ضرب المثل های اسپانیایی همراه با ترجمه فارسی

a riqueza es para el que la disfruta, y no para el que la guarda

ثروت برای کسی است که از آن لذت می برد، نه برای کسی که آنرا نگه می دارد

en el peligro se conoce al verdadero amigo

دوست واقعی درخطر شناخته می شود

a caballo regalado, no se le miran los dientes

دندان های اسب پیشکشی را نگاه نمیکنند

querer es poder

خواستن توانستن است

ir y no volver, es como querer y no poder

رفتن و برنگشتن، مثل خواستن و نتوانستن است

entre un hombre y una mujer no hay amistad posible. hay amor, odio, pasión, pero no amistad

بین یک زن و یک مرد دوستی امکان پذیر نیست. عشق،احساس و تنفر هست. اما دوستی نه

peor es estar sin amigos que rodeado de enemigos

بدون دوست بودن بدتر است از در بین دشمنان بودن

del amor al odio, sólo hay un paso

از عشق به نفرت، فقط یک قدم هست

el amor entra con cantos y sale con llantos

عشق با آواز میاد و با گریه میره

fácil es recetar, pero difícil curar

نسخه دادن راحت است اما درمان کردن سخت

el amor es ciego, y el matrimonio lo cura

عشق کور است، و ازدواج آن را درمان می کند

cuando el gato no está, los ratones bailan

وقتی گربه نیست، موش ها می رقصند

agua clara y corriente, no contamina a la gente

آب روشن و روان، مردم را آلوده نمیکند

agua que corre nunca se corrompe

آبی که در جریان است، هرگز فاسد نمیشود

el amor da al necio osadía y entendimiento

عشق; به نادان، جسارت و فهم میدهد

el amor destierra la vergüenza

عشق خجالت را کنار میزند

el caracol donde nace, pace

حلزون همون جا که به دنیا میاد، همونجا هم میچره

casado casa quiere

فرد متاهل خونه میخواد

el cazador ruidoso es el que consigue menos pájaros

شکارچی پر سر و صدا، کسیه که پرنده کمتری گیرش میاد

el cerebro es embustero; el corazón verdadero

مغز فریب دهنده است، قلب واقعیت گو

el ciego y el ignorante, tienen el mismo talante

کور و نادان مثل هم هستند

pan y vino y carne quitan el hambre

نون، شراب و گوشت، گرسنگی را برطرف میکنند

para alcanzar, porfiar

برای به دست آوردن، سماجت کردن

para bien morir, bien vivir

برای خوب مردن، خوب زندگی کردن

para cualquier dolencia es remedio la paciencia

برای هر درد و مرضی صبر درمان است

para cruzar un río y dar dinero, nunca seas el primero

برای گذشتن از رودخانه، و پول دادن هیچ وقت اولین نفر نباش

perro muerto, ni muerde ni ladra

سگ مرده نه گاز میگیره نه پارس میکنه

perro que ladra, guarda la casa

سگی که پارس میکنه، از خونه مواظبت میکنه

pueblos unidos, jamas serán vencidos

ملت متحد هرگز مغلوب نخواهند شد

rey nuevo, ley nueva

شاه جدید، قانون جدید

423 بازدید
نظری بدهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.