آموزش زبان آلمانی بخش : تلفظ زبان آلمانی بخش ۵

ger4

حرف u نیز در زبان آلمانی به دو صورت تلفظ می‌شود. این حرف نیز دارای دو ترکیب صدایی کوتاه و بلند است.

۱) u کوتاه: این صدا تا حدودی به o کوتاه شبیه است اما بیشتر به صدای او شبیه است.

Geduld

bunt

Schuld

Luft

Mutter

gə'dlt

bnt

lt

lft

mt

 

صدای او کوتاه در حروف فونتیک با علامت  نمایش داده می‌شود.

 

۲) u بلند: این صدا تا حد بیشتری به صدای او در زبان فارسی شبیه است و به صورت کشیده تلفظ می‌شود. در صورتی که حرف u به صورت uh در کلمه باشد به صورت اوی بلند تلفظ خواهد شد.

Fuß

Uhr

Schuh

tun

Zu

fu:s

:u

:u∫

tu:n

:tsu

 

صدای او بلند در حروف فونتیک به صورت u: نمایش داده می‌شود.

813 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.