شعر کوتاه و عاشقانه به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

شعر کوتاه به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

خواندن شعرها و مطالب مختلف به زبان انگلیسی یکی از راه های تقویت این زبان است از این رو در این مطلب آموزشی یک شعر کوتاه را به زبان انگلیسی می خوانیم.

شعر-عاشقانه

I know you won’t come back

می دانم که دیگر باز نخواهی گشت

Everything that was .Time has left is behind

هر چه که بود دیگر گذشته و زمان آن را پشت سر گذاشته است

I know that you won’t return

می دانم که دیگر باز نخواهی گشت

What happened between us?

هر آنچه که بین ما اتفاق افتاد

Will never be repeated

دیگر هرگز تکرار نخواهد شد

Even when a thousand years pass

حتی پس از گذشت هزاران سال

.It won’t be enough to fade you away and to forget

برای فراموش کردن تو پاک کردن خاطراتت در ذهنم کافی نیست.

And now I’m here

و اکنون من اینجا هستم

Trying to turn valleys into cities

تلاش می کنم که دره ها را به شهرها بدل کنم

.Mixing the sky with the sea

آسمان و دریاها را در هم بیامیزم

,I know I let you escape

می دانم که من اجازه دادم و باعث شدم که از من بگریزی

I know I lost you

می دانم که تو را از دست داده ام

;Nothing can be the same

هیچ چیز دوباره مثل قبل نمی شود

A millennium could be enough for you to forgive

هزار سال می تواند برای بخشیدن من کافی باشد

I’m here, loving you

من اینجا هستم، عاشق تو

,Suffocating, in photographs and scrapbooks

از نفس افتاده زیر باری از عکس ها و آلبوم ها

In objects and mementos

وسایل و خاطرات لحظات با تو بودن

Can’t comprehend

نمی توانم درک کنم

I am driving myself mad

دیوانه می شوم

Changing a foot for My own face

و دست و پایم را گم کرده ام

,The letters I wrote

نامه هایی که نوشتم

I never sent

هرگز نفرستادم

It’s all the matter of time and faith

مهم ، گذشت زمان است و وفاداری من به تو

…A millennium with another thousand years

و این که هزار هزار  سال

?Are enough to love

کافی است برای عشق ورزیدن

…If you still think something of me

اگر هنوز درباره من فکر می کنی

…You know I’m still waiting for you

مطمئنا می دانی که هنوز منتظر تو هستم

By bye with smile

با لبخندی از تو خداحافظی می کنم.

امیدواریم از این شعر زیبا لذت برده باشید.

در آینده نیز با آموزش های دیگر از سایتzabandownload.comهمراه باشید.

 

6542 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.