جهت دریافت مدرک تافل فوری و گرفتن مشاوره با شماره 09360402976 تماس بگیری

داستان کوتاه دوچرخه در زبان انگلیسی

داستان کوتاه دوچرخه در زبان انگلیسی

در این نوشته برای بهبود زبان انگلیسی شما عزیزان داستان کوتاه و بسیار زیبای دوچرخه را قرار داده ایم چراکه آموزش زبان انگلیسی از طریق داستان یکی از روش های خوب برای یادگیری این زبان به حساب می آید.

دوچرخه

متن و ترجمه داستان دوچرخه

.A little girl came home happily "mom, I want to have a bicycle, would you mind buying me one?" asked her mother

دخترک خوشحال به خانه امد و به مادرش گفت:"مامان من دوچرخه میخوام، میشه یکی برام بخری؟"


."Mother broke deep inside, got sad but "sure dear;" said tenderly. "I will buy one for you and you can play with your friends

مادر دلش شکست، ناراحت شد ولی با مهربانی گفت:"حتماً عزیزم. برات یکی میخرم تا بتونی با دوستات بازی کنی."

 

"!Late at night when everyone fell asleep, mother was crying near her ill husband's bed, "why we are this poor that can't buy even one thing of all our daughter want
.Poor father was sad hardly ever and he cried as well

 

نیمه شب وقتی همه خواب بودند، مادر کنار تخت شوهر مریضش داشت گریه می کرد:"چرا ما اینقدر فقیریم که نمیتونیم حتی یه دونه از چیزایی که دخترمون میخواد بخریم؟"
پدر بیچاره هم که ناراحت تر از همیشه شده بود گریه کرد.


.Next day the little girl was silent but happy eating her breakfast

روز بعد دخترک ساکت ولی خوشحال داشت صبحانه اش را می خورد.


.Mother came closer to her, fondled her hair, smiled "well… I thought all night and decided to do something." she said

مادرش پیش او آمد، موهایش را نوازش کرد، لبخندی زد و گفت:"خب… من تمام دیشب رو فکر کردم و تصمیم گرفتم یه کاری بکنم."


."what?" little girl asked

دخترک گفت:"چی؟"


?"let's promise both of us," she said", "you promise to get 10 top mark at school and I promise to buy you a bicycle then. Ok

مادر گفت:"بیا هر دو تامون قول بدیم. تو قول بده که تو مدرسه ۱۰ تا نمره خوب بگیری، اون وقت من هم قول میدم برات یه دوچرخه بخرم. قبول؟"


.Little girl got happy and accepted

دخترک خوشحال شد و قبول کرد.


.Every night her mother checked her papers. She was doing well

هر شب مادر ورقه های دخترش را نگاه می کرد. دخترک خیلی خوب پیش می رفت.


.A few days later her mother noticed that still she has just eight top marks


پس از گذشت چند روز مادر متوجه شد که دختر کوچکش فقط هشت نمره خوب دارد.


.She felt sad that her little daughter lose her motivation and she won't believe in what she says again

بسیار ناراحت شد که دختر کوچکش انگیزه اش را از دست داده است و دیگر حرف مادرش را  باور نخواهد کرد.


.Tomorrow she went to buy something for home

فردای ان روز مادر رفت تا برای خانه خرید کند.


.when she was buying some apples, she saw the fruitier using some papers to pack the fruits

وقتی مي خواست کمی سیب بخرد، دید میوه فروش برای بسته بندی میوه ها از یک سری کاغذ استفاده می کند.


.She picked one of them to read, surprisingly it was her daughter's handwriting

یکی از کاغذها را برداشت تا آن را بخواند که در کمال تعجب دید این دست خط دخترش است.


."sorry, where are you find this paper? "She asked the man

از مرد فروشنده پرسید:"ببخشید، شما این کاغذ ها رو از کجا پيدا کردید؟"


oh, madam," he said, "I have a little friend, she said her mother asked her to get 10 top mark at school so that she will buy a bicycle for "her,but for they're poor, she gave her top papers to me to not force her family doing something they can't

فروشنده گفت:"اوه، خانم، من یه دوست کوچک دارم، اون به مادرش گفته که براش دوچرخه بخره و مادرش ازش خواسته تا ۱۰ تا نمره خوب تو مدرسه بگیره تا براش دوچرخه بخره.ولی چون اونا فقیر هستند اون ورقه هاشو که نمره خوب گرفته میده به من تا خانواده اشو مجبور نکنه کاری رو که نمیتونن انجام بدن."


!!!Love, sympathy, kindness, responsibility are not related to our age, culture and education
.They should be somewhere deep in our hearts

عشق، درک، مهربانی و مسولیت به سن، فرهنگ و آموزش ما ربطی ندارد!!! اینها باید جایی ته دلمان باشند.

3833 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.