درس های تمرینی بخش ۳

ger1

تمرین زیر طریقه سوال کردن درباره افراد را نشان می‌دهد. سعی کنید جمله‌ها را بارها به طور بلند تکرار کنید.

 

او کیست؟

؟Wer ist das

او معلم است.

.Das ist der Lehrer

او کیست؟

؟Wer ist das

او پرفسور (مونث) است.

.Das ist die Professorin

او کیست؟

؟Wer ist das

او دانش آموز است.

.Das ist der Student

او کیست؟

؟Wer ist das

او خلبان است.

.Das ist der Pilot

او کیست؟

؟Wer ist das

او مادر است.

.Das ist die Mutter

او کیست؟

؟Wer ist das

او پدر است.

.Das ist der Vater

او کیست؟

؟Wer ist das

او پرفسور شرفر است.

.Das ist Professor Schräfer

1394 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.