اعضای بدن به زبان فرنسوی

در اینجا نام برخی از اعضای بدن به همراه ترجمه آنها به زبان فرانسوی آورده شده است.

 

فارسی

French

فارسی

French

مچ پا

la cheville

چشم

l'oeil

بازو

le bras

ابرو

le sourcil

از پشت

le dos

مژه

le cil

شکم

le ventre

پلک

la paupière

مغز

le cerveau

انگشت

le doigt

گوساله

le mollet

ناخن انگشت دست

l'ongle

قفسه سینه

la poitrine

پا

le pied

چانه

le menton

پیشانی

le front

گوش

l'oreille

ذهن

l'esprit

آرنج

le coude

معده

l'estomac

 

در ادامه می توانید ترجمه آنها به زبان انگلیسی را نیز مشاهده کنید

 

English

French

English

French

the ankle

la cheville

the eye

l'oeil

the arm

le bras

the eyebrow

le sourcil

the back

le dos

the eyelash

le cil

the belly

le ventre

the eyelid

la paupière

the brain

le cerveau

the finger

le doigt

the calf

le mollet

the fingernail

l'ongle

the chest

la poitrine

the foot

le pied

the chin

le menton

the forehead

le front

the ear

l'oreille

the mind

l'esprit

the elbow

le coude

the stomach

l'estomac

 

 

 

1221 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.