آموزش کاربردی ساخت کلمات جمع در زبان اسپانیایی

آموزش کاربردی ساخت کلمات جمع در زبان اسپانیایی

در این آموزش از مجموعه آموزش های زبان اسپانیایی ساخت کلمات جمع در زبان اسپانیایی را بیان می کنیم چراکه استفاده ازآن کاربردی ترین قسمت در مکالمات و گرامر این زبان می باشد.

ساخت کلمات جمع در زبان اسپانیایی

 

طریقه ساخت کلمات جمع

جمع بستن کلمات اسپانیایی با اضافه کردن حرف s یا es در آخر کلمه صورت می گیرد.
– اگر کلمه مفرد به حروف صدادار  (a e o u) ختم شود، به آخر کلمه s اضافه می کنیم.

مثال:


   پنجره   ventana
   پنجره ها  ventanas

   خانه   casa
   خانه ها   casas

   فرش   alfombra
   فرش ها  alfombras

   کلیسا   iglesia
   کلیساها   iglesias

   میوه   fruta
   میوه ها   frutas

   میز   mesa
   میز ها  mesas

   سیم    alambre
   سیم ها   alambres

   مرد  hombre
   مرد ها  hombres

   اسم   nombre
   اسم ها  nombres

   دندان   diente
   دندان ها  dientes

   روغن    aceite
   روغن ها   aceites

   کتاب  libro
   کتاب ها  libros

   دفتر   cuaderno
   دفتر ها    cuadernos

   آرزو  deseo
   آرزوها    deseos

   بانک    banco
   بانک ها   bancos

   شامپو  champú
   شامپوها   champús

(در زبان اسپانیایی، تعداد کلماتی که به u ختم می شوند، بسیار کم هستند.)


– اگر کلمه مفرد، به حرف صدا دار i ختم شود، به آخرآن es اضافه می کنیم.

مثال:


   ایرانی  iraní
   ایرانی ها   iraníes

   عراقی   iraquí
   عراقی ها  iraquíes

   اسرائیلی   israelí
اسرائیلی ها     israelíes

   مراکش   marroquí
   مراکشی ها   marroquíes

   قناری   canari
   قناری ها   canaries

(در زبان اسپانیایی، تعداد کلماتی که به i ختم می شوند هم ، بسیار کم هستند.)


– اگر کلمه مفرد، به حرف صدا دار ختم نشود، به آخرآن es اضافه می کنیم.مثال:


   شهر   ciudad
شهرها   ciudades

   کشور  pais
   کشور ها  paises
       
   درخت   árbol
   درخت ها    árboles

   ترانه   canción
   ترانه ها   canciones

راحت   fácil
   راحت ها  faciles

   مبتدی   principal
   مبتدی ها   principales

جرم  crimen
   جرم ها   crímenes

   آزادی  libertad
   آزادی ها   libertades


– اگر کلمه ی مفرد به حرف z (سِتا) ختم گردد، در تبدیل آن به جمع، حرف z حذف شده و به جای آن ces گذاشته می شود.

مثال:


   آرامش-صلح   paz
آرامش ها-صلح ها   paces

   ماهی  pez
ماهی ها  peces

صدا  voz
   صداه   اvoces

  نور  luz
نورها  luces

  مداد، قلم   lápiz
مداد ها، قلم ها   lápices

471 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.