلیسی

در این نوشته به آموزش انواع قیدها در زبان انگلیسی پرداخته می شود و در آخر ترتیب قرار گرفتن آن ها در جملات آموزش داده می شود.

قید

قیدهای زمان:

 در ابتدا به چند قید زمان دقت کنید :

today-yet-still-recently-soon-now-then

قیدهای زمان معمولا در آخر جمله قرار می گیرند. مثال:

.I'm going to London today

?What did you do yesterday

.She has a new hairstyle now

.You can stay with us until then

اما اگر تمرکز اصلی جمله قیدهای زمان نباشد این قیدها می توانند در ابتدای جمله هم قرار بگیرند. به مثال های زیر دقت کنید.

 

.Today I'm going to London

.Every year I have a great time with my family

 

قیدهای مقدار

از جمله قیدهای مقدار به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

very-too-so-quite-much-rather

 

.They are not really my parents

.The books are not too much expensive

 

این نوع از قیدها هم نسبت به میزان تمرکز جمله بر آن ها می توانند در وسط یا حتی ابتدای جمله هم قرار بگیرند. به جملات زیر توجه کنید.

 

.Really they are not my parents

.I love you so much

 

قیدهای تکرار

به قیدهای تکرار زیر توجه کنید.

twice-sometimes-often-always-never

 

این قیدها هم می توانند ابتدا جمله بیایند, اما معمولا وسط جمله قرار می گیرند.

 

.Sometimes I think I'd like to live somewhere else

.Usually I get up early

.I always/usually get up early

 

Always- rarely- ever- seldom- never

نمی توانند اول جمله قرار بگیرند.

 

البته However-always-never می توانند ابتدای جمله های امری قرار بگیرند. دقت کنید:

 

.Always look in the mirror before starting to drive

.Never ask her about her marriage

 

ترتیب قرار گرفتن قیدها در جملات

ﻗﻴﺪ ﺣﺎﻟﺖ + ﻗﻴﺪ ﻣﻜﺎﻥ + ﻗﻴﺪ ﺯﻣﺎﻥ

 

.He studies his book carefully in library every Saturday

Carefully = قید حالت

In library = قید مکان

Every Saturday = قید زمان

این ترتیب را بخاطر بسپارید.

976 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.