آموزش تبدیل جملات مجهول به معلوم

آموزش تبدیل جملات مجهول به معلوم:

در این نوشته قصد داریم به آموزش تبدیل جملات مجهول به معلوم  در زبان انگلیسی با ذکر مثال بپردازیم. به مثال ها توجه کنید.

جملات مجهول

برای تبدیل جملات مجهول به معلوم به نکات زیر توجه کنید.

قید + مفعول + فعل + فاعل : جملات معلوم
قید + p.p + مشتقات to be + نایب فاعل : جملات مجهول

مشتقات to be:
۱٫ زمان حال ساده ( am, is, are )
۲٫زمان گذشته ساده ( was/were )
۳٫زمان اینده ساده ( will be )
۴٫زمان حال استمراری am,is,are)being)
۵٫ زمان گذشته استمراری was/were) being
۶٫زمان حال کامل have/has) been
۷٫زمان گذشته کامل had been
۸٫ زمان آینده کاملwill have been

 

 

She sees me every day
 I am seen every day
 

۱٫ اوهر روز من را می بیند.
۱٫ من هر روز دیده می شوم.


Sona wrote a letter yesterday
A letter was written yesterday


۲٫ سونا یک نامه دیروز نوشت.
۲٫ یک نامه دیروز نوشته شد.


 I would clean the window tomorrow
 The window will be cleaned tomorrow


۳٫ من فردا پنجره را تمیز می کنم.
۳٫ پنجره فردا تمیز می شود.


They are painting the wall
The wall is being painted


۴٫ان ها دارند دیوار را رنگ می کنند.
۴٫ دیوار دارد رنگ می شود.


She was washing the kitchen
The kitchen was being washed


۵٫ او دارد آشپزخانه را می شورد.
۵٫ آشپزخانه دارد شسته می شود.


 He has broken the glass
The glass has been broken


۶٫او لیوان را شکسته است.
۶٫ لیوان شکسته شده است.


 We had bought some books for school
 Some books had been bought for school


۷٫ما چند عدد کتاب برای مدرسه خریده بودیم.
۷٫چند عدد کتاب برای مدرسه خریده شده بود.


He will have bought a new car by 2019
A new car will have been bought by 2019


۸٫او تا سال ۲۰۱۹  یک ماشین نو می خرد.
۸٫یک ماشین نو تا سال ۲۰۱۹ خریده می شود.

7450 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.