درس های تمرینی بخش ۷

ger5

مکالمات کوتاه زیر را تمرین کنید.

 

روز بخیرخانم باخ

Guten Tag, Frau Bach

روز بخیر فلیکس, حالت چطوره؟

?Guten Tag, Felix. Wie geht’s

خوبم , ممنون.

Gut, danke

خداحافظ فلیکس.

Auf Wiedersehen, Felix

خداحافظ خانم باخ.

Auf Wiedersehen, Frau Bach

 

صبح بخیر هلموت.

Guten Morgen, Helmut

صبح بخیر لویز. حالت چطوره؟

?Guten Morgen, Luise. Wie geht’s

خوبم, ممنون.

Gut, danke

خداحافظ لویز.

Auf Wiederschauen, Luise

خداحافظ هلموت.

Auf Wiederschauen, Helmut

 

شب بخیر کارل.

Guten Abend, Karl

شب بخیر ناتاشا. حالت چطوره؟

?Guten Abend, Natascha. Wie geht’s

خوبم, ممنون.

Gut, danke

خداحافظ ناتاشا.

Tschüs, Natascha

خداحافظ کارل.

Tschüs, Karl

1512 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.