آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی | سری سوم

English Idioms

آموزش اصطلاحات انگلیسی

با شما هستیم با سری دوم اصطلاحات پرکاربرد.همیشه مثال هایی که همراه با تصاویری مرتبط با موضوع هستند همراه است, در یادگیری و ثبت در حافظه افراد کارایی بیشتری دارند. ما در این پست سعی کرده ایم اصطلاعات پر کاربرد انگلیسی را همراه با تصاویر بیان کنیم تا یادگیری آن برای شما آسان تر شده, و در نتیجه بهتر در حافظه شما ثبت شود. به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

 

 

Go to the dogs

Go to the dogs

معني: مخروبه شدن

-Have you seen their house lately? It's really gone to the dogs
-It's true that it has become run-down and in serious need of repair, but I'm sure that it can be fixed up to look like new.

-اخيراً خانه آنها را ديده‌اي؟ آن واقعاً به مخروبه تبديل شده است.
-اين درست است که مخروبه شده است و به تعميرات اساسي نياز دارد، اما من مطمئنم که مي‌تواند (طوري) تعمير شود که نو به نظر برسد.


 

All thumbs

All thumbs

معادل فارسی: دست و پا چلفتی، بی دست و پا

– Hey, Bea. Can you help me out? I don't seem to be able to button up the back of my dress.
– Sure. Let's see if I can do it for you.
– I guess I'm all thumbs because I'm so nervous. I'm already late for my date.
– Well, I suppose that being so nervous would make you clumsy and awkward. But don't worry, I'm sure your date will wait.

– هي، بی. مي‌تونی کمکم کنی؟ فکر نمی‌کنم بتونم دکمه‌های عقب لباسم رو ببندم.
– البته. بزار ببينم مي‌تونم اين کار رو برات بکنم.
– فکر کنم دست و پا چلفتی شدم آخه خيلي عصبی هستم. الآن برای قرار ملاقات ديرم شده.
– خب، گمان کنم عصبی بودن تو رو اينقدر بي‌دست و پا می‌کنه. اما نگران نباش، مطمئنم که دوستت منتظر می مونه.


 

Not to have a leg to stand on

Not to have a leg to stand on

توضيح: دليلي براي اثبات سخن خود نداشتن

He won't have a leg to stand on unless he can prove that

او دليلي براي اثبات گفته خود نخواهد داشت مگر اينکه بتواند ثابت کند که …
 

Without evidence, we don't have a leg to stand on.

بدون مدرک ما هيچ دليلي براي اثبات گفته خود نداريم.


 

Shake a Leg

Shake a Leg

معني: شتاب کردن، عجله کردن

– Mary, you always take such a long time to put on your makeup. Come on, shake a leg!
– I'll be finished in a minute. Be patient.
– You've got to hurry or else we won't arrive on time to see the last show.

– مري، تو هميشه کلي طول مي‌کشه که خودت رو آرايش کني. بجنب ديگه!
– تا يک دقيقه ديگه کارم تموم مي‌شه. صبر داشته باش.
– بايد عجله کني، وگر نه براي ديدن آخرين نمايش به موقع نمي‌رسيم.


 

Stick Out One's Neck

 

Stick Out One's Neck

معني: ريسک کردن، خطر کردن

Why should I stick my neck out for them?

چرا بايد خودم را به خاطر آنها به خطر بياندازم؟


 

هر روز با ۵ اصطلاع جذاب انگلیسی با ما همراه باشید

به زودی سری چهارم در سایت قرار میگیرد

زبان دانلود

1678 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.