آموزش گرامر ” نه تنها، بلکه ” در زبان انگلیسی

آموزش گرامر " نه تنها، بلکه " در زبان انگلیسی

در این نوشته قصد داریم به آموزش گرامر " نه تنها، بلکه " در زبان انگلیسی بپردازیم و نکات آن را بیان نماییم.

نه تنها، بلکه

به دو قاعده ی زیر توجه کنید و آن ها را به خاطر بسپارید.

 

Not only + (X) + but + (Y) + as well

 Not only + (X) + but also + (Y)

اگر (x)  صفت باشد (y)  نیز صفت و اگر (x) فعل باشد (y) نیز فعل خواهد بود.

 حال دو جمله زیر را مقایسه کنید.

l not only cleaned the room but washed the car as weI

من نه تنها اتاق را تمیز کردم بلکه اتومبیل را هم شستم.

I not only cleaned the room but also washed the car

نه تنها اتاق را تمیز کردم بلکه اتومبیل را هم شستم.

همانطور که ملاحظه می فرمایید معنی دو جمله فوق کاملا یکسان و برابر می باشد.

نکته: چنانچه در جمله فعل  مدال بکار رود محل فعل مدال در جمله بعد از فاعل و قبل از not only  خواهد بود.به مثال زیر توجه کنید:

You must not only wash the dishes but sweep the floor as well.

شما نه تنها باید ظرف ها را بشویید بلکه باید کف اتاق را نیز جارو کنید.

You must not only wash the dishes but also sweep the floor

شما نه تنها باید ظرف ها را بشویید بلکه باید کف اتاق را نیز جارو کنید.

نکته مهم: چنانچه  not only در ابتدای جمله و اولین لغت جمله باشد ، بلافاصله فعل کمکی زمان مربوط به جمله بعد از آن به کار می رود به این مثال توجه کنید:

Not only did he wash the car, but also cleaned the yard

او نه تنها اتومبیل را شست بلکه حیاط را نیز تمیز کرد.

امیدواریم در این آموزش به خوبی آموزش گرامر  "نه تنها، بلکه" در زبان انگلیسی را آموخته باشید.

 

984 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.