تفاوت just و only

تفاوت just و only

در این آموزش قصد داریم تا تفاوت دو کلمه ی just  و only را بیان نماییم تا با دانستن این تفاوت، آن ها را به درستی به کار ببرید.

just و only

 

 Just :

در اکثر موارد Just به معنی به تازگی/چند لحظه قبل یا همین الان استفاده میشود و در این حالت نباید با Only جایگزین شود .

مثال:

.He has just arrived

او همین الان/ به تازگی رسید.

.I’ve just spoken to Mari about the proposals

من همین الان/ چند لحظه پیش داشتم با ماری در مورد پروپوزالها صحبت می کردم.

 

 Only :

ممکن است به  عنوان صفت / قید یا حرف ربط  استفاده شود.

مثال برای Only در حالت قید:

 

.Mozart was only five when he started composing

موتزارت تنها/فقط پنج سالش بود وقتی که شروع به ساختن موسیقی کرد.

 

.I only expect you to listen to what I have to say

من تنها انتظار دارم به چیزهایی که من باید بگویم گوش بدهی.

 

.It’s only an idea

آن تنها یک ایده است

 

نکتـــه :
وقتی که Only در نقش قید استفاده شود، فقط قابل تعویض با Just است.

 

مثال :

.Mozart was Just five when he started composing

موتزارت تنها/فقط پنج سالش بود وقتی که شروع  به ساختن موسیقی کرد.

 

وقتی که Only به عنوان صفت به کار رود، به این معنی است که تنها یک گونه از چیزی وجود دارد .

 

مثال برای Only در حالت صفت:

 

.This is the only photograph I have of my great grandfather

این تنها عکسی است که از پدربزرگم دارم .

 

.Only you can understand me

تنها تو میتوانی من را بفهمی/ درک کنی .

 

.I think it is an advantage to be an only child

فکر کنم این یک مزیت است که تنها یک بچه باشی.

 

 نکته:
در حالت صفت، بهتر است که Only را با Just عوض نکنیم.

 

وقتی که Only به عنوان حرف ربط به کار برود، به معنی اما استفاده میشود.

 

مثال برای Only در حالت حرف ربط:

 

.We both live in the same city only I live closer to the sea

ما هر دو در یک شهر زندگی میکنیم اما خانه من به دریا نزدیکتر است.

.We both want to learn English only I have to try more than you

ما هر دو میخواهیم انگلیسی یاد بگیریم اما من باید بیشتر تلاش کنم.

 

در جملات زیر Just و Only با هم قابل تعویض اند:

 

.It is only/just a few minutes away from the station

فقط/تنها چند دقیقه تا ایستگاه راه/فاصله است.

 

.It was only/just a silly comment. I didn’t mean to offend him

اون فقط/تنها یک نظر احمقانه بود، من نمیخواستم به او توهین کنم .

 

بعضی وقتها Just به معنی دقیقا” هم به کار میرود.

 

مثال:

.This is just (exactly) what I wanted to do

این دقیقا” چیزی/کاری است که من میخواستم انجام بدهم.

 

.This is just (exactly) the reason I am so proud of you

این دقیقا” دلیلی است که من به تو اینقدر افتخار میکنم.

1114 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.