اصطلاحات عامیانه ی پرکاربرد در زبان انگلیسی

اصطلاحات عامیانه ی پرکاربرد در زبان انگلیسی

در این آموزش قصد داریم تا اصطلاحات عامیانه ی پرکاربرد در زبان انگلیسی همراه با معادل آن ها در فارسی بیان نماییم.

.My cake is dough

دستم نمک نداره.

. I am on my word

من سر حرفم هستم.

! Pull the other one

خالی نبند!

.Don’t look the other way

خودتو به اون راه نزن

?Have you chicken out already

هیچی نشده جا زدی؟

?How dare you

چطور جرات می کنی ؟

.Shake a leg

عجله کن!

.I had fortune on my side

بخت یارم بود

.Truth hurts

حقیقت تلخ است

.Never say die

به دلت بد راه نده/امید داشته باش

.Follow your heart

ببين دلت چی ميگه؟

.I painted the town red

 حسابی صفا کردم.

.You are dreaming

 دلت خوشه ها!

.Go and fly a kite

 برو بابا

.Dont be funny

مزه نريز

.They cannot handle it

 ظرفيتشو ندارن

Dream on

مگه خوابشو ببینی

Pick on somebody on your own size

با يکی شوخی کن که هم قد خودت باشه

Help your self

بفرمایید میل کنید

Be tough as nails

مثل کوه استوار

Are you out of mind?

مگر عقلت را از دست دادی

Upset the applecart

خراب کاري کردن،گند زدن به کاري

Jump down someone’s throat

به کسي پريدن،پاچه کسي را گرفتن

Flow with the tide

با ديگران راه آمدن،با ديگران کنار آمدن

Iron things out

گره از مشکلي باز کردن

I have to see about it

حالاببینم چی میشه

Are you teasing me

مسخره ام میکنی؟

Stay where you are

همون جا وایسا

I'll sue you

من ازدست شماشکایت میکنم

It's the end of me

بیچاره شدم

Good old days

یادش بخیر

God help me

خدا بخیر کنه.

Keep that in mind

دیگه سفارش نکنم.

Good job

دستت طلا.

God willing

انشاالله.

You know what

میدونی چیه؟

It's all your fault

همه اش تقصیرتو است.

.I've some ideas

یه فکرهایی دارم.

.As you wish

هرجورراحتي

.Shame on you

خجالت بکش️

.Hand it to someone

دمت گرم

.Any rewards for me

پس شیرینی من چی

.I warn you

بهت هشدارمیدم.

1136 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.