آموزش وجه امری در زبان انگلیسی

آموزش وجه امری در زبان انگلیسی

در این نوشته قصد داریم تا وجه امری (Imperative mood) در زبان انگلیسی را آموزش دهیم. فعل امر برای بیان منظورهای مختلف از قبیل خواهش و تقاضا، پند و اندرز، التماس و دعا، و بالاخره برای امر واقعی به کار می رود.

وجه امری

 

چنانچه عملی یا عدم انجام فعلی را از مخاطب بخواهیم از وجه امری استفاده می شود. مصدر بدون to در زبان انگلیسی فعل امر است و این فعل می بایستی درابتدای جمله نوشته شود.
مثال:


مصدر:  to come
فعل امر : come

مصدر:  to listen
فعل امر: listen

مصدر:  to stand
فعل امر: stand

Give the book to me


کتاب را به من بدهید.


.
فعل امر و خواهش و تقاضا، اکثرا با افزودن کلمه ی please در اول یا آخر جمله ی امری و یا اضافه کردن shall we،  shall I  یا will you  در آخر جملۀ امری صورت می گیرد. به مثال های زیر توجه کنید:


Please give me the book


لطفا کتاب را به من بدهید.

 

Please turn the light on


لطفا چراغ را روشن کنید.

 


چنانچه بخواهیم وجه امری را منفی کنیم کافی است do not را به صورت فرم مخفف don't در ابتدای جمله قرار دهیم . به مثال های زیر دقت کنید:

 

 مثبت:   ! come here

بیا اینجا

منفی:  ! don't come here

اینجا نیایید

 مثبت: ! Listen to me

به حرف من گوش کن

 منفی: ! don't listen to him

به حرف او گوش نکنید.

 

نکته کلیدی: توجه داشته باشید you همیشه در وجه امری مستتر می باشد و احتیاج به بیان آن نیست مگر در مواردی که اشاره به فرد خاصی صورت بگیرد و در اینجا تاکید روی فرد به خصوصی بین چند نفر می باشد هنگام بیان اینگونه جملات باید سعی شود کلمه you با فشار و تاکید بیشتری تلفظ شود.

 

You come here


شما به اینجا بیایید ( نه شخص دیگری)

 

1631 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.