جملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی در مورد صدا

seda

جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد صداها، صدای افراد در هنگام صحبت کردن در ادامه مطلب

۱- لطفا آرام صحبت کنید.

Please keep your voice down.

 

۲- آرام تر صحبت کن، لطفاً.

Lower your voice, please.

 

۳- لازم نیست صدایت را بلند کنی.

There is no need to raise your voice.

 

۴- لطفا بلند صحبت کن.

Please speak in a loud voice.

 

۵- لطفا بلند بگو.

Please say it out loud.

 

۶- چرا صدات گرفته؟

Why is your voice hoarse/husky?

 

۷- گلو درد دارم و صدایم در نمی آید.

I have got a sore throat and I have lost my voice.

 

۸- صدای زیبایی داری.

You have got a beautiful voice.

 

۹- آرام صحبت می کند و من صدایش را نمی شنوم.

He has a quit voice and I cannot hear him.

 

۱۰- چرا همیشه با عصبانیت صحبت می کنی؟

Why do you always speak in an angry tone of voice?

 

۱۱- با این لحن با من صحبت نکن.

Don’t take tone with me?

 

۱۲- داری سر من داد می زنی؟

 

زبان دانلود

Are you yelling at me?

 

۱۳- صدای خانم ها زیر و آقایان بم است.

A girl’s voice is high and a man’s voice is low.

 

۱۴- هنوز صدای پسرم مردانه (دورگه) نشده است.

My son’s voice hasn’t broken yet.

 

۱۵- وقتی هول می شوم صدایم می لرزد.

When I am embarrassed, my voice shakes/ trembles.

 

۱۶- مِن مِن نکن، نمی فهمم چی می گی.

Don’t mumble; I cannot understand what you say.

 

۱۷- چی با خودت زیر لب می گویی؟

What are you muttering to yourself?

791 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.