روشهای خواندن اعداد مربوط به سال ها در زبان انگلیسی

روشهای خواندن اعداد مربوط به سال ها در زبان انگلیسی

در این نوشته روش های خواندن اعداد مربوط به سال ها در زبان انگلیسی برای سالهای ۴ رقمی و ۳ رقمی آموزش داده می شود.

سال

سال های ۲۰۰۰ و بعد از آن:

برای خواندن سالهای ۲۰۰۰ و بعد از آن به مثال های زیر دقت کنید.

two thousand_2000

۲۰۰۱ – two thousand (and) one

۲۰۰۹ – two thousand (and) nine

۲۰۱۰ – two thousand (and) ten

۲۰۱۵ – two thousand (and) fifteen

۲۰۱۶ – two thousand (and) sixteen

سال های قبل از ۲۰۰۰ :

اگر دو رقم آخر سال صفر بود معمولا آن را با hundred بیان می کنیم. به چند مثال توجه کنید:

 

۱۹۰۰ – nineteen hundred

۱۸۰۰ – eighteen hundred

۱۷۰۰ – seventeen hundred

۱۶۰۰ – sixteen hundred

۱۵۰۰ – fifteen hundred

 

اگر فقط رقم سوم یک سال چهار رقمی صفر باشد دو رقم اول با هم و دو رقم آخر هم به صورت جداگانه خوانده می شوند و خود صفر هم باید حتما خوانده شود.

 

۱۸۰۷ – eighteen oh seven

۱۹۰۲ – nineteen oh two

۱۷۰۵ – seventeen oh five

۱۳۰۶ – thirteen oh six

 

برای خواندن سالهایی که رقم سوم آنها صفر است می توان از روش قبلی (با hundred )هم استفاده کرد ولی روش بدون استفاده از hundred رایج تر است. به یک مثال در این خصوص توجه کنید:

 

۱۸۰۷ – eighteen hundred and seven

 

اگر هیچ کدام از رقم های سال صفر نبود آنها را دو به دو می خونیم:

 

۱۹۸۷ – nineteen eighty seven

۱۷۴۱ – seventeen forty one

۱۳۱۱ – thirteen eleven

۱۶۵۴ – sixteen fifty four

۱۲۱۸ – twelve eighteen

 

خواندن سال های سه رقمی:

برای خواندن سالهایی که از سه رقم تشکیل شده اند،در روش اول می توان آنها را به صورت یک عدد سه رقمی معمولی خواند. اما در روش دوم ابتدا رقم سمت چپ را جداگانه خوانده و سپس دو رقم دیگر را با هم و به صورت یک عدد دو رقمی تلفظ می نماییم،همانند مثال های زیر:

 

۳۲۵ – two hundred (and)  thirty five / two thirty-five

۵۷۰ – five hundred (and)  seventy / five seventy
۹۹۹– nine hundred (and)  ninety nine / nine ninety-nine

 

نکته: برای خواندن سالهای سه رقمی که به دو صفر ختم می شوند،به صورت معمولی تلفظ می شوند، هماند نمونه های زیر:


۳۰۰– three hundred
۵۰۰– five hundred
۹۰۰– nine hundred

3791 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.