جملات زیبای انگلیسی با ترجمه ی فارسی

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه ی فارسی

امروز می خواهیم جملات زیبای انگلیسی را به همراه ترجمه ی فارسی آن ها بیان کنیم. این جملات زیبای انگلیسی را در ادامه می خوانیم. امیدواریم از خواندن آنها  لذت ببرید.

جملات زیبای انگلیسی

 

جملات زیبا

Always pray to have eyes that see the best, a heart that forgives the worst, a mind that forgets the bad, & a soul that never loses faith

دعا کن همیشه چشمانی داشته باشی که بهترین ها را ببیند،قلبی که بدترین ها را ببخشد،ذهنی که بدی ها را فراموش کند و روحی که ایمانش را از دست ندهد.

 

ALWAYS Hope but Never Expect

همواره امیدوار باش اما هرگز متوقع نباش.

 

Watch your words; they become actions

مراقب گفتارتان باشید که تبدیل به رفتارتان می شود.

 

Don't trust their words, trust their actions, because actions will prove why words are meaningless

به سخنان مردم اطمینان نکن بلکه اتکای تو باید به عملشان باشد چون اعمال ثابت می کنند که چرا گفته ها بی معنا هستند .

 

Be sure to taste your words before you spit them out

از مزه کردن حرفهایت قبل از خروج از دهانت مطمئن شو.

 

Theres sentences for getting succes

know more than others

work more than others

expect less than others

سه جمله برای کسب موفقیت

بیشتر از دیگران بدان

بیشتر از دیگران کار کن

کمتر از دیگران انتظار داشته باش

 

Don’t put the key to your happiness in someone elses pocket

کلید شادی ات را در جیب دیگری مگذار .

 

Never cry for that person that doesn't know the value of your tears

هيچگاه برای كسى كه ارزش اشك هایت را  نمی داند گريه نكن.

 

Think positive and positive things will happen

مثبت فکر کن که همه چیزهای مثبت اتفاق خواهند افتاد.

 

The highest degree of wisdom is self – cognition

بالاترین درجه عقل، خودشناسی است.

 

Don't pray that God's on our side; pray that we're on His side

دعا نکن که خدا همواره در کنارمان باشد، دعا کن که ما همیشه در کنار خدا باشيم.

 

All God's testing has a purpose, someday you'll see the light

All He asks is that you trust Him, walk by faith and not by sight

در امتحانات الهی حکمتی نهفته هست

روزي مصلحتـــش را خواهـــــی فهمیـــد

او فقط مي خواهد که به او اعتماد کني

پس با " ايمانت "قدم بردار نه با چشمانت.

 

God gives birds their food

but they must fly for it

خدا غذاي پرندگان را مي دهد

اما آنها بايد براي به دست آوردنش پرواز کنند.

 

Your happiness is worth too much to put it in the hands of another person

خوشبختي تو ارزشش خيلى بيشتر از چيزي است كه بخواهى آن را در دستان دیگری بگذاری.

 

Stop worrying if other people like you

!?Do you like you

اينقدر نگران اين نباش كه ديگران دوستت دارند يا نه، خودت خودت را دوست دارى ؟!

 

Sometimes your circle decreases in size but increases in value

در مسير موفقيت، گاهى وقت ها اندازه ى دايره ارتباطاتت كوچيكتر مي شود اما ارزشش بالاتر می رود.

 

Fear is an illusion

ترس فقط يک توهم است .

 

Optimism is a happiness magnet. If you stay positive, good things and good people will be drawn

خوشبينى ، آهنرباى خوشبختي است.

 اگه روحيه ى مثبتى داشته باشى، اتفاق هاى خوب و آدمهاى خوب به سمتت كشيده مي شوند.

 

Always remember that your present situation is not your final destination. The best is yet to come

همیشه بخاطر داشته باش موقعیت کنونیت مقصد نهاییت نیست. بهترین موقعیت هنوز فرا نرسیده است.

 

Wake up and prove it to yourself that You are determined to catch your dreams

بيدار شو و به خودت ثابت كن براى رسيدن به روياهایت مصمم هستى.

 

 

 

 

4093 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.