بررسی تفاوت های میان فعل های Say , Tell , Speak , Talk

این چهار فعل زبان انگلیسی در ظاهر شبیه به هم هستند اما در حقیقت با یکدیگر تفاوت دارند. برای درک بهتر تفاوت این افعال توضیحات و مثال هایی که در ادامه بیان شده است به شما کمک خواهند کرد.

Speak

 

Say

 Say: بیان کردن / ابراز کردن

 

You say something

 

شما چیزی را بیان می کنید / ابراز می کنید.

 

He said that he was tired

 

او بیان کرد که خسته بود / است.

 

Anthony says you have a new job

 

آنتونی می گوید / بیان می کند ، تو کار جدید گیر آوردی.

 

Tara said: I love you

 

تارا بیان کرد / ابراز کرد: دوستت دارم

 

Tell

. Tell: فاش کردن / گفتن / دادن اطلاعات و آگاهی

 

To give information to a person

 

اطلاعات دادن به شخصی.

 

He told Jane that he was tired

 

رامین به جین گفت که او خسته بود.

 

Anthony tells me you have a new job

 

آنتونی به من می گوید تو کار جدید گیر آورده ای.

 

Tara told John that she loved him

 

تارا به جان گفت که او را دوست دارد/ داشت.

 

Tell me about the movie

 

به من در مورد فیلم بگو.

 

I told you not to eat any cookies before dinner

 

به تو گفتم قبل از شام شیرینی نخور.

 

Please, tell me your name

 

لطفا اسمت را  به من بگو

 

Speak

Speak: سخن گفتن / حرف زدن تلفظ: سپیک و نه به اشتباه: اِسپیک

 

Speak with someone and speak to someone

 

با شخصی سخن گفتن و با شخصی حرف زدن / گفتن I speak English من انگلیسی حرف می زنم .

 

Does Donna speak Italian?

 

آیا دوآنا ایتالیایی حرف می زند؟

 

I don’t speak Chinese

 

من چینی حرف نمی زنم .

 

Talk

Talk: حزف زدن بین دو نفر / گفتگو

 

We talked about my big project.

 

ما در مورد پروژه بزرگم حرف زدیم.

 

Let's talk about it

 

بیا در موردش حرف بزنیم.

1212 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.