آموزش زبان آلمانی بخش : خانواده و اقوام

ger4

ابتدا عذر خواهی کنم چون در هر پست ردیف‌ها به صورتی خاص چیده شده اما من هرکاری کردم نتواسنتم آن را درست در محلش قرار دهم.

در این بخش به بیان اسامی مربوط به خانواده و اقوام می‌پردازم.  حروف چیده شده در پرانتز حالت جمع اسامی است.

'εltn

die Eltern

والدین

'mtPlural 'mt

die Mutter (ü)

مادر

'fa:tPlural 'fεt

der Vater (ä)

پدر

zo:n, Plural 'zø:nə

der Sohn (ö, e)

فرزند پسر

'tɔxtPlural 'tœçt

die Tochter (ö)

فرزند دختر

'bru:dPlural 'bry:d

der Bruder (ü)

برادر

'∫vεst

die Schwester (n)

خواهر

 

der Großvater (ä)

پدر بزرگ

 

die Großmutter (ü)

مادر بزرگ

'εŋkl

der Enkel (-)

نوه پسر

 

die Enkelin (nen)

نوه دختر

'nɪçtə

die Nichte (n)

دختر برادر يا خواهر و غيره

'nεfə

der Neffe (n)

پسر برادر يا خواهر و غيره

''fεt

der Vetter (n)

پسر عمو-خاله- دایی- عمه

ku'zi:nə

die Kusine (n)

دختر عمو-خاله- دایی- عمه

'ɔŋkl

der Onkel (-)

عمو یا دایی

'tantə

die Tante (n)

عمه یا خاله

'jŋə

der Junge (n)

پسر

'mε:tçən

das Mädchen (-)

دختر

'man, Plural 'mεn

der Mann (ä, er)

مرد

frau

die Frau (en)

زن

'frɔynt, Plural 'frɔyndə

der Freund (e)

دوست

 

949 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.