موسسه آموزشی سرزمین زبان
 

    پکیج طلایی


به خاطر سپاری لغات مشکل زبان انگلیسی با این روش حل شد


 تمام لغات مورد نیاز برای کنکورها و ازمونهای مختلف  زبان انگلیسی

کافیست قبل از تهیه این مجموعه مثال ها را ببینید

برای نمایش جزئیات بیشتر کلیک کنید
 
خرید محصولات آموزش زبان


 افعال زبان انگلیسی

English Verb Drills

صرف افعال زبان انگلیسی

افعال یکی از موارد مهم در زبان انگلیسی می باشد که این کتاب برای تسلط به افعال در زبان انگلیسی بوده و به شما در یادگیری آن کمک می نماید.همچنین لازم به ذکر است که این کتاب راهی ساده برای آموختن افعال در زبان انگلیسی است.

این کتاب کوتاه‌ترین مسیر به تسلط بر صرف افعال زبان انگلیسی است.یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در یادگیری هر زبان، تسلط بر صرف افعال آن زبان است و این کتاب یاد گرفتن این علم را بیش از پیش ساده‌تر می‌سازد زیرا به شما امکان می‌دهد تنها با تمرکز بر افعال- بدون توجه به سایر اجزای گرامری- مهارت و تسلط خود را بر آن‌ها افزایش دهید. با استفاده از این کتاب می‌توانید اعتماد به نفس لازم برای استعمال صحیح افعال را فرا گرفته و در صحبت کردن و نوشتن احساس راحتی بیش‌تری نمایید. برای سطح مقدماتی تا متوسطه

قبل از دانلود این کتاب برخی افعال انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن ها نیز در این پست آورده شده است:

 

1- Accept -  پذیرفتن
۲-Allow – اجازه دادن
۳-Ask – پرسیدن
۴-Believe – باور کردن
۵-Borrow – قرض گرفتن
۶-Break -  شکستن
۷-Bring - آوردن
۸-Buy – خریدن
۹-Can/ Be able – توانستن
۱۰-Cancel – منتفی کردن 
11-Change – تغییر دادن
۱۲-Clean - تمییز کردن
۱۳-Comb – شانه کردن 
14-Complain – شکایت کردن
۱۵-Cough – سرفه کردن
۱۶-Count – شمردن
۱۷-Cut – بریدن
۱۸-Dance – رقصیدن
۱۹-Draw – کشیدن
۲۰-Drink – نوشیدن
۲۱-Drive - رانندگی کردن
۲۲-Eat -  خوردن
۲۳-Explain –  توضیح دادن
۲۴-Fall – افتادن
۲۵-Fill - پر کردن
۲۶-Find – پیدا کردن
۲۷-Finish - تمام کردن
۲۸-Fit -  جا دادن
۲۹-Fix – درست کردن
۳۰-Fly – پرواز کردن
۳۱-Forget – فراموش کردن
۳۲-Give - دادن
۳۳-Go – رفتن
۳۴-Have – داشتن
۳۵-Hear – شنیدن
۳۶-Hurt – زخمی شدن
۳۷-Know – دانستن
۳۸-Learn - یادگرفتن
۳۹-Leave – ترک کردن
۴۰-Listen – گوش کردن
۴۱-Live – زندگی کردن
۴۲-Look – دیدن
۴۳-Lose – گم کردن
۴۴-Make/Do – انجام دادن
۴۵-Need – احتیاج داشتن
۴۶-Open – بازکردن
۴۷-Organise – منظم کردن
۴۸-‍Close/Shut – بستن
۴۹-Pay – پرداختن
۵۰-Play – بازی کردن
۵۱-Put – قرار دادن
۵۲-Rain – باریدن
۵۳-Read - خواندن
۵۴-Reply – پاسخ دادن
۵۵-Run - دویدن
۵۶-Say - گفتن
۵۷-See – دیدن 
58-Sell – فروختن
۵۹-Send – فرستادن
۶۰-Sign – امضا کردن
۶۱-Sing – آواز خواندن
۶۲-Sit - نشستن
۶۳-Sleep – خوابیدن
۶۴-Smoke - سیگار کشیدن
۶۵-Speak – صحبت کردن
۶۶-Spell – هجی کردن
۶۷-Spend – پرداختن
۶۸-Stand - ایستادن
۶۹-Start/Begin - شروع کردن
۷۰-Study – درس خواندن
۷۱-Succeed - موفق شدن
۷۲- Swim - شنا کردن
۷۳-Take – گرفتن

۷۴-Talk – صحبت کردن
۷۵-Teach – یاد دادن
۷۶-Tell – گفتن
۷۷-Think – فکر کردن
۷۸-Translate – ترجمه کردن
۷۹-Travel – سفر کردن
۸۰-Try - امتحان کردن
۸۱-Turn off – خاموش کردن
۸۲-Turn on – روشن کردن
۸۳-Type – تایپ کردن
۸۴-Understand – فهمیدن
۸۵-Use – استفاده کردن
۸۶-Wait – صبر کردن
۸۷-Wake up - بیدار شدن
۸۸-Want – خواستن
۸۹-Watch – نگاه کردن
۹۰-Work - کارکردن
۹۱-Worry – نگران شدن
۹۲-Write – نوشتن
۹۳-Waste - هدر رفتن
۹۴-Wonder – تعجب کردن
۹۵-Worship - عبادت کردن
۹۶-Win - برنده شدن
۹۷-Wear - پوشیدن
۹۸-Wash – شستن
۱۰۰-Welcome – خوش آمد گویی

 

English Verb Drills
Level: Beginning to Intermediate
Author(s): Ed Swick
Publisher: McGraw-Hill
Date: 2009
Size: 1 Mb
Quality: High
Language: American English

One of the greatest challenges in learning a language is mastering verb conjugations. English Verb Drills makes it easier than ever for you to meet that challenge. It allows you to focus exclusively on building your mastery of verbs without being distracted by other elements of grammar

Afaal2

Facebook