بیان آرزو در زبان انگلیسی با دو عبارت if only و i wish

بیان آرزو در زبان انگلیسی با دو عبارت if only و i wish

برای بیان آرزو در زبان انگلیسی از دو عبارت زیر استفاده می شود:

 

  ای کاش- کاشکی=if only = i wish

 

بیان آرزو در زبان انگلیسی

بیان آرزو در زبان انگلیسی با عبارت if only

اصطلاح if only به منظور بيان آرزو , خواسته يا حسرت گوينده است که معادل اين اصطلاح در پارسي "اي کاش" "متاسفانه" "افسوس" يا " اميدوارم" و چه ميشد اگر، عبارتي نظير اينهاست.
مثال :

If only they save his life

اميدوارم جانش را نجات دهند / چي ميشه اگر جونش رو نجات بدهند.


If only he did't leave here

اي کاش از اينجا نميرفت / چي ميشد اگر از اينجا نميرفت!
يا

افسوس که از اينجا رفت.

بیان آرزو در زبان انگلیسی با عبارت i wish

I wish sentences  یا جملات آرزویی به جملاتی گفته می شود که بیان گر آرزو، میل یا اشتیاق، افسوس و تاسف گوینده از انجام شدن یا انجام نشدن عملی در زمان های حال، آینده یا گذشته می باشند. این جملات در سه زمان مختلف بکار می رود.
الف: جملات آرزویی مربوط به حال
ب: جملات آرزویی مربوط به گذشته
ج: جملات آرزویی مربوط به آینده


نکته مهم
زمان جمله بعد از این دو عبارت ، بر اساس محتوا و نوع آرزویی که داریم می تواند، چند حالت داشته باشد که دو حالت مهم آن را در زیر می بینیم.

۱٫ حالت اول


Wish==> wanting change in the present ==>the simple past

۲٫حالت دوم


Regret ==(change in the past) ==> the past perfect
 

در زمان گذشته بعد از آرزو ، سعی می شود برای همه اشخاص، چه مفرد و چه جمع، از Were استفاده شود. مثال ها:


۱-If only I knew how to use a computer. (I don’t know how to use a computer and I would like to learn how to use it)


اینها هم پر کاربردترین جملات بیان آرزو در زبان انگلیسی با دو عبارت if only و i wish هستند:

 

 IF ONLY YOU KNEW how much i LOVE you

ای کاش می دانستی چقدر دوستت دارم.

 

IF ONLY IT WERE THAT SIMPLE

 

ای کاش به همین سادگی بود.

 

 IF ONLY IT WERE THAT EASY

 

ای کاش به همین آسانی بود بود.

 

IF ONLY IT WERE SO 

 

ای کاش چنین بود.

 

 I WISH I COULD TELL YOU

 

ای کاش می توانستم به تو بگویم.

 

 I WISH WE HAD MORE TIME

 

1908 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.