مهارت خواندن و درک مفاهیم و استراتژی

درك مفاهيم

Reading Comprehension Skills & Strategies

تقويت مهارت خواندن و درک مفاهیم و استراتژی

كتابي موثر و مفيد در زمينه تقويت مهارت خواندن و درک مفاهیم و استراتژی كه با استفاده از ان مي توانيد به مهارت خواندن و درك مطلب در زبان انگليسي افزوده و خود را در يادگيري زبان انگليسي پيش برده.

این سری کتاب که شامل ۸ سطح می باشد به تقویت مهارت خواندن انگلیسی Reading, درک مطلب انگلیسی Reading Comprehension بر اساس مهارتها و تکنیک های موثر خواندن و درک مطلب انگلیسی پرداخته است .

این مجموعه کامل برا اساس اخرین تحقیقات و نظریات در مورد تدریس مهارت خواندن و درک مطلب خواندن در زبان انگلیسی تدوین شده اند و تنها شامل مهارتهای سنتی و قدیمی مهارت خواندن و درک مطلب نیست بلکه تکنیک هایی را هم که بر مبنای دانش قبلی زبان آموز , تجربیات , نظریات دقیق و ارزیابی بوده و او را قادر می سازد که دانسته های خود را در همه شرایط خواندن بکاربرده و به فهم بهتر مطالب منجرشود را تقویت می بخشد. در این مجموعه تکنیک هایی نظیر دانش واژگان انگلیسی, فعال کردن دانسته های قبلی زبان آموز, خواندن اولیه متن – بررسی و پیش بینی , تصویربرداری ذهنی , پرسش از خود , خلاصه مطلب , جستجوی معنا به تقویت مهارت خواندن و درک مطلب انگلیسی در طول این دوره کمک میکند. شش سطح از این مجموعه کامل را (سطح ۳ تا ۸ ) را میتوانید به رایگان اززبان دانلود دریافت نمایید.

Reading Comprehension Skills & Strategies Level 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

Traditional comprehension skills recently have been woven into the larger context of strategy instruction. Today, literacy instruction emphasizes learning strategies—those approaches that coordinate the various reading and writing skills and prior knowledge
to make sense to the learner. Our goal in this series is to provide you and your students with the most up-to-date reading comprehension support, while teaching basic skills that can be tested and evaluated.

Reading Comprehension Strategies

• vocabulary knowledge

• activating prior knowledge

• pre-reading—previewing and predicting

• previewing and predicting text

• mental imaging

• self-questioning

• summarizing

• semantic mapping

untitled
1585 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.