جهت دریافت مدرک تافل فوری و گرفتن مشاوره با شماره 09360402976 تماس بگیری

تفاوت بین افعال نشانگر عمل ( action ) با حالت (stative)

تفاوت بین افعال نشانگر عمل (action) با حالت (stative)

تمامی افعال در زبان انگلیسی به دو گروه action و stative تقسیم بندی می شوند. افعال action بیانگر عملی هستند که انجام می دهیم یا اتفاقی که واقع می شود. افعال stative به حالت مسائل یا به ظاهر آنها، بوی آنها و مواردی از این دست اشاره دارند . مهمترین تفاوت موجود بین این افعال در این است که افعال action را می توان بصورت استمراری به کار برد ولی افعال stative را نمی توان بصورت استمراری به کار برد.

action

 

افعال Action

She's studying math with Tom at the moment.و She studies math with Tom every Friday
They've been working since seven o'clock this morning و They worked for two hours yesterday afternoon
 

افعالStative

The flowers smell lovely. نه  Those flowers are smelling lovely
She heard him speak in Seattle yesterday afternoon. نه  She was hearing him speak in Seattle yesterday afternoon
 

برخی از افعال stative

لیست این افعال بلند بالاست. در اینجا به برخی از مهمترین آتها اشاره خواهیم کرد.

be
hate
like
love
need
belong
believe
cost
get
impress
know
reach
recognize
taste
think
understand

برخی از افعال action را می توان در چند معنی بکار برد. به عنوان مثال فعل think هم به معنی بیان عقیده بکار می رود و هم تفکر کردن. در مورد بیان عقیده، این فعل stative است.

I think she should work harder on her math
She thinks he is a fantastic singer

چنانچه فعل think به مفهوم تفکر کردن مورد استفاده قرار گیرد، این فعل action محسوب می شود.

They're thinking about buying a new house
She's thinking of joining a health club

بطور کلی افعال stative به چهارگروه تقسیم بندی می شوند.

افعال نشانگر فکر یا عقیده

know
believe
understand
recognize

افعال نشانگر مالکیت

have
own
belong
possess

افعال حسی

hear
smell
see
feel

افعال نشانگر عواطف

love
hate
want
need

9097 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.