جملات انگیزشی و انرژی مثبت در زبان انگلیسی

جملات انگیزشی و انرژی مثبت در زبان انگلیسی

در اطراف کل موجودات هاله ای از انرژی وجود دارد که موجب جذب اشیا و افراد میشود. اشیا قادر به کنترل این هاله و انرژی نیستند در حالیکه انسان هم می تواند آن را کنترل کند و هم می تواند با آن بر دیگران اثر گذارد. به همین دلیل است که روانشناسان تأکید دارند همواره مثبت فکر کنید و نسبت به دیگران نیز خوش بین باشید و حتی به شوخی افکار منفی را به یکدیگر منتقل نکنید. در این آموزش جملات انگلیسی انگیزشی و انرژی مثبت را می خوانیم.

انرژی

 

.Train yourself to let go of everything you fear to lose

به خودت بیاموز که رها کنی همه آن چیزهایی را که ترس از دست دادنشان را داری.

.You have to fight through some bad days to earn the best days of your life

تو باید دربرابر روزهای بد زندگیت بجنگی تا بهترین روزهای آیندتو بدست بیاری.

Sometimes, God closes all the doors and locks all the windows. During those times it’s nice to think that maybethere is a storm outside and he wants to save you

گاهی اوقات،خدا همه در ها را می بندد و همه پنجره ها را قفل می کند در آن اوضاع و احوال خوب است فکر کنید طوفانی بیرون برپاست و او می خواهد شما را نجات دهد.

. Lo Mejor Del Mundo, de las ideas es bella

بهترین چیز در دنیا اندیشه ی زیباست.

You can’t get much done in life if you only work on the days when you feel good

اگه بخواى فقط تو روزهايى كه حس و حالت خوبه كار كنى، خيلى كار زيادى نميتونى تو زندگيت انجام بدى .

. The cells in your body react to everything that your mind says. Negativity brings down your immune system

سلولهاي بدن شما به هرچيز که مغزتان ميگويد عکس العمل نشان مي دهند‌. منفي بافي قدرت سيستم ايمني بدن شما را کاهش مي دهد.

.Wake up with a goal or go back to sleep

يا با يه هدف بيدار شو يا برگرد بخواب.

.Never give up on something you really want. it’s difficult to wait but it”s more difficult to regret

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .

Dreams are only dreams until you wake up and make them real

روياها ، رويا باقي ميمونن تا وقتي بيدار شي و اون هارو به واقعيت تبديل کني

Remember: it takes time. There are no shortcuts

يادت باشه: زمان ميبره ! براى رسيدن به موفقيت ميانبرى وجود نداره .

.For all those having a hard time right now. remember, it is only temporary

براى همه ى اونهايى كه الان شرايط سختى رو دارن تجريه ميكنن: يادتون باشه ، اين سختى ها موقتيه .

You only fail when you stop trying

فقط وقتی که از سعی کردن  دست بکشی شکست میخوری.

The first 90 minutes of the day belong to your dreams and your vision for life

٩٠ دقيقه ى اول هر روز متعلق به روياهات و ديدگاهت به زندگيه.

When the wind of change blows, some build walls, while others build windmills. – Chinese proverb

هنگاميكه نسيم تغييرات ميوزد، برخى ديوار مي سازند و برخى ديگر آسياب بادى.

One day you will be just a memory for some people. Do your best to be a good one

يه روزى براى مردم فقط يه خاطره ميشى، تمام تلاشت رو بكن كه خاطره ى خوبى باشى.

The cave you fear to enter holds the treasure you seek

غارى كه از ورود به آن مى هراسيد، همان گنجى را در بر دارد كه به دنبالش هستيد.

.A tree with strong roots laughs at storms

درختى كه ريشه هاى قوى داره به طوفان ميخنده .

.If you must doubt somthing. Doubt your limits

اگه قراره به چيزى شك كنى، به محدوديت هايى كه دارى شك كن !

.Every Pro has started as an amatur

تمام حرفه اى ها اول به عنوان یك آماتور شروع كردن .

.Never settle for less than you deserve

هرگز به كمتر از چيزيكه لياقتش رو دارى قانع نشو .

45914 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.