جهت دریافت مدرک تافل فوری و گرفتن مشاوره با شماره 09360402976 تماس بگیری

جملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی در مورد جزئیات پوشاک

poshak

جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد جزئیات پوشاک از جمله زیپ، دکمه، کراوات، دستکش، جیب، کفش، بوت، جوراب و زیور آلات 

۱- زیپت باز است.

Your fly (men)/zipper (men or women) is open.

 

۲- زیپت را ببند.

Close your zipper. (Am.)/ Do up your zip. (Br.)

 

۳- هنگامی گفته می شود که زیپ کسی باز باشد و نخواهیم در حضور دیگران به او تذکر بدهیم.

XYZ (= Examine your zipper.)

 

۴- اول زیپ را باز کن.

First open the zipper.

 

۵- این زیپ گیر کرده است.

This zipper is stuck.

 

۶- این جا دکمه ای خیلی تنگ است.

This buttonhole is too small/ tight.

 

۷- چرا دکمه های پیراهنت را نمی بندی؟

Why don’t you button (up) your shirt?

 

۸- نمی توانم دکمه یقه ام را ببندم.

I can’t button my collar.

 

۹- دکمه بالائیت را ببند/بازکن.

Do/ undo your top button.

 

۱۰- معمولا آن (دکمه) را نمی بندم.

I don’t usually button it.

 

۱۱- پیراهنت را بگذار تو پشت پیراهنت( از شلوارت) بیرون آمده است.

Tuck in your shirt. It’s out at the back.

 

۱۲- من معمولا کراوات/ پاپیون نمی زنم.

I don’t usually wear tie/ bowtie.

 

۱۳- این دکمه سر دست ها با آن سنجاق کراوات جور هستند.

These cufflinks match that tie pin.

 

۱۴- آن دستکش های چرمی مشکی را برای پدرت بخر.

Buy those black leather gloves for your father.

 

۱۵- دارم برای پسرم یک جفت دستکش می بافم.)منظور دستکش خاصی است که جای انگشت شصت دارد و برای چهار انگشت دیگر فقط یک قسمت سر هم دارد که هر چهار انگشت با هم در آن قرار می گیرند.)

I’m knitting pair of mittens for my son.

 

۱۶- چرا کیف پولت را در جیب عقب شلوارت می گذاری؟

Why do you keep your wallet in your back pant/ trouser pocket?

 

۱۷- همیشه پاسپورتتان را در جیب بغل کت/ کاپشن بگذارید.

Always keep your passport in your inside jacket pocket.

 

۱۸- توی جیب(پهلویی) کتت چیست؟قلمبه است.

What’s in your side jacket pocket? It’s bulging.

 

۱۹- کیف پولم داخل کیف دستیم است.

My purse is in my handbag.

 

۲۰- من یک کیف بابند بلند(روی شانه) لازم دارم.(منظور کیفی است که بند بلندی دارد و از شانه آویخته می شود.)

I need a shoulder bag with a long (shoulder) strap.


کفش، چکمه، جوراب، زیورآلات   Shoes, Boots, Socks/ Stockings, Ornaments


۲۱- این کفش های ورزشی خیلی بادوامند.

These trainers/ sneakers are very durable.

 

۲۲- بهتر است یک جفت کفش دو بخری.

You’d better buy a pair of jogging/running shoes.

 

۲۳- کفش هایم احتیاج به واکس دارند.

My shoes need polishing.

 

۲۴- این چکمه آستر پشمی دارند.

These boots have a wool lining.

 

۲۵- نیم چکمه هایت ضد آب هستند؟

Are your short boots/ half boots waterproof?

 

۲۶- کفش هایم پاهایم را می زنند.

My shoes pinch/ hurt my feet.

 

۲۷- جوراب چپم در رفته است.

My left stocking has a run in it /has run. (Am.)/ I’ve laddered my left stocking.(Br.)

 

۲۸- یک جفت بند کفش لازم دارم.

I need a pair of shoelaces.

 

۲۹- بند کفشت باز شده است.

Your shoelace is undone/untied/ open.

 

۳۰- بگذار بند کفشم را بنندم.

Let me tie my shoes.

 

۳۱- هر دو بند کفشم باز شد.

Both of my shoelaces came undone.

 

۳۲- نظرت راجع به آن گوشواره های طلا چیست؟

How do you like those gold earrings?

 

۳۳- این گردنبند واقعا با لباس جدیدت جور است.

This necklace really matches your new dress.

 

۳۴- گیره دست بندم شکسته است.

The clasp/buckle on/ of my bracelet is broken.

1093 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.