درس های تمرینی بخش ۵

India - Goethe Institute in New Delhi

تمرین زیر درباره سوال کردن و پاسخ دادن درباره محل افراد است. جمله‌های زیر را بلند تکرار کنید.

 

آقای اشنایدر کجاست؟

؟Wo ist Herr Schneider

آقای اشنایدر در آلمان است.

.Herr Schneider ist in Deutschland

پرفسور گلب کجاست؟

؟Wo ist Professor Gelb

پرفسور گلب در آمریکا است.

.Professor Gelb ist in Amerika

معلم کجاست؟

؟Wo ist der Lehrer

معلم در پاریس است.

.Der Lehrer ist in Paris

دانش آموز (مونث) کجاست؟

؟Wo ist die Studentin

دانش آموز در برلین است.

.Die Studentin ist in Berlin

بچه کجاست؟

؟Wo ist das Kind

بچه اینجاست.

.Das Kind ist hier

پدر کجاست؟

؟Wo ist der Vater

پدر آنجاست.

.Der Vater ist da

گزارشگر (مونث) کجاست؟

؟Wo ist die Reporterin

گزارشگر در ورشو است.

.Die Reporterin ist in Warschau

خانم باوور کجاست؟

؟Wo ist Frau Bauer

خانم باوور در دانمارک است.

.Frau Bauer ist in Dänemark

 
1259 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.