آموزش گرامر زبان انگلیسی : تلفظ پایانه‌های s و ed

eng6

زبان دانلود آموزش گرامر زبان انگلیسی بخش : تلفظ پايانه‌های s و ed را برای شما فراهم کرده است که در ادامه میتوانید آن را مطالعه کنید.

تلفظ پايانه‌های s و ed

پايانه‌ها (يا پسوندهای) s و ed دو تا از متداول‌ترين پايانه‌ها (endings) در زبان انگليسی هستند. قواعد تلفظ آنها تغيير ناپذير است و برای انواع مختلف کلمات يکسان است.

 

کاربرد پايانه s

پايانه s چهار کاربرد مختلف دارد:

 

کاربردها

تلفظ

صدای /S-/

صدای /Z-/ صدای /IZ-/

اسامی جمع

act » acts

day » days voice » voices

حالت ملکی

Mark » Mark's Ann » Ann's James » James's
افعال سوم شخص مفرد

like » likes

lead » leads teach » teaches
حالت مخفف
 is و has
it is » it's

she is » she's

 

 

نحوه تلفظ پايانه s

۱- در کلماتی که به يکی از صداهای //، //، //، //، // و // ختم می‌شوند، پايانهصدای /IZ-/ می‌دهد:

refuses, passes, judges, watches, garages, wishes.

۲- پس از حروف صدادار و نيـز کلماتی که به يکی از صداهـای //، //، //، //، //، 
//، //، //، // و // ختم می‌شوند، پايانه s صدای /z-/ می‌دهد:

boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, cars.

۳- پس از حروف بی‌صدای //، //، //، // و // پايانه صدای /s-/ می‌دهد:

cups, cats, walks, laughs, tenths.

 

کاربرد پايانه ed

پايانه ed برای ساختن زمان گذشته ساده و نيز قسمت سوم افعال با قاعده به کار می‌رود:

 

کاربرد

تلفظ
صدای /Id-/ صدای /d-/ صدای /t-/

حالتهای گذشته افعال

need » needed

want » wanted

fill » filled

need » needed

work » worked

help » helped

 

 

نحوه تلفظ پايانه ed

۱- پس از يک // يا //، پايانه ed صدای /Id-/ می‌دهد:

landed, started, visited, demanded

۲- پس از حروف صدادار و نيز حروف بي‌صدای //، //، //، //، //، //، //، //، 
//، //، // و //،  پايانه ed صدای /d-/ می‌دهد:

tied, paid, robbed, lived, used, judged, seemed, turned, cared, failed.

۳- پس از بقيـه حروف بی صدا، يعنی //، //، //، //، //، // و // پايانه ed صدای /t-/ می‌دهد:

developed, looked, laughed, berthed, missed, wished, watched.

 

931 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.