آموزش گرامر زبان آلمانی بخش ۲۴

ger1

از آنجایی که ضمیر فاعلی Sie در زبان آلمانی دارای معانی مختلفی است در این بخش به بررسی معانی مختلف Sie خواهیم پرداخت.

ضمیر Sie می‌تواند به عنوان «شما» رسمی و مودبانه مورد استفاده قرار گیرد (در زبان فارسی در حالت مودبانه ما از ضمیر به حالت جمع استفاده می‌کنیم یعنی «شما»). باید توجه داشته بشید که ضمیر Sieدر این کاربرد هنواره با حرف اول بزرگ نوشته می‌شود و در صورتی که از این ضمیر در جمله استفاده کنید باید فعل را با پسوند –en صرف کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

؟Wo wohnen Sie

کجا زندگی می‌کنید؟

؟Brauchen Sie Benzin

آیا شما به بنزین نیاز دارید؟

 

این ضمیر همچنین می‌تواند به معنی او (سوم شخص مفرد مونث) یا آن (برای اسامی مونث) نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این حالت تنها در صورتی که ضمیر در ابتدای جمله قرار گیرد حرف اول آن بزرگ خواهد بود. برای صرف کردن فعل اصلی با این ضمیر (در صورتی که فعل با قائده باشد) باید به انتهای آن –t اضافه شود. به مثال‌های زیر توجه کنید (مثال سوم برای مقایسه با حالت بالا است) :

؟Wo wohnt sie

او (مونث) کجا زندگی می‌کند؟

؟Braucht sie Benzin

آیا او (مونث) به بنزین نیاز دارد؟

؟Haben Sie eine Luftsäule

آیا شما پمپ هوا دارید؟

.Ja, sie ist gleich links von der Einfahrt

بله, آن (اسم مونث) دقیقا کنار ورودی است.

 

آخرین کاربرد sie به معنی آنها است (ضمیر سوم شخص جمع). در این حالت نیز sie مانند حالت بالا با حرف کوچک آغاز می‌شود اما فعل جمله با پسوند –en صرف می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

؟Wo wohnen sie

آنها کجا زندگی می‌کنند؟

؟Brauchen sie Benzin

آیا آنها به نبزین نیاز دارند؟

 

زبان دانلود

998 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.