جملات رایج زبان انگلیسی در مورد شخصیت افراد

shakhsiat

در این پست اصلاحات و جملات رایج انگلیسی که برای توصیف شخصیت افراد به کار می رود، عنوان شده است.

۱- نسبتاً اجتماعی است.

He‘s quite sociable.

 

۲- نسبتاً گوشه گیر است.

He’s rather unsociable.

 

۳- من مهربان و صمیمی هستم.

I’m kind and friendly.

 

۴- خودم را مهربان و صمیمی می دانم.

I consider myself kind and friendly.

 

۵- او راستگو(درستکار)/ نادرست است.

He’s honest/ dishonest.

 

۶- او آرام/ عصبی است.

He’s calm/nervy.

 

۷- او اجتماعی(زود جوش) / گوشه کیر(دیر جوش) است.

He’s sociable/unsociable.

 

۸- او خوش اخلاق/ بد اخلاق است.

He’s good-tempered/bad-tempered.

 

۹- او صمیمی(خوش برخورد) است/ او چندان صمیمی نیست.

He’s friendly/ rather unfriendly.

 

۱۰- او خنده رو/افسرده است.

He’s cheerful/depressed.

 

۱۱- او پر حرف/ کم حرف است.

He’s talkative/quiet.

 

۱۲- او خوش صحبت/ کسل کننده است.

He’s entertaining/boring.

 

۱۳- او خجالتی/پررو است.

He’s shy/ cheeky.

 

۱۴- او مودب/ بی ادب است.

He’s polite/impolite.

 

۱۵- او متین(باوقار)# جلف/سطح پایین است.

He’s calm/composed/ self-possessed# cheap/ low-class.

 

۱۶- او مودب/ بی ادب است.

He’s polite/ impolite (rude).

 

۱۷- او قابل اعتماد/ غیر قابل اعتماد است.

He’s reliable/unreliable.

 

۱۸- او باهوش/ کودن است.

He’s smart (clever, intelligent)/stupid.

 

۱۹- او پر کار/ تنبل است.

He’s hard- working/ lazy.

 

۲۰- او صبور / عجول است.

He’s patient/ impatient.

 

۲۱- او فعال/ کم تحرک است.

He’s active/ inactive.

 

۲۲- او عاطفی/ غیر عاطفی است.

He’s emotional/ unemotional (cool).

 

۲۳- او آگاه (معقول)/ ناآگاه است.

He’s sensible/ insensible.

 

۲۴- او خوش بین/ بدبین است.

He’s optimistic /pessimistic.

 

۲۵- او شجاع(با شهامت)/ بزدل است.

He’s brave(courageous)/chicken-hearted(a coward).

 

۲۶- او جدی/ بی خیال است.

He’s serious/ easygoing.

 

۲۷- او سخاوتمند/ خسیس است.

He’s generous/ mean.

 

۲۸- او صرفه جو/ ولخرج است.

He’s economical/extravagant.

 

۲۹- او با تدبیر/ بی تدبیر است.

He’s tactful/tactless.

 

۳۰- او دارای اعتماد بهنفس/ فاقد اعتماد به نفس(متزلزل) است.

He’s self-confident/ insecure.

 

۳۱- او مهربان/ نامهربان است.

He’s kind/ unkind.

 

۳۲- او متواضع/ متکبر است.

He’s down- to-earth (humble)/arrogant.

 

۳۳- او عاقل/ ابله است.

He’s wise/ a fool (foolish).

 

۳۴- او قاطع/ بی اراده است.

He’s decisive/ indecisive.

 

۳۵- او روشنفکر/امّل است.

He’s intellectual/ fanatic.

 

۳۶- او مسئول/ غیر مسئول است.

He’s responsible/irresponsible.

 

۳۷- او خلاق/ فاقد خلاقیت است.

He’s creative/unimaginative.

 

۳۸- او خود خواه نیست/ خود خواه است.

He’s unselfish/ selfish.

 

۳۹- او آزاد اندیش/ کوته فکر است.

He’s broad-minded/ narrow- minded.

 

۴۰- او با سلیقه/ شلخته است.

He’s tidy(neat)/ messy(untidy).

 

۴۱- او حس همکاری دارد/ حس همکاری ندارد.

He’s cooperative/uncooperative.

 

۴۲- او با ملاحظه/ بی ملاحظه است.

He’s considerate/inconsiderate.

 

۴۳- او قابل انعطاف/ لجباز است.

He’s flexible/stubborn.

 

۴۴- او یک آقای به تمام معنی است.

He’s a real gentleman.

 

۴۵- او یک خانم به تمام معنی است.

She’s a real lady.

 

۴۶- او با نشاط و پر انرژی است.

He’s lively and energetic.

 

۴۷- او مبتکر و خلاق است.

He’s innovative and creative.

 

۴۸- او متفکر و آزاد اندیش است.

He’s thoughtful and open-minded.

 

۴۹- او خود ساخته و متکی به نفس است.

He’s self- made and independent.

 

۵۰- او با سواد و با مطالعه است.

He’s knowledgeable and well- read.

 

۵۱- او با شخصیت و قابل احترام است.

He’s dignified and respectable.

 

۵۲- او سخاوتمند و مهمان نواز است.

He’s generous and hospitable.

 

۵۳- او سخت کوش و درس خوان است.

He’s hard-working and studious.

 

۵۴- او متظاهر است.

He’s showy (a show-off).

 

۵۵- او خسیس است.

He’s stingy (a miser).

 

۵۶- او حسود است.

He’s jealous.

 

۵۷- او دو رو است.

He’s two-faced.

 

۵۸- او حساس است.

He’s sensitive (touchy).

 

۵۹- او احساساتی است.

He’s sentimental.

 

۶۰- او لوس است.

He’s spoiled.

 

۶۱- او کنجکاو(فضول) است.

He’s curious (nosy/nosey).

 

۶۲- او زود از کوره در می رود.

He’s quick-tempered./he loses his temper quickly.

 

۶۳- همیشه پشت سر(من ) حرف می زند.

He’s always talking behind (my) back.

 

۶۴- او اعتماد به نفس ندارد.

He lacks self-confidence.

 

۶۵- نسبت به انتقاد حساسیت دارد.

He’s rather sensitive to criticism.

 

۶۶- هرگز غیبت نمی کند.

He never backbites.

 

۶۷- همیشه سر به سر دوستانش می گذارد.

He always teases his friends.

 

۶۸- معمولا با دیگران قاطی نمی شود.

He doesn’t usually mix with others.

7851 بازدید
۱ دیدگاه

یک پاسخ به “جملات رایج زبان انگلیسی در مورد شخصیت افراد”

  1. نیلوفر گفت:

    بسیار دقیق وعالی است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.