آموزش زبان آلمانی بخش : آب و هوا

ger2

در این بخش به معرفی برخی اصطلاحات و لغات مربوط به وضع هوا می‌پردازم.

 

 

به نظر هوا دارد بارانی می‌شود

Es sieht nach Regen aus.

 

هوا سرد است

Es ist kalt

 

زیبا

schön

∫o:n

داغ

heiß

hais

هوای) صاف)

klar

kla:

خیلی سرد. منجمد

eisig

'aizɪç

گرم

warm

varm

بادی

windig

'vɪndɪç

ابری

bewölkt

bevɔlkt

تیره, گرفته

dunstig

'dnstɪç

گرم و مرطوب

schwül

∫vu:l

مرطوب

feucht

fɔyçt

مه الود

nebelig

'ne:bəlɪç

برف می‌بارد

Es schneit

εs ∫naiən

باران می‌بارد

Es regnet

εs re:gnən

یخ بندان است

Es friert

εs 'fri:rt

بد است

ist schlecht

ɪst ∫lεçt

 

 

2953 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.