جملات کاربردی زبان انگلیسی در سن – قد – وزن

جملات کاربردی زبان انگلیسی در سن – قد – وزن

در این آموزش اصلاحات و جملات کاربردی انگلیسی که در مورد سن – قد و وزن کاربرد دارد عنوان شده است.

 

Age :سن  

 

۱- چند سال داری؟

?How old are you

۲- بیست سال دارم.

I’m 20(years old)

تقسیم بندی کلی سن افراد

 

۳- دوست مکاتبه ای جدیدم تین ایجر است.(منظور نوجوان بین ۱۳ الی ۱۹ ساله می باشد زیرا اعداد ۱۳ الی ۱۹ در انگلیسی همه به teenختم می شوند.)

.My new pen-pal is teen-ager

۴- استاد فیزیک ما جوان/ میانسال/ تقریباً مسن/ مسن است.

.Our physics professor is young/ middle-aged/elderly/old

۵- اگر سن دقیق کسی را ندانیم می توانیم از این عبارات استفاده کنیم. مثلا این جمله درباره کسی گفته می شود که بالای ۲۰ سال دارد.

منظور از twenties  ده سال بین ۲۰ و ۲۹ سالگی است.

.He is in his twenties./ she is in her twenties

 

و اگر بخواهیم باز هم دقیق تر بگوییم:

 

۶- او بیست و یکی دو سال دارد.

.He is in his early twenties

۷- او بیست و پنج شش سال دارد.

 

.He is in his mid-twenties

۸- او بیست و هشت نه سال دارد.

.He is in his late twenties

 

پس هنگامی که سن دقیق کسی را نمی دانیم می توانیم کلیه جملات مربوط به سن را با استفاده از عبارات زیر بسازیم.

 

He is in his mid thirties

She is in her late nineties

Height & build:قد و جثه  

 

۹- قد شما چقدر است؟

?How tall are you

۱۰- قدم یک متر و هفتاد و هشت سانتیمتر است.

.I’m 1 meter 78

۱۱- قد متوسط دارد.

.He’s (of) medium/ average height

۱۲- نسبتاً قد کوتاه است.

.She’s rather short

۱۳- نسبتاً قد بلند است.

.She’s quite/ pretty tall

۱۴- خیلی قد بلند است.

.He’s very tall

۱۵- چثه متوسط دارد.

.He’s (of) medium build

۱۶- خوش هیکل است.

.He’s well-built

۱۷- هیکلش درشت است.

.He’s well built

۱۸- چهار شانه است.

.He’s broad-shouldered

۱۹- او چاق – لاغر است.

He‘s hefty/ heavy/fat – thin/ slim/ slender.

۲۰- او خیلی لاغر (استخوانی) است.

.He’s skinny

۲۱- استخوان بندی درشت دارد.(برای خانم ها)

.She’s big-boned/ large- boned

۲۲- او کمی چاق است.(برای خانم ها و در حد مطلوب)

.She’s plump

۲۳- ریزه اندام است.(برای خانم ها )

.She’s petite

weight:وزن

 

۲۴- وزنت چقدر است؟

?How much do you weigh?/ what’s your weight

۲۵- هفتاد و پنج کیلو وزن دارم.

.I weight/am 75 kilos

۲۶- کمی اضافه وزن دارم.

.I’m a little overweight

۲۷- مواظب وزنم هستم.

.I’m watching my weight

۲۸- چاق شدن.

to put on weight = to gain weight

۲۹- لاغر شدن.

to lose weight

۳۰- دارم چاق / لاغر می شوم.

.I’m putting on / losing weight

۳۱- دو کیلو اضافه کرده ام(چاق شده ام).

.I’ve put on 2 kilos

۳۲- سه کیلو کم کرده ام(لاغر شده ام).

.I’ve lost 3 kilos

2036 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.