درس های تمرینی بخش ۱۷

ger1

در این بخش به بیان طریقه سوال کردن با کلمه سوالی Warum (چرا؟) و پاسخ دادن به این سوالات می‌پردازیم. تمرین‌های زیر را تکرار کنید.

برای جواب دادن به سوال‌های مطرح شده با Warum می‌توان از واژه denn (چون, چراکه) استفاده کرد.

چرا ایریس در خانه است؟

?Warum ist Iris zu Hause

ایریس در خانه است چون او مریض است.

.Iris ist zu Hause, denn sie ist krank

چرا تو در خانه‌ای؟

?Warum bist du zu Hause

من در خانه‌ام چون مریض هستم.

.Ich bin zu Hause, denn ich bin krank

چرا او در خانه است?

?Warum ist er zu Hause

او در خانه است چون مریض است.

.Er ist zu Hause, denn er ist krank

چرا این دختر در خانه است؟

?Warum ist das Mädchen zu Hause

این دختر در انه است چون او مریض است.

.Das Mädchen ist zu Hause, denn es ist krank

چرا ما در خانه‌ایم

?Warum sind wir zu Hause

شما در خانه‌اید چون مریض هستید.

.Ihr seid zu Hause, denn ihr seid krank

توماس! اریک! چرا شما در خانه هستید

?Thomas! Erik! Warum seid ihr zu Hause

ما در خانه هستیم چون ما مریض هستیم

.Wir sind zu Hause, denn wir sind krank

چرا شما در خانه‌اید, آقای برنر؟

?Warum sind Sie zu Hause, Herr Brenner

من در خانه‌ام چون من مریض هستم.

.Ich bin zu Hause, denn ich bin krank

1211 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.