جهت دریافت مدرک تافل فوری و گرفتن مشاوره با شماره 09360402976 تماس بگیری

جملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی در مورد روابط خانوادگی و فامیلی

khanevade

جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد خانواده و فامیل، اعضای خانواده، توصیف روابط و …<<زبان دانلود>>

۱- من خانواده کوچکی دارم.

I have a small family.

 

۲- من خانواده پر جمعیتی دارم.

I come from a large family.

 

۳- به عکس های خانوادگی مان نگاه کن. اینها پدر و مادرم هستند.

Look at our family pictures. These are my parents.

 

۴- و این  منم. من تنها فرزند خانواده هستم.

And this is me. I am an only child.

 

۵- اینهم عکس پدر  و مادر بزرگم است. این پدر بزرگم است و اینهم مادر بزرگم است.

Here's a picture of my grandparents. This is my grandfather and this is my grandmother.

 

۶- مادر بزرگ زنده است ولی پدر بزرگ مرده.

Grandma is alive, but Grandpa is dead.

 

۷- زنده اند؟

Are they alive?

 

۸- و اینها هم اجدادم هستند. جد پدریم افسر ارتش بوده است.

These are my great- grandparents. My great- grandfather was an army officer.

 

۹- تو چطور ؟ خانواده ات پر جمعیت است؟

How about you? Do you come from a large family?

 

۱۰- بله. من سه برادر و دو خواهر دارم.

Yes, I do.  I have three brothers and two sisters.

 

۱۱- این برادر بزرگم ( مسن ترین ) و اینهم خواهر بزرگم (مسن ترین) است.

This is my eldest brother and this is my eldest sister.

 

۱۲- این برادر بزرگترم است. چهار سال از من بزرگتر است.

This is my elder brother. He is four years older than me.

 

۱۳- این عکس پدر و مادر بزرگم با نوه هایشان است.

This is a picture of my grandparents with their grandchildren.

 

۱۴- جانی نوه(پسر) و جین نوه(دختر) آنهاست.

Johnny is their grandson and Jean is their granddaughter.

 

۱۵- این عمو/ دایی/ شوهر خاله/ شوهر عمه من است.

This is my uncle.

 

۱۶- این خاله/ عمه/ زن عمو/ زن دایی من است.

This is my aunt.

 

۱۷- cousin به معنای دختر عمو یا پسر عمو، دختر دایی یا پسر دایی، دختر خاله یا پسر خاله و دختر عمه یا پسرعمه می باشد.

These two are David and Alice. They're my cousins.

 

۱۸- او عمو/ دایی من است.

He's my paternal/ maternal uncle.

 

۱۹- او دختر عمو( یا دختر عمه)/ دختر خاله ( یا دختر دایی) من است.

She's my paternal/ maternal cousin.

و یا می توان چنین گفت:

She's a cousin on my father's / mother's side.

 

۲۰- تام برادرم است. البته ما برادر ناتنی هستیم.

Tom is my brother. Of course, we're half-brothers.

 

۲۱- پت خواهر نانتی جین است.

Pat is Jean's half-sister.

 

۲۲- این نامادری/ ناپدری مری است.

This is Mary's stepmother/ stepfather.

 

۲۳- این برادر خوانده/  خواهر خوانده من است.

This is my stepbrother/ stepsister.

 

۲۴- اینها جین و جورج هستند. برادر و خواهرند.

This is Jane and George. They're brother and sister.

 

۲۵- اینها تام و باربارا هستند. زن و شوهرند.

This is Tom and Barbara. They're husband and wife.

 

۲۶- اینها پت و پنی هستند. دو قلواند.

This is pat and penny. They're twins.

 

۲۷- این الکس است. برادر دوقلوی مری است.

This is Alex. He's Mary's twin brother.

 

۲۸- این پدر زن/ پدر شوهرم و اینهم مادر زن/ مادر شوهرم است.

This is my father- in-law and this is my mother- in- law.

 

۲۹- پدر و مادر زنم/ شوهرم نسبتا جوانند.

My in- laws are pretty young.

 

۳۰- اینها جیل و تام هستند. زوج تازه ازدواج کرده ای هستند.

This is Jill and Tom. They're a newly-married couple.

 

۳۱- این خانم میانسال یک از اقوام نزدیک مری است.

This middle-aged woman is one of Mary's close relatives.

 

۳۲- هیچ نسبتی با پیتر ویلیامز داری؟

Are you related to Peter Williams in any way?

 

۳۳- نه هیچ نسبتی با او ندارم.

No, I'm not related to him in any way.

 

۳۴- نام نزدیک ترین خویشاوند خود را ذکر کنید.(مخصوص فرم های رسمی)

Give the name of/ indicate your next of kin.

 

۳۵- شجرنامه مرا دیده ای؟

Have you seen my family tree?

1389 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.