جملات انگلیسی در مورد امتحانات دانشگاه

جملات انگلیسی در مورد امتحانات دانشگاه

در این پست جملات ضروری و رایج انگلیسی در مورد امتحانات دانشگاه، نمرات امتحانی، میان ترم، پایان ترم و …

 

۱- طبق تقویم دانشگاه، امتحان ما ۵ تیر است.

According to the university calendar, our exam is on Tir 5th.

 

۲- میان ترم نمره خوبی گرفتم.

I got a good mark/grade in the mid-term exam.

 

۳- میان ترم شیمی حسابی سخت بود.

The chemistry midterm was a real killer.

 

۴- من هیچ وقت در امتحان تقلب نکرده ام.

I have never cheated on an exam.

 

۵- امتحان پایان ترم  را دادی؟

Did you take your final exam?

 

۶- امتحان تاریخ چطور دادی؟

How did you take your history exam?

 

۷- امتحان را خراب کردم.

I blew the test.

 

۸- امتحانم را خوب دادم.

 

I did alright on the test.

 

۹- با نمره خوب قبول شدم.

I passed with flying colors.

 

۱۰- در امتحان زبان بالاترین/ پایین ترین نمره را گرفتم.

I came top/ bottom in the English exam.

 

۱۱- نمره قبولی ۷۵ است.

The pass-mark is 75.

 

۱۲- امتحان خیلی سخت تر از اونی بود که فکرش را می کردم.

The exam was more difficult than. I had bargained for.

 

۱۳- بخشی از امتحان ما کتبی و بخشی از آن عملی بود.

Our exam was part written, part practical.

 

۱۴- امتحان شفاهی خیلی سخت بود.

The oral exam was very difficult.

 

۱۵- برای هر اشتباه ۲ نمره از من کم شد.

I was marked down 2 points for each mistake.

 

۱۶- امتحان ریاضی حالم را گرفت.

the math test spoiled my mood.

 

۱۷- استاد برگه ها را تصحیح کرده؟

Has the professor marked the papers yet?

 

۱۸- نتایج کی اعلام می شود؟

When will the results come out?

 

زبان دانلود

1720 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.