آموزش نوشتن رزومه

 resume1

آموزش لازم جهت نوشتن رزومه با

Resumes for Re Entering the Job Market

كتابي كاربردي براي نوشتن رزومه اي مناسب علم و حرفه شما كه در آن مي آموزيد تا با نحوه نوشتن يك رزومه خوب و تاثير گذار آشنا شويد همچنين ميتوانيد با مشاهده بيش از صد رزومه آماده رزومه نويسي را ياد بگيريد.

شما مدتی از کار دور بوده اید اما حال آماده است تا دوباره به بازارکار برگردید.لازم به توضیح نیست که یک رزومه موثر و جالب توجه برای موفقیت در گرفتن یک شغل ایده آل ضروری است این کتاب با توصیه های کارشناسانه در نوشتن یک رزومه کوتاه , مدرن به شما کمک می کند.

Resumes for Re-Entering the Job Market
Re-energize your resume

Book

YYou’ve taken some time away from your career path, but you’re now ready to get back into the job market. Put your previous education and experience to work and get an edge on the other job applicants with Resumes for Re-Entering the Job Market. This helpful resource is packed with expert advice on creating concise, stylish resumes that will instantly get you noticed.In today’s job market, an effective, eye-catching resume is essential for success. With the help of Resumes for Re-Entering the Job Market you’ll make a strong first impression and take a confident step toward landing the job of your dreams.

Get access to nearly 100 sample resumes and cover letters
Organize and draft your resume with the aid of helpful worksheets
Discover the common elements in the most popular resume formats
Learn to use vivid, active verbs in your resume

Find out how to format and submit resumes electronically

resume1445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1272 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.