الفبای زبان ارمنی

armenian_east

الفبای زبان ارمنی

مسروپ آشتوتس شخصی است که الفبای زبان ارمنی را ابداع نمود. الفبای ابداعی وی شامل ۳۶ حرف و یا به اصطلاح واکه بود که بعدها در بین سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۹ دو واکه «اُ» و «ف» نیز به آن اضافه شد. هر حرف و یا به اصطلاح واکه در الفبای زبان ارمنی دارای دو شکل است: شکل بزرگ و شکل کوچک. تلفظی که برای حروف در شکل دیده میشود تلفظی که ارمنی های مقیم ایران و یا ارمنی های ارمنستان از آن استفاده مینمایند.

شکل مرسوم الفبای زبان ارمنی به صورت زیر است:

نام حرف حروف کوچک حروف بزرگ تلفظ ارزش عددی
Ayb ա Ա آ ۱
Ben բ Բ ب ۲
Gim գ Գ گ ۳
Da դ Դ د ۴
Yech` ե Ե اِ، یِ ۵
Za զ Զ ز ۶
Eh է Է اِ ۷
Ët` ը Ը آ ۸
T`o թ Թ ت ۹
Zhe ժ Ժ ژ ۱۰
Ini ի Ի ای ۲۰
Liun լ Լ ل ۳۰
Xeh խ Խ خ ۴۰
C'a ծ Ծ تس ۵۰
Ken կ Կ ک ۶۰
Ho հ Հ ه ۷۰
Dz'a ձ Ձ دز ۸۰
Ghat ղ Ղ غ ۹۰
Cheh ճ Ճ چ ۱۰۰
Men մ Մ م ۲۰۰
Yi յ Յ ی ۳۰۰
Nu ն Ն ن ۴۰۰
Sha շ Շ ش ۵۰۰
Vo ո Ո اُ، وُ ۶۰۰
Ch`a չ Չ چ ۷۰۰
Peh պ Պ پ ۸۰۰
Jheh ջ Ջ ج ۹۰۰
Rra ռ Ռ ر ۱۰۰۰
Seh ս Ս س ۲۰۰۰
Vew վ Վ و ۳۰۰۰
Tiun տ Տ ت ۴۰۰۰
Reh ր Ր ر ۵۰۰۰
C`o ց Ց تس ۶۰۰۰
Hiun ւ Ւ و ۷۰۰۰
P`iur փ Փ پ ۸۰۰۰
K`eh ք Ք ک ۹۰۰۰
Oh օ Օ اُ ۱۰۰۰۰
Feh ֆ Ֆ ف ۲۰۰۰۰

از نکات جالب توجه الفبای ابداعی توسط  مسروپ آشتوتس میتوان به نکات زیر اشاره نمود:

  • داشتن تنها یک نشانه ویژه برای هر واکه
  • نداشتن خط، نقطه و زیر و زبر در الفبا

 

15148 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.