آهنگ ایتالیایی زیبای Parla con me به همراه ترجمه

آهنگ ایتالیایی زیبای Parla con me به همراه ترجمه

در این نوشته به منظور یادگیری و تقویت هرچه بهتر زبان ایتالیایی آهنگ زیبای Parla con me را به همراه ترجمه ی آن قرار داده ایم. امیدواریم از آن لذت ببرید.
آهنگ ایتالیایی

Parla con me
با من سخن بگو

Ma dove guardano ormai
quegli occhi spenti che hai?
Cos'è quel buio che li attraversa?
Hai tutta l'aria di chi
da un po' di tempo oramai
ha dato la sua anima per dispersa.
Non si uccide un dolore
anestetizzando il cuore
c'è una cosa che invece puoi fare
se vuoi, se vuoi, se vuoi…
 اکنون به کجا می نگرند
چشمان تهی از زندگی تو؟
اندوه درون چشمانت از چیست؟
نگاهت همانند کسی است
که مدتی
روحش را گم کرده است
همانند کسی که نمی تواند از میان بردارد
رنجی که قلبش را پریشان کرده
اما می توانی کاری کنی
اگر بخواهی
اگر بخواهی
اگر بخواهی

Parla con me
parlami di te
io ti ascolterò
vorrei capire di più
quel malessere dentro che hai tu.
Parla con me
Tu provaci almeno un po'
non ti giudicherò
perché una colpa se c'è
non si può dare solo a te.
Parla con me
با من سخن بگو
از خودت برایم بگو
من گوش خواهم کرد
می خواهم از این حس بد
که در درونت نگه داشته ای
بیشتر بدانم
با من سخن بگو
حداقل اندکی تلاش کن
من قضاوتت نخواهم کرد
چرا که اگر گناهی باشد
تنها تو مقصر نیستی
با من سخن بگو


Col mondo messo com'è
ha del futuro per te
lo vedi come un mare in burrasca
Ti fa paura lo so
io non ci credo però
che almeno un sogno tu non l'abbia in tasca
 Ma perché quel canto asciutto?
Non tenerti dentro tutto.
C'è una cosa che invece puoi fare
se vuoi, se vuoi, se vuoi…
 همانند دنیا
تو نیز آینده ات را
چون دریایی طوفانی می بینی
و این تو را می ترساند…می دانم
اما باور دارم
که در جیبهایت
حداقل یک رؤیا پنهان کرده ای
چرا نمی گریی؟
همه چیز را در درونت نریز
می توانی کاری کنی
اگر بخواهی
اگر بخواهی
اگر بخواهی


Parla con me
parlami di te
io ti ascolterò
vorrei capire di più
quel malessere dentro che hai tu.
Parla con me
tu dimmi che cosa c'è
io ti risponderò,
se vuoi guarire però
prova un po' a innamorarti di te.
 Non negarti la bellezza di scoprire
quanti amori coltivati puoi far fiorire
sempre se tu vuoi…
 با من سخن بگو
از خودت برایم بگو
من گوش خواهم کرد
می خواهم بیشتر بدانم
از پریشانی درونت
با من سخن بگو
بگو مشکل چیست؟
من کمکت خواهم کرد
اگر می خواهی خوب شوی
سعی کن کمی عاشق خودت باشی
خودت را انکار نکن
ای زیبایی که میتوان کشفت کرد
چه بسیار عشقها که تو میتوانی
شکوفایشان کنی
اگر بخواهی

Parla con me
parlami di te
io ti ascolterò
vorrei capire di più
quel malessere dentro che hai tu.
Parla con me
tu dimmi che cosa c'è
io ti risponderò,
se vuoi guarire però
prova un po' a innamorarti di te.
Parla con me… eh!
Parla con me… eh-e
Parla con me
tu dimmi che cosa c'è
io ti risponderò,
se vuoi guarire però
prova un po' a innamorarti di te.
با من سخن بگو
از خودت برایم بگو
من گوش خواهم کرد
می خواهم از این حس بد
که در درونت نگه داشته ای
بیشتر بدانم
با من سخن بگو
بگو مشکل چیست؟
من کمکت خواهم کرد
اگر می خواهی خوب شوی
سعی کن کمی عاشق خودت باشی

 

 

 

 

2468 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.