آموزش جمله واره و انواع آن در زبان انگلیسی

آموزش جمله واره و انواع آن در زبان انگلیسی

در این مطلب قصد داریم تا به آموزش جمله واره و انواع آن در زبان انگلیسی بپردازیم .همچنین phrase را به همراه مثال بیان نماییم.

جمله واره

تعریف clause یا جمله واره

گروهی از کلمات هستند که دارای نهاد و فعل می باشند. یک جمله واره مستقل (independent clause) مانند یک جمله ساده کامل است و می تواند بصورت مستقل مورد استفاده قرار گیرد.

 

.She is hungry

.I am feeling well today

 

اما نوع وابسته آن (dependent clause) را نمی توان به تنهایی مورد استفاده قرار داد و اغلب با کلماتی چون although, since, if, when و because بکار می روند.

 

Although she is hungry

Whoever is hungry

Because I am feeling well

 

ترکیب دونوع وابسته و مستقل در جملات پیچیده

 

.Although she is hungry, she will give him some of her food

 

.Whatever they decided, I will agree to

 

تعریف phrase

یک عبارت (phrase) گروهی از کلمات است که فاقد نهاد و فعل می باشد.

 

Best friends (noun phrase)

Needing help (gerund phrase)

With the blue shirt (prepositional phrase)

جمله واره قیدی Adverbial Clauses

این نوع یک جمله واره پیرو یا وابسته است و دارای یک فاعل و یک فعل می باشد و همان گونه که از نام آن بر می آید، نقش قیدی دارد.

مثال:

I hurried because I was late

من عجله کردم چون دیر کرده بودم.

در این مثال I hurried  از نوع مستقل و I was late از نوع وابسته است.

در بسیاری از موارد می توان برای تاکید جای دو نوع قیدی و اصلی را عوض کرد. در جمله زیر جمله واره قیدی قبل از جمله واره اصلی قرار گرفته است.

 

Although she was tired, she went to work

گرچه خسته بود، سرکار رفت.

در این جمله، Although she was tired  از نوع قیدی و She went to work جمله مستقل (اصلی) است.

نکته: البته اگر جمله واره قیدی قبل از جمله واره اصلی قرار گیرد بین آن دو معمولا از کاما (ویرگول) استفاده می شود.

When Arash opened the door, Ashkan was reading a newspaper

Ashkan was reading a newspaper when Arash opened the door

وقتی آرش در را باز کرد، اشکان مشغولِ خواندن روزنامه بود.

جمله واره های قیدی با کلماتی مانند کلمات زیر شروع می شوند:

after (بعد از)

before (قبل از)

as (مثل، همچون، همان طور)

as if (گویی، مثل اینکه)

because (چون که)

since (از آن جا که، چون که)

although (اگرچه)

in spite of (علی رغم، با وجود)

yet (با وجود این، با این همه، اما)

 

 مثال ها:

  Do as your mother says

همان طور که مادرت می گوید عمل کن.

 

It looks as if it’s going to rain

مثل این که می خواهد باران بیاید.

 

Since it’s your birthday, I’ll give you a present

چون روز تولد شماست، یک هدیه به شما خواهم داد.

 

Although she was tired, she went to work

گرچه خسته بود، اما سر کار رفت.

 

 

 

4992 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.