آموزش زبان آلمانی بخش : روزهای هفته

ger1

در این بخش از آموزش لغت‌دانی می‌خواهم به روزهای هفته بپردازم.

 

دوشنبه

Montag

'mo:nta:k

سه شنبه

Dienstag

'di:nsta:k

چهارشنبه

Mittwoch

'mɪtvɔx

پنج شنبه

Donnerstag

'dɔnsta:k

جمعه

Freitag

'fraita:k

شنبه

Samstag

'zamsta:k

یکشنبه

Sonntag

'zɔnta:k

روز

der Tag (e)

ta:k

صبح

der Morgen

'mɔrg

بعد از ظهر

der Nachmittag (e)

'na:xmɪta:k

اول شب

der Abend (e)

'a:bt

شب

die Nacht (e)

'naxt

امروز

heute

'hɔytə

فردا

morgen

'mɔrg

امشب

heute Abend

'hɔytə 'a:bt

دیروز

gestern

gεstn

دیشب

gestern abend

gεstn 'a:bt

هفته

die Woche (n)

'vɔ

آخر هفته

das Wochenende (n)

'vɔxεndə

روزانه

täglich

'tε:kliç

هفتگی

wöchenlich

'vɔxnəliç

 

برای مشخص کردن یک اتفاق در یکی از روزهای هفته (و آخرهفته) باید از حرف اضافه am قبل از آن روز استفاده کنید. و باید بدانید که همه روزهای هفته و ماه‌ها و فصل‌ها مذکر هستند بنابراین شکل این حرف اضافه تغییری نخواهد کرد. از واژهای jeden– هر (مثلا هر جمعه), nächsten– بعد (جمعه بعد),letzten– آخر (روز آخر) و vorigen– قبل, گذشته (هفته قبل) به وفور در مکالمات مربوط به روز و تاریخ استفاده می‌شود.

1393 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.