آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی | سری ششم

English Idioms

انگلیسی به زبان ساده

با شما هستیم با سری دوم اصطلاحات پرکاربرد.همیشه مثال هایی که همراه با تصاویری مرتبط با موضوع هستند همراه است, در یادگیری و ثبت در حافظه افراد کارایی بیشتری دارند. ما در این پست سعی کرده ایم اصطلاعات پر کاربرد انگلیسی را همراه با تصاویر بیان کنیم تا یادگیری آن برای شما آسان تر شده, و در نتیجه بهتر در حافظه شما ثبت شود. به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

Under the weather

Under the weather

معنی: ناخوش، بدحال

– I stayed home from work because I was feeling under the weather.

– من سر کار نرفتم و خانه ماندم، زیرا احساس کسالت می کردم.

– When you catch cold, you feel under the weather.

– وقتی آدم سرما می خورد، احساس کسالت می کند.

.


 Cross your finger

 

Cross your finger

توضیح: برای موفقیت کسی یا اتفاق چیزی امیدوار بودن

– we'll be crossing our fingers for you to pass your exam.

– امیدواریم (دعا می کنیم) در امتحانت قبول شوی.

.


 Keep an eye open on something  معنی: مراقب چیزی بودن

Keep an eye open on something

معنی: مراقب چیزی بودن

– We've asked the neighbors to keep an eye open on the house for us while we are away.

– ما از همسایه ها خواسته ایم که وقتی بیرون هستیم مراقب خانه باشند.

.


 Let the cat out of the bag  معنی: دهن لقی کردن، بند به آب دادن

Let the cat out of the bag

معنی: دهن لقی کردن، بند به آب دادن

– I wanted it to be a surprise, but my sister let the cat out of the bag.

– من می خواستم که آن یک سورپرایز باشد، اما خواهرم بند را به آب داد.

.


 

 Lose one's head  معنی: دستپاچه شدن

Lose one's head

معنی: دستپاچه شدن

– When Mel saw a dog in the street right in front of his car, he lost his head and drove into a tree.

– وقـتی مل سگی را در خیابان درست در مقابـل ماشینش دید، دستپاچه شد و بـه یک درخت زد.

.


.

دوستان با تکرار این جملات به یادگیری خود بسیار کمک خواهید کرد.

ما این اصطلاحات را با تصاویر مربوط به خودشون همراه کردیم که یادگیریش آسمون تر بشه

با سری بعدی ما همراه باشید

زبان دانلود

1305 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.