درس های تمرینی بخش ۱۵

ger2

در این بخش سعی می‌کنیم استفاده از صفت‌های ساده را در جمله‌ها تمرین کنیم. جمله‌های زیر را بلند بخوانید.

توجه داشته باشید که هر صفت در زبان آلمانی می‌تواند چند معادل در فارسی داشته باشد.

معلم خوب است.

.Der Lehrer ist gut

استاد سرگرم کننده است.

.Die Professorin ist interessant

مادر بزرگ من مسن است.

.Meine Großmutter ist alt

ماشین من قرمز است.

.Mein Wagen ist rot

آیا خانه شما سفيد است.

?Ist Ihr Haus weiß

آیا شما جوان هستید.

?Sind sie jung

هوا بد است.

.Das Wetter ist schlecht

خودکار نو است.

.Der Kuli ist neu

آیا آن موزه قدیمی است.

?Ist das Museum alt

من جوان هستم.

.Ich bin jung

تو کوچکی فلیکس.

.Du bist klein, Felix

1084 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.