نکته کاربردی بررسی تفاوت فعل effect با affect


نکته کاربردی بررسی تفاوت فعل effect با affect

در این نوشته نکته بسیار مهم تفاوت فعل effect با affect را در زبان انگلیسی بررسی می کنیم. این دو کلمه که از نظر ظاهری بسیار شبیه به هم هستند اما معنی متفاوتی دارند. حتی از معنی کلمه هم مهمتر است، ابتدا به تلفظ این دو کلمه گوش کنید:

به تلفظ affect دقت کنید: /ə fekt/

به تلفظ effect دقت کنید: /I fekt/

همانطور که می بینید این دو کلمه از نظر تلفظ هم بسیار شبیه به هم هستند. به کلماتی که مثل هم تلفظ یا نوشته می شوند homonym گفته می شود. homonym ها می توانند بسیار گیج کننده باشند. مثلاً کلمات to، too و two همگی مثل هم تلفظ می شوند، در حالیکه معنی آنها زمین تا آسمان با هم فرق دارد.

 

تفاوت فعل effect با affect

affect

affect یک فعل و به معنی تاثیر گذاشتن، تحت تاثیر قرار دادن و مبتلا کردن است. نکته ای که باید مدنظر داشته باشید این است که affect حرف اضافه نمی گیرد. مثلا فرض کنید می خواهید بگویید چیزی شما را تحت تاثیر قرار داد:


It’s a disease which affects mainly old people

هوای سرد می تواند محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد:

Cold weather affected the crops

یا مثال های زیر:

 Many buildings were badly affected by the storm
Alcohol affects reaction time

.
effect

effect اغلب یک اسم است. البته کلمه “اغلب” بسیار معنی دار است. در معنای اسمش، effect یعنی اثر. پس هرگاه بخواهید بگویید اثر یک دارو، باید از effect استفاده کنید، نه از affect.

the effect of the medicine

در این معنای خودش، کلمه effect با کلماتی چون result و consequence مترادف است. به مثال های زیر دقت کنید:

Exposure to the sun had the effect of toughening his skin
His hard-work had no effect
He now needs more of the drug to achieve the same effect
The accident has had a bad effect on him
The effects of the drug soon wore off

اما فرق effect با affect پیچیده تر از این حرف هاست، چون effect حالت فعل هم دارد و در آن حالت به معنی موجب شدن، باعث شدن و بوجود آوردن می باشد. بعنوان مثال یک نامزد ریاست جمهوری در تبلیغاتش قول تغییرات زیادی را به مردم می دهد، اما حتی افرادی که  به او رای می دهند هم می دانند که ایجاد آن همه تغییر غیر ممکن است:

The president was unable to effect the changes he promised during his campaign

پس همانطور که دیدید، در جمله فوق effect یک فعل و به معنی بوجود آوردن یا باعث شدن است. مثال های دیگری از این حالت فعل کلمه effect را ببینید:

They are trying to effect a settlement of the dispute
The duty of the legislature is to effect the will of the people

حالت فعل effect دلیل اصلی گیج کننده بودن فرق effect با affect نیست. دلیل اصلی این مشکل، معنی مرتبط با تاثیر کلمات effect و affect است. اگر بخواهم جمع بندی کنم، هروقت خواستید بگویید تاثیر گذاشتن، باید از affect و هرگاه خواستید بگویید تاثیر باید بگویید effect. به عنوان مثال، همانطور که در تصویر زیر می بینید، رعد و برق روی درخت تاثر می گذارد و اثر آن سوختگی درخت است.

871 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.