ضرب المثل های عربی

ضرب المثل های عربی مي تواند يكي از پركاربردترين اصطلاحات در اين زبان باشد كه تعدادي ضرب المثل های عربی را در اينجا براي شما بازگو كرده ايم.

نمونه ای از اصطلاحات و ضرب المثل های زبان عربی همراه با ترجمه فارسی

 • َضرب المثل – حرف الف – قسمت A    
 • الف
 • أباد الله خضراءهم
 • ابدء بِنَفسک
 • ترجمه: «از خود آغاز کن!»
 • مترادف: «اول خویش سپس درویش.»
 • ابذل لصديقك دمك ومالك
 • إبرة في كومة قش
 • أبرد من الثلج
 • أبصر من الوطواط
 • أبصر من زرقاء اليمامة
 • ترجمه: «دوربین‌تر از زرقاء.»
 • تمثیل: «ای خداوندی که گر روی تو اعمی بنگرد// از فروغ روی تو بیناتر از زرقا شود.»
 • شرح: «زرقاء نام زنی از عرب است که از مسافتی بعید می‌دیده‌است.»
 • أبصر من غراب
 • ترجمه: «دوربین‌تر از کلاغ.»
 • أبطأ من سلحفاة
 • أبعد من الثريا
 • اَبقض‌الاَشیا عندی‌الطلاق
 • مترادف: «تو برای وصل کردن آمدی// نی برای فصل کردن آمدی»
 • مشابه: «بود سوزن به‌از تیغ برنده// که این دوزنده آمد آن درنده»
 • أبكى من يتيم
 • أبلغ من قس بن ساعدة
 • أبيع من إخوة يوسف
 • أتب من أبي لهب
 • أتبع من الظل
 • اتق شَر مِن اَحسنت اِلیه
 • ترجمه: «از زیان و آسیب آن‌که بدو نیکویی کرده‌ای پرهیز کن.» امثال و حکم –
 • تمثیل: «گفت حق است این ولی ای سیبویه// اتق شر من احسنت الیه»
 • مشابه: «سزای نیکی بدی است.»

 

 • مشابه: «با هرکه دوستی خود اظهار می‌کنم// خوابیده‌دشمنی است که بیدار می‌کنم»
 • اتقوا فِراسَة‌المؤمِن
 • ترجمه: «بپرهیزید از تیزمغزی مؤمنان» امثال و حکم –
 • تمثل: «تو اگر مؤمنی فراست کو// ور شدی مؤتمن حراست کو// فال مؤمن فراست نظر است// وین زتقویم و زیج ما بدر است// مؤمن از رنگ چهره برخواند// هرچه دانا زدفترش داند// دل مؤمن بسان آینه است// همه نقشی در آن معاینه است»
 • اتقوا مِن غَضَب الحَلیم
 • ترجمه: «از خشم بردباران پرهیز کنید.»
 • مترادف: «از آن مترس که های و هو دارد// از آن بترس که سر بتو دارد»
 • تمثیل: «بگاه صلح سبک‌روح‌تر زحلم شجاع// به‌روز حرب گرانمایه‌تر زخشم حلیم»
 • اتقو مِن مَواضِع التهم
 • ترجمه: «از بهتان‌گاه‌ها اجتناب ورزید» امثال و حکم –
 • مترادف: «جایی منشین که چون نهی پای// تهمت‌زده خیزی از چنان جای// صوفی که رود به‌مجلس می// وقتی بچکد پیاله بر وی// چون شهره شود عروس معصوم// پاکی و پلیدیش چه‌معلوم»
 • مترادف: «چو من خلوت‌نشین باشم تو مخمور// زتهمت، رأی مردم که شود دور»
 • اتَّكَلْنا منه على خُصٍّ
 • الاتحاد قوة
 • اترك الشر يتركك
 • اتسع الخرق على الراقع
 • اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
 • أثبت من الوشم
 • أثقل من جبل
 • أجبن من نعامة
 • اجتنب مصاحبة الكذاب فإن اضطررت إليه فلا تُصَدِّقْهُ
 • اجع کَلبَک یتعبک
 • ترجمه: «سگ خویش گرسنه دار تا از دنبال تو آید» امثال و حکم –
 • مشابه: «اسب فربه شود، شود سرکش»
 • تمثل: «آلت اِشکار جز سگ را مدان// کمترک انداز سگ را استخوان// زان‌که سگ چون سیر شد سرکش شود// کی سوی صید و شکاری خوش رود»
 • اجلس حيث يُؤْخَذُ بيدك وَتُبَرُّ ولا تجلس حيث يؤخذ برجلك وتُجَرُّ
 • أجهل الناس من كان على السلطان مدلا وللإخوان مذلا
 • أجود من حاتم
 • احذر الأحمق واحذر وُدَّهُ (إنما الأحمق كالثوب الْخَلَق)
 • احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة فإن انقلب الصديق فهو أعلم بالمضرة
 • احذر مباسطة‌الملوک
 • ترجمه: «از بساط پادشاهان دوری کن»
 • مترادف: «از صحبت پادشه بپرهیز// چون پنبهٔ نرم زآتش تیز»
 • أحذر من غراب
 • ترجمه: «ترسنده‌تر از کلاغ» امثال و حکم –
 • تمثل: «بودم حذور همچو غرابی برای آنک// همچون غراب جای گرفتم در این خراب»
 • احذروا من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره
 • أحر من الجمر
 • إحراق طيبا
 • أحرس من كلب
 • أحرص من نملة
 • أحزن من الخنساء على صخر
 • اَحسَن‌الشعر، یا اعذب‌الشعر اکذبه
 • ترجمه: «شعر هرچه به‌دروغ نزدیک‌تر زیباتر»
 • تمثل: «در شعر مپیچ و در فن او// چون اکذب اوست احسن او»
 • أَحْسِنْ إلي الناس تستعبد قلوبهم
 • اُحْسِن اٍلي مِن اساء
 • ترجمه: «با آن‌که بدی کرده نکویی میکن» امثال و حکم –
 • مشابه: «بَدان‌را نیک دارید ای عزیزان// که خوبان خود عزیز و نیک‌روزند»
 • تمثل: «بدی را بدی سهل باشد جزا// اگر مردی احسن الي من اسا»
 • أحضر الناس جوابا من لم يغضب
 • احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطِّلْ أجيرا
 • احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود
 • أحكم من لقمان
 • أحمد البلاغة الصمت حين لا يَحْسُنُ الكلام
 • احمق من هبنقه
 • ترجمه: «احمق‌تر از هبنقه»
 • شرح: هبنقه از حمقای مشهور عرب است که وقتی گردن‌بندی به‌خود آویخت. پرسیدند: این تورا به‌چه‌کار است؟ گفت: تا با دیگران عوض نشوم.»
 • أحن من الأم على أولادها
 • آخ الأْكْفاءَ وداه الأعداءأخوك من صَدَقك لا من صدّقك
 • أخاك أخاك إن مَنْ لا أخا له كَساعٍ إلى الهيجا بغير سلاح
 • اختر أهون الشرين
 • اختلط حابلهم بنابلهم
 • آخر الحياة الموت
 • آخر العنقود
 • اخطب لابنتك ولا تخطب لابنك
 • أَخْفَقَ حالب التيس
 • أخوك من صدقك النصيحة
 • ترجمه: «برادر تو آن‌کس باشد که تورا پند دهد»
 • مترادف: «برادر تو آن‌کس باشد که عیب تو از تو نپوشد» امثال و حکم –
 • أخون من ذئب
 • ادب‌النفس خیر من ادب‌الدرس
 • ترجمه: «ادبی که در نهاد مرد باشد نیکوتر از ادبی است که از راه درس‌خواندن کسب شود.»
 • مشابه: «بربسته دگر باشد و بررسته دگر»
 • تمثل: «ملک بربسته چنان باشد ضعیف// ملک بررسته چنان باشد شریف»
 • معنی: فطری و طبیعی از مصنوعی بهتر است.
 • ادخلوالبیوت من ابوابها
 • ترجمه: «از در خانه‌ها وارد منازل شوید»
 • مشابه: «کار را از راه درست انجام دهید»
 • تمثل: «گر همی جویید دُر بی‌بها// ادخلوالابیات من ابوابها»
 • معنی: هرکاری را باید از راه و طریق مخصوص به‌خود آغاز نمود.
 • أَدّى قدراً مستعيرها
 • أدنى من حبل الوريد
 • إذا أتاك أحد الخصمين وقد فُقِئَتْ عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه .فلعله قد فُقِئَتْ عيناه
 • إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع
 • إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
 • إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل
 • إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
 • إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
 • إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بحزم ناصح أو نصيحة حازم
 • إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق
 • إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء
 • إذا تكلمت بالكلمة ملكتك وإذا لم تتكلم بها ملكتها
 • إذا تم العقل نقص الكلام
 • إذا تمنيت فاستكثر
 • إذا تولى عقداً أحكمه
 • إذا جاء الحين حارت العين
 • إذا حان القضاء ضاق الفضاء
 • إذا حضر الماء بطل التيمم
 • إذا دببت على المنسأة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل
 • إذا ذكرت الذئب فأعد له العصا
 • إذا ذكرت الذئب فخذ الحذر
 • إذاذل مولى فهو ذليل
 • إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم
 • إذازل العالِمُ زل بزلته العالَمٌ
 • ترجمه: «پای‌لغز دانشمندان پای‌لغز جهان است» امثال و حکم –
 • مشابه: «هرچه بگندد نمکش می زنند// وای به‌وقتی که بگندد نمک»
 • إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه
 • ترجمه: «تبه‌کاران بدگمان باشند» امثال و حکم –
 • إذا سأل ألحف وإن سئل سوّف
 • إذا سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده
 • إذا سمعت الرجل يقول فيك من الخير ما ليس فيك فلا تأمن أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك
 • إذا صدأ الرأي أصقلته المشورة
 • إذا صُنْتَ المودة كان باطنها أحسن من ظاهرها
 • إذا ضربت فأوجع فإن الملامة واحدة
 • إذا ظلمت من دونك فلا تأمن عقاب من فوقك
 • إذا عُرِفَ السبب بطل العجب
 • إذا غامَرْتَ في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم
 • إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد
 • إذا قصرت يدك عن المكافأة فليصل لسانك بالشكر
 • إذا قل ماء الوجه قل حياؤه (ولا خير في وجه إذا قل ماؤه)
 • إذا كان الصبر مُرًّا فعاقبته حلوة
 • إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب
 • إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم
 • إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيم
 •  
 •     ضرب المثل – حرف الف – قسمت B    
 • إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة
 • إذا كنتَ ذا رأىٍ فكن ذا مشورة فإن فساد الرأي أن تترددا
 • إذا كنت سنداناً فاصبر وإذا كنت مطرقة فأوجع
 • إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه
 • إذا لم يكن إلا الأَسِنَّةُ مركبا فلا رأي للمضطر إلا ركوبها
 • إذا لم ينفعك البازي فانتف ريشه
 • إذا نُصِرَ الرأي بطل الهوى
 • إذا هَبَّتْ رياحك فاغتنمها
 • اذالم تستحي فأفعل ما تشاء
 • أذل البخل أعناق الرجال
 • أراق ماء وجهه
 • أرخص من التمر في البصرة
 • أرسل حكيما ولا توصه
 • مترادف: «حکیم را به‌وصیت‌کردن حاجت نیست»
 • أرفع من السماء
 • أرق من النسيم
 • أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه
 • أريق من ماء شبابه
 • ازرع كل يوم تأكل
 • أزهى من طاووس
 • أساء سمعا فأساء إجابة
 • أسبق من الأجل
 • أسبق من الأفكار
 • استر عورة أخيك لما يعلمه فيك
 • استقبال الموت خير من استدباره
 • استندت إلى خصٍ مائلٍ
 • استنوق الجمل
 • أسد عليَّ وفي الحروب نعامة
 • أسرع من البرق
 • أسرع من الريح
 • أسرع من الطرف
 • أسرع من سهم
 • أسقط في يده
 • أسمع جعجعة ولا أرى طحنا
 • الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات
 • أشأم من البسوس
 • أشأم من طویس
 • ترجمه: «بدشگون‌تر از طویس»
 • تمثل: «بلی شوم‌تر از طویسی که فعلت// همی رخنه در حکم فرقان نماید»
 • شرح: «طویس نام مخنثی از عرب است که به‌شومی و نافرخندگی مشهور بوده‌ و او خود می‌گفته‌است، ای مردمان مدینه تا من زنده باشم خروج دجال و دابه را چشم دارید و چون بمیرم دل آسوده کنید… ساعتی که مادر مرا بزاد پیامبر خدای از جهان بشد و گاهی که از شیر بازگرفت ابی‌بکر فرمان یافت. و بدان روز که به‌ حد مردان رسیدم عمر را بکشتند. و در شب کدخدایی من عثمان به ‌قتل رسید.» امثال و حکم –
 • اشتدي يا أزمة تنفرجي
 • أشجع من ديك
 • أشجى من حمامة
 • أشد الجهاد مجاهدة الغيظ
 • أشد الفاقة عدم العقل
 • اشكر من أَنْعَمَ عليك وأَنْعِمْ على من شكرك
 • أشم من نعامة
 • أشهر من النار على الْعَلَمِ
 • اصبر تنل
 • اصبر قليلا فبعد العسر تيسير وكل أمر له وقت وتدبير
 • اصبر لكل مُصِيبةٍ وتجلًّدِ واعلم بأن الدهر غير مُخَلَّدِ
 • أصبر من حمار
 • أصحاب العقول في نعيم
 • أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
 • أصفى من الدمعة
 • إصلاح الموجود خير من انتظار المفقود
 • أصنع من دود القز
 • اضحك يضحك العالم معك وابك تبك وحدك
 • اِضْرِبْ ما دام الحديد حامياً
 • أضعت شاة جعلت الذئب حارسها أما علمت بأن الذئب حراس
 • أضيع من قمر الشتاء
 • أضيق‌الأمر أدناه الي‌الفرج
 • ترجمه: «هرچند کار تنگ‌تر به‌‌گشایش نزدیک‌تر»
 • مترادف: «تا پریشان نشود کار به‌سامان نشود»
 • مشابه: «کی شود بستان و کشت و برگ و بر// تا نگردد نظم آن زیر و زبر»
 • مشابه: «نروید هیچ تخمی تا نگندد// نه‌کاری برگشاید تا نبندد»
 • أضيق من ثقب الإبرة
 • اطلب تظفر
 • اطلب من العلوم علماً ينفعك ينفي الأذى والعيب ثم يرفعك
 • اطلبوا العلم من المهد إلى‌اللحد
 • مترادف فارسی: «زگهواره تا گور دانش بجوی»
 • اطلبوا العلم ولو بالصين
 • ترجمه: «دانش را اگرچند در چین باشد بجویید»
 • اقتباس: «در پی علم دین بباید رفت// اگرت تا به ‌چین بباید رفت»
 • تمثیل: «هست آن پر در نگارستان چین// اطلبوا العلم ولو بالصین ببین»
 • أطمع من أشعب
 • أطهر الناس أعراقاً أحسنهم أخلاقاً
 • أطوع له من يمينه
 • أطول من ليل الشتاء
 • أطول من يوم الفراق
 • أظلم من أفعى
 • أظلم من الليل
 • أعدّوا لكلب السوء كلبا يعادله
 • أعدل الشهود التجارب
 • أعدل من الميزان
 • أعرف الناس بالله أرضاهم بما قسم الله له
 • اعرف صاحبك واتركه
 • أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب
 • أعز من الولد ولد الولد
 • أعزب دهر ولا أرمل شهر
 • أعط الخبز لخبازه ولو أكل نصفه
 • أعط القوس باريها
 • ترجمه: «کمان را به‌کمانگر ده»
 • مشابه: «نان را بده نانوا یک نان هم بالاش»
 • اعطني عمر وارميني بالبحر
 • اعف عما أغضبك لما أرضاك
 • أَعقَلُ الناس أَعْذَرُهُمْ للناس
 • اعقلها وتوكل
 • ترجمه: «به‌هوش باش و توکل کن»
 • اقتباس: «گفت پیغمبر به‌آواز بلند// با توکل زانوی اشتر ببند»
 • أعلمه الرماية كل يوم// فلما أستد ساعِدُهُ رماني
 • مشابه: «کس نیاموخت علم تیر از من// که مرا عاقبت نشانه نکرد»
 • أعلى الممالك ما يبنى على الأسل
 •  
 •     ضرب المثل – حرف الف – قسمت C    
 • أعلى الممالك ما يبنى على الأسل
 • اعمل الطيب وارمه البحر
 • الأعور في وسط العميان ملك
 • أغدر من ذئب
 • أغزل من امرئ القيس
 • أغشم من السيل
 • أغن من وليته عن السرقة
 • أغنى الأغنياء من لم يكن للبخل أسيراً
 • أغيرة وجبنًا
 • آفة الحديث الكذب
 • آفة الرأي الهوى
 • آفة العِلْم النسيان
 • الإفراط في التواضع يجلب المذلة
 • أفرغ من فؤاد أم موسى
 • أفسد من السوس
 • أفْضَلُ الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر
 • أفضل الجود العطاء قبل الموعد
 • أفضل الجود أن تبذل من غير مسألة*
 • الأفعال أبلغ من الأقوال
 • أقبح التيه تيه بلا فضل
 • أقبح من السحر
 • أقبح من الغول
 • أقبح من خنزير
 • أقبح من زوال النعمة
 • أقبح من قرد
 • أقبح من قول بلا فعل
 • أقبح من منّ على نيل
 • الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة
 • اقتلوا الموذی قبل ان یوذی
 • ترجمه: «جانوران موذی را پیش از این‌که آسیب رسانند نابود سازید.»
 • أقرب من اللسان للأسنان
 • الأقربون أولى بالمعروف
 • أقسى من الحجر
 • أقسى من صخرة
 • أقل الناس سروراً الحسود
 • أقلل طعامك تجد منامك
 • أقلل عتابك فالبقاء قليل والدهر يعدل تارة ويميل
 • أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة
 • أكتم من الأرض
 • اكذب النفس إذا حدثتها
 • أكذب من سراب
 • أكذب من مسيلمة
 • إكرام الميت دفنه
 • أكرم نفسك عن كل دنيء
 • أكل عليه الدهر وشرب
 • آكل من النار
 • آكل من حوت
 • أكل وحمد خير من أكل وصمت
 • أكلوا خيري وعصوا أمري
 • ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب
 • آلف من كلب
 • ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد
 • ألقمه الحجر
 • إلى حتفي مَشَتْ قدمي
 • الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق
 • الإمارة حلوة الرضاع مُرَّةُ الفطام
 • إمام فعال خير من إمام قَوَّالٍ
 • الأماني حلم في يقظة والمنايا يقظة من حلم
 • الأماني رءوس مال المفاليس
 • الأمر يعرض دونه الأمر
 • أمرّ من العلقم
 • أملك الناس لنفسه من كتم سره
 • آمن من حمام مكة
 • أمنع من أنف الأسد
 • إن أخاك من واساك
 • إن الأيادي قروض
 • إن البعوضة تُدْمي مُقْلةَ الأسد
 • إن البغاث بأرضنا يستنسر
 • إن الجبان حتْفُه من فوقه
 • إن الجواد قد يعثر
 • ترجمه: «اسب اصیل نیز گاهی بلغزد.»
 • مترادف فارسی: «اسب خوش‌رو نیز گاهی خورد سکندری.»
 • إن الحياة عقيدة وجهاد
 • ترجمه: «زندگی یعنی عقیده و کوشش در راه آن.»
 • إن الذليل من دل في سلطانه
 • إن السماء تُرْجَى حين تحتجب
 • إن الشباب والفراغ والْجِدَة// مفسدة للمرء أي مفسدة «ابوالعتاهیه»
 • ترجمه: «جوانی و بیکاری و توانگری باعث انحراف و مایه تباهی است.»
 • إن الشفيق بسوء ظن مولع
 • إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا يَصرَعْنَ ذا اللب حتى لا
 • إن الغريق بكل حبل يعلق
 • إن الغصون إذا قومتها اعتدلت
 • إن الغنى والعز في القناعة والذل في الحرص وفي الوضاعة
 • إن القذى يؤذي العيون قليله ولربما جرح البعوض الفيلا
 • إن الله جَوَّادٌ يحب كل جَوَّادٍ
 • إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها
 • إن الله يمهل ولا يهمل
 • إن المعارف في أهل النهى ذمم
 • إن المقْدِرة تُذْهِبَ الحفيظة
 • إن جهد المقل غير قليل
 • إن زاد الشيء عن حده ينقلب لضده
 • إن غدا لناظره قريب
 • إن غلا اللحم فالصبر رخيص
 • إن كبر ابنك آخيه
 • إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا
 • إن كنت كذوباً فكن ذكوراً
 • إن لم يكن وفاق ففراق
 • إن مع اليوم غدا يا مسعدة
 • إن مفاتيح الأمور العزائم
 • إن من البيان لسحرا
 • إن وراء الأَكَمةِ ما وراءها
 • أنا الغريق فما خوفي من البلل
 • أنا لها ولكل عظيمة
 • أنت على رد ما لم تقل أقدر منك على رد ما قلت
 • انتظر حتى يشيب الغراب
 • أنجز حر ما وعد
 • الإنسان بالتفكير والله بالتدبير
 • أنفك منك ولو كان أجدع
 • إنك تضرب في حديد بارد
 • إنما سُمِّيتَ هانئاً لتهنأ
 • إنه لأشبه به من التمرة بالتمرة
 • إنه نسيج وحده
 • أول الحزم المشورة
 • ترجمه: «پایه دوراندیشی بر مشورت است.»
 • مشابه: «اوفتد بر گردن او کاندیشهٔ تنها کند»
 • مشابه: «اول استشاره پس استخاره»
 • أول الشجرة بذرة
 • أول الغضب جنون وآخره ندم
 • مترادف فارسی: «خشم، اولش دیوانگی است و آخرش پشیمانی.»
 • أول القصيدة كفر
 • أول ما شطح نطح
 • أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة
 • ترجمه: «آن‌کس که به‌کیفر و بادافراه تواناتر باشد گذشت و بخشایش از او پسندیده‌تر و سزاوارتر است»
 • أوهن من بيت العنكبوت
 • أيأس من غريق
 • إياك عني واسمعي يا جارة
 • مترادف فارسی: «در به‌تو می‌گویم، دیوار تو بشنو»
 • مترادف فارسی: «دختر به‌تو می‌گویم، عروس تو گوش‌کن»
 • إياك وأن يضرب لسانك عنقك
 • إياك وصاحب السوء فإنه يحسن منظره ويقبح أثره
 • إياك وما يعتذر منه
 • ·         الأيام دول
 • أيقظ من ذئب
 •  
 •     ضرب المثل – حروف ب ، ت ، ث    
 • ب
 • بئس الشعار الحسد
 • الباب الذي يأتيك بالريح سده واسترح
 • باب النجار مخَلَّع
 • باع كرمه واشترى معصرة
 • بالأرض ولدتك أمك
 • بالتأني تُدْرَكُ الفُرَصُ
 • بالرفاء والبنين
 • البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق
 • البخيل غناه فقر ومطبخه قفر
 • البخيل لا تَبُلُّ إحدى يديه الأخرى
 • بدن فاجر وقلب كافر
 • بذات فمه يفتضح الكذوب
 • بِشْرُ الكريم في وجهه يلوح
 • الْبِشْرَ دال على الكرم
 • البِشْر يعقد القلوب على المحبة
 • البصر بالزَّبُونِ تجارة
 • البطن لا تلد عدواً
 • البطنة تزيل الفطنة
 • بُعد السما من الأرض
 • بُعدُالدٌار کَبُعدِالنَسَب
 • ترجمه: «دوری خانه مانند دوری نسب است.»
 • البعد جفاء
 • بعض الحلم ذل
 • بعض العفو ضعف
 • البعيد عن العين بعيد عن القلب
 • بغاث الطير أكثرها فراخاً
 • بقدر الرأي تعتبر الرجال وبالآمال ينتظر المآل
 • بلغ السكين العظم
 • بلغ السيل الزُّبَى
 • بنفسي فَخَرْتُ لا بجدودي
 • البياض نصف الحسن
 • بيت الظالم خراب
 • بيت المحسن عمار
 • بين وعده وإنجازه فترة نبي
 • بينهم داء الضرائر
 • ت
 • تأبى الدراهم إلا كشف أرؤسها إن الغني طويل الذيل مياس
 • تأبي الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت أفرادا
 • تاج المروءة التواضع
 • التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان
 • ترجمه: «آهستگی از خدا و شتاب از اهریمن است.»
 • مترادف فارسی: «شتاب است دیو و فرشته درنگ (خوی کبک صلح و خوی باز جنگ…)»
 • مترادف فارسی: «شتاب و بدی کار اهریمن است// پشیمانی و رنج جان و تن است»
 • التَّحَسُّنُ خير من الْحُسْنِ
 • التجارب ليست لها نهاية والمرء منها في زيادة
 • التجربة العلم الكبير
 • ترجمه: «تجربه بزرگترین دانش است.»
 • تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
 • تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها
 • التدبير نصف المعيشة
 • التدبير يثمر اليسير والتبذير يبدد الكثير
 • ترك الذنب أيسر من الاعتذار
 • تركتهم في حيص بيص
 • تركه غنيمة والظفر به هزيمة
 • تزاوروا ولا تتجاوروا
 • التسلُّطُ على المماليك دناءة
 • تطلب أثراً بعد عين
 • تعاشروا كالإخوان وتحاسبوا كالغرباء
 • تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأغراب
 • ترجمه: «با هم مثل برادر باشید ولی مثل غریبه کار کنید.»
 • تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستنفر الحامي
 • تفرقوا أيدي سبأ
 • تقاربوا بالمودة ولا تتكلوا على القرابة
 • تقطع أعناق الرجال المطامع
 • تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد
 • التكبر على المتكبر تواضع
 • تكلم فقد كلم الله موسى
 • تمام الصدق الإخبار بما تحمله العقول
 • تمخض الجبل فولد فأرا
 • تناس مساوئ الإخوان يدم لك وُدُّهُمْ
 • التواضع من مصائد الشرف
 • توبة الجاني واعتذاره
 • ث
 • الثروة تأتي كالسلحفاة وتذهب كالغزال
 • ثمرةُ‌العجبِ‌المقتُ
 • مترادف فارسی: «ثمره خودپسندی مغضوب عامه شدن است.»
 • ثوُلوُلُ جَسَدِه لایُنزَع
 • ترجمه: «خال میخکی (گوک) بدنش کنده نمی‌شود.»
 • مترادف فارسی: «اصلاح‌پذیر نیست.»
 • مترادف فارسی: «درخت کج را نمی‌توان راست کرد.»
 •  
 •     ضرب المثل – حروف ج ، ح ، خ    
 • ج
 • جاء لك الموت يا تارك الصلاة
 • جاءوا عن بكرة أبيهم
 • الجار أولى بالشُّفْعَةِ
 • الجار قبل الدار
 • ترجمه: «همسایه قبل از خانه.»
 • مترادف فارسی: «همسایه را بپرس، خانه را بخر.»
 • مترادف فارسی: «تا ندانی که کیست همسایه// به‌عمارت تلف مکن مایه// مردمی آزموده باید و راد// که بنزدیکشان نهی بنیاد»
 • تمثیل: «پس تو هم الجار ثم‌ الدار گوی// گر دلی داری برو دلدلر جوی»
 • جزاء سنمار
 • توضیح: «نام مهندس و معمار رومی که به‌امر نعمان قصر خورنق را در نزدیکی کوفه برای بهرام گور ساخت. پس از اتمام بنای کاخ، او را به‌فرمان نعمان از بالای همان قصر سرنگون و هلاک کردند تا نظیرش را برای دیگری نسازد. جزای سنمار در زبان عربی مثل است.»
 • جزاء مُجيرِ أُمِّ عامِرٍ
 • الجزاء من جنس العمل
 • الجزع عند المصيبة مصيبة
 • جليس المرء مثله
 • جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما تيه الملوك وأفعال المماليك
 • الجنة بدون ناس لا تُداس
 • الجنة تحت أقدام الأمهات
 • مترادف فارسی: «بهشت زیر پای مادران است.»
 • جنت على نفسها براقش
 • جَندَلَتانِ اصطَکٌتا
 • ترجمه: «دوسنگ به‌هم خورند.»
 • معنی: «کنایه از دونفر هم‌شأن و هم‌زور است که به‌هم درآویزند و یا با هم ضدیت کنند.»
 • الجهل شر الأصحاب
 • الجهل موت الأحياء
 • جواهر الأخلاق تصفها المعاشرة
 • الجود بالنفس أقصى غاية الجود
 • الجودة من الموجودة
 • الجوع كافر
 • مترادف فارسی: «آدم گرسنه ایمان ندارد.»
 • جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة
 • ح
 • الحاجة تفتق الحيلة
 • حاسد النعمة لا يرضيه إلا زوالها
 • الحاسد يرى زوال نعمتك نعمة عليه
 • حافٍ يسخر بناعل
 • الحب أعمى
 • مترادف فارسی: «عشق کور است.»
 • حب الوطن من الإيمان
 • ترجمه: «میهن‌پرستی از ایمان است.»
 • حبر على ورق
 • ترجمه: «جوهر روی کاغذ.»
 • مترادف فارسی: «دلیل مستند.»
 • توضیح: «برای بیان اعتبار و وضوح چیزی گویند، مانند: نقش سیاه روی کاغذ سفید.»
 • حبل الكذب قصير
 • ترجمه: «ریسمان دروغگو کوتاه است.»
 • مترادف فارسی: «دروغگو تا در خانه‌اش.»
 • حج والناس راجعون
 • حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا
 • حرامي بلا بَيِّنةٍ شريف
 • الحرب سجال
 • الحركة بركة
 • مترادف فارسی: «برکت در حرکت است.»
 • حسبك من الشر سماعه
 • حسبه صيدا فكان قيدا
 • الحسد ثِقْلٌ لا يضعه حامله
 • الحسد داء لا يبرأ منه
 • الحسد والنفاق والكذب أثافي الذل
 • حُسْنُ الخلق خير قرين
 • حُسْنُ الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد
 • حُسْنُ الخلق يوجب المودة
 • الحسود لا يَسُودُ
 • مترادف فارسی: «حسود هرگز نیاسود.»
 • الحصاة من الجبل
 • حظ في السحاب وعقل في التراب
 • حفظ السر أمانة
 • الحق أبْلَجُ والباطل لجلج
 • الحق دولة والباطل جولة
 • الحق ظل ظليل
 • حق من كتب بمسك أن يختم بعنبر
 • الحق يعلو ولا يعلى عليه
 • الحِلْم أجَلُّ من العقل
 • الحُمْقُ داء ولا دواء له
 • ترجمه: «حماقت را دارویی نیست.»
 • حنانيك بعض الشر أهون من بعض
 • حوالينا لا علينا
 • الحي أبقى من الميت
 • حيلة العاجز دموعه
 • خ
 • خادم سيدين يكذب على أحدهما
 • الخاذل أخو القاتل
 • خاطر من استغنى برأيه
 • خالف تُعْرَفْ
 • خالف هواك ترشد
 • خُذْهُ بالموت حتى يرضى بالحُمَّى
 • خذو الحكمة من أفواه البسطاء
 • خرج من المولد بلا حُمّص
 • خلا لك الجو فبيضي واصفري
 • خلقت مُبَرَّأً من كل عيب كأنك قد خُلقْتَ كما تشاء
 • خير الإخوان أقدمهم
 • خير الأشياء جديدها
 • ترجمه: «بهترین چیزها جدیدترین‌هاست.»
 • مشابه: «نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزار.»
 • خير الأصدقاء من ترك المزاح
 • ترجمه: «بهترین دوست کسی است که شوخی را ترک کند.»
 • خير الأعمال ما كان ديمة
 • خير الخلال حفظ اللسان
 • خير الكلام ما قل ودل و لاتمل
 • مترادف فارسی: «سخن هرچه کوته بود خوش‌تر است (بگویم گرت هوش اندر سر است…)»
 • خير المال ما وَجَّهْتَهُ وِجْهتَه
 • خير المحادث والجليس كتاب تخلو به إن ملّك الأصحاب
 • خير الناس للناس خيرهم لنفسه
 • خير الناس من فرح للناس بالخير
 • خير صِلاتِ الكريم أَعْوَدُها
 • الخير على قدوم الواردين
 • خير مالك ما نفعك
 • الخَيْرُ يُخَيِّر والشر يغَيّر
 • الخيل أعرف بفارسها 
 •  
 •     ضرب المثل – حروف د ، ذ ، ر ، ز    
 • د
 • دخان الأقارب يُعمِي
 • الدراهم مراهم
 • دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا بما حكم القضاء
 • الدم لا يصير ماء
 • الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر
 • ترجمه: «جهان، زندان مردم با ایمان و بهشت کافران است.»
 • تمثیل: «کافران چون جنس سجین آمدند// سجن دنیا را خوش‌آیین آمدند»
 • الدهر يومان حلو ومر
 • دواء الدهر الصبر عليه
 • الدين النصيحة
 • ذ
 • ذكر الفتى عمره الثاني
 • ذل من لا سيف له
 • ذُلَّ من يغيظ الذليل بعيش
 • ذنبه على جنبه
 • الذي لا يعرف الصقر يشويه
 • الذي لا يعرفك يجهلك
 • ر
 • راحت السكرة وجاءت الفكرة
 • الرأي قبل شجاعة الشجعان
 • رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال
 • رب بعيد أنفع من قريب
 • رب ثوب يستغيث من صاحبه
 • رب رمية من غير رام
 • رب زارع لنفسه حاصد سواه
 • رب سكوت أبلغ من كلام
 • رب عذر أقبح من ذنب
 • رب قول أشد من صول
 • رب كلام يثير الحروب
 • رب كلمة قالت لصاحبها دعني
 • رُبَّ دهر بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه
 • رُبَّ ملوم لا ذنب له
 • رُبَّ نعل شر من الحفا
 • ربك رب قلوب
 • ربما أراد الأحمق نفعك فضرك
 • الرجال بالأموال
 • رجع بخفي حنين
 • ترجمه: «بازگشت با کفش حنین.»
 • مشابه: «دست از پا درازتر برگشتن.»
 • منشأ: «يكی از مردمان باديه در بلده حيره به‌دكان حنين نام كفشگری رفته جفتی موزه (کفش) بگزيد و پس از تشويش و مماكسه (چانه زدن) فراوان بنهاد و برفت. كفشگر كين او در دل گرفت و موزه‌ها را برداشت و به‌صحرا شد و يكتای آن در رهگذر اعرابی افكند و لنگهٔ ديگر نيز در جایی دورتر، هم در معبر او بينداخت و خود در مَکمَنی (کمین‌گاه) بنشست. اعرابی چون بر تای نخستيـن گذر كرد از شباهت آن به‌موزه دكان «حنین» در شگفتی مانده و گفت افسوس طاق است وگرنه برگرفتمی. و پس از طی مسافتی تای ديگر را ديده، برگرفت و راحله(شتر) آن‌جا بگذاشت و به‌طلب لنگهٔ اولین شتافت و چون از راحله دور شد «حنین» از کمین‌گاه در آمد و راحله او با زاد ببرد. وقتی مرد بازگشت راحله را ندید و ناچار با همان جفت موزه به‌قبیله باز آمد.
 • رجعت ريمة لعادتها القديمة
 • الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل
 • رِزْقُه في رجليه
 • الرمد أهون من العمى
 • رمية من غير رام
 • ريح صيف وطارق طيف
 • ز
 • زرع آباؤنا فأكلنا ونزرع ليأكل أبناؤنا
 • زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون
 • زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع
 • زمَّارُ الحي لا يُطْرِبُ
 • زيادة القول تحكي النقص في العمل ومنطق المرء قد يهديه للزلل
 •  
 •     ضرب المثل – حروف س و ش و ص و ض    
 • س
 • سائل البخيل محروم وماله مكتوم
 • سارت به الرُّكْبانُ
 • سافر تجد عوضا عما تفارقه
 • ساقي القوم آخرهم شراباً
 • الساكت عن الحق شيطان أخرس
 • سبق السيف العذل
 • ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا
 • سحابة صيف تذروها الرياح
 • سر النجاح على الدوام هو أن تسير إلى الأمام
 • سرك أسيرك
 • السَّرْج المُذهَّب لا يجعلُ الحمار حصاناً
 • السعادة صحة جيدة وذاكرة سيئة
 • سفير السوء يفسد ذات البين
 • سكت دهرا ونطق كفرا
 • السكوت علامة الرضا
 • ترجمه: «سکوت علامت رضا است.»
 • مترادف فارسی: «خاموشی، هم‌داستانی است.»
 • مترادف فارسی: «خاموشی نشان رضا است.»
 • السلاح ثم الكفاح
 • سلامة الإنسان في حلاوة اللسان
 • السلطان من بَعُدَ عن السلطان
 • السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة
 • ترجمه: «از آسمان طلا و نقره نمی‌بارد.»
 • سماعك بالْمُعَيْدِيِّ خير من أن تراه
 • سمك في ماء
 • سمن على عسل
 • سيد القوم خادمهم
 • السيف أصدق أنباء من الكتب
 • سيف السلطان طويل
 • السيف أهول ما يُرى مسلولا
 • السيف يقطع بحده المرء يسعى بجده
 • ش
 • شاور في أمرك الذين يخشون الله
 • شاور لبيباً ولا تعصه
 • الشبعان يفُتُّ للجائع فتا بطيئا
 • شدة الألفة تزيل الكلفة
 • شدة وتزول
 • شر البلاد بلاد لا صديق فيه
 • شر البلية ما يضحك
 • شر الحديث الكذب
 • شر السمك يكدر الماء
 • شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا
 • الشر في الناس لا يفنى وإن قُبِرُوا
 • الشر قليله كثير
 • الشر للشر خُلِقَ
 • الشرط نور
 • الشرير لا يظن بالناس خيراً
 • الشريف إذا تَقَوَّى تواضع والوضيع إذا تَقَوَّى تكبر
 • الشُّبْهَةُ أخت الحرام
 • شعيرنا ولا قمح غيرنا
 • شفيت نفسي ولكن جدعت أنفي
 • شق عصا الطاعة
 • شكرت جميل صنعكم بدمعي ودمع العين مقياس الشعور
 • الشكوى سلاح الضعفاء
 • الشكوى لغير الله مذلة
 • الشماتة بالمنكوب لؤم
 • شَمِّرْ وائتزر والبس جلد النمر
 • شنشنة أعرفها من أخزم
 • الشيب قبل العيب
 • ص
 • صاحب إذا صاحبت كل ماجد سهل المحيا طلق مُسَاعِدِ
 • صاحب الحق عينه قوية
 • صاحب القرش صياد
 • الصباح رباح
 • الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب
 • الصبر عند الصدمة الأولى
 • الصبر مفتاح الفرج
 • مترادف فارسی: «صبر کلید کارها است.»
 • تمثیل: «صبر کن، کالصبر مفتاح الفرج (ما نمی‌گفتیم کم نال از فرج…)»
 • صبرك عن محارم الله أيسر من صبرك على عذاب الله
 • صبري على نفسي ولا صبر الناس عليّ
 • صحبة السوء مفسدة للأخلاق
 • صدرك أوسع لسرك
 • الصدق دليل التقوى
 • الصدق يحسن بالفتى والكذب يحسب من عيوبه
 • صدور الأحرار قبور الأسرار
 • الصديق إما أن ينفع وإما أن يشفع
 • الصديق وقت الضيق
 • صديقك حين تستغنى كثير وما لك عند فقرك من صديق
 • الصِّيتُ ولا الغنى
 • صلاح أمرك بالأخلاق مرجعه فَقَوِّم النفس بالأخلاق تستقم
 • صلى وصام لأمر كان يأمله حتى قضاه فما صلى ولا صاما
 • صواب الجاهل كزلة العاقل
 • ض
 • الضامن غارم
 • الضحك بلا سبب من قلة الأدب
 • ضرب أخماسا بأسداس
 • الضرب في الميت حرام
 • ضَرْبَة مُعَلِّمٍ
 • ضربني وبكى وسبقني واشتكى
 • الضرورات تبيح المحظورات
 •     ضرب المثل – حروف ط – ظ – ع – غ     
 • ط
 • الطبع غلب التطبع
 • طبيب يداوي الناس وهو عليل
 • طفح الكيل
 • طمع إبليس في الجنة
 • طول البال يهدم الجبال
 • الطيور على أشكالها تقع
 • ظ
 • ظاهر العتاب خير من باطن الحقد
 • الظَّفَرُ بالضعيف هزيمة
 • ظل السلطان سريع الزوال
 • الظلم أسرع شيء إلى تعجيل نقمة وتبديل نعمة
 • ظلم الأقارب أشد وقعا من السيف
 • الظلم مرتعه وخيم
 • ظَنٌُ‌العاقِلِ خَیر مِن یَقینِ‌الجاهِلِ
 • ترجمه: «گمان دانا از یقین نادان بهتر است.»
 • ع
 • عاد الأمر إلى نصابه
 • العاقل لا يبطل حقا ولا يحق باطلا
 • العاقل لا يستقبل النعمة ببطر ولا يودعها بجزع
 • العاقل من عقل لسانه والجاهل من جهل قدره
 • عامل الناس برأي رفيق والق من تلقى بوجه طليق
 • عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به
 • عَبدُ غَیرِکَ حُرٌ مِثلکَ
 • ترجمه: «بنده دیگران نسبت به تو مانند تو آزاد است.»
 • العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة
 • العتاب خير من الحقد
 • العتاب صابون القلب
 • العتاب قبل العقاب
 • العتاب هدية الأحباب
 • العتب على النظر
 • عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان
 • العدد في الليمون
 • العدل أساس الْمُلْك
 • العديم من احتاج من اللئيم
 • عذر لم يتول الحق نسجه
 • العز في نواصي الخيل
 • عَزَّ من قنع وذل من طمع
 • عش رجبا ترى عجبا
 • عش عزيزا أو مت وأنت كريم
 • عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود
 • عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة
 • ترجمه: «یک گنجشک در دست بهتر از ده گنجشک روی درخت است.»
 • مترادف فارسی: «سرکه نقد به‌از حلوای نسیه.»
 • مترادف فارسی: «سيلی نقد به‌از عطای نسيه.»
 • مترادف فارسی: «نقد موجود به که نسیه موعود.»
 • مترادف فارسی: «جگرك امروز بهتر از دنبه فردا.»
 • مترادف فارسی: «گنجشک نقد به از طاووس نسيه.»
 • تمثیل: «ما درخورصيد تو نباشيم وليكن// گنجشک به‌دست است به‌از باز پريده»
 • تمثیل: «بدسـت آوريده خردمند سنگ// به‌نايافته‌دُر به‌ندهد زچنگ»
 • تمثیل: «به‌نسيه مده نقد اگــر چند نيز// به‌خرما بود وعده و نقد خار»
 • العفة جيش لايهزم
 • العفو عند المقدرة
 • العفو يصلح الكريم ويفسد اللئيم
 • العقل أشرف الأحباب
 • العقل زينة
 • العقل صدق الحكم على الأمور
 • العقل صفاء النفس والجهل كدرها
 • العقل غريزة تربيها التجارب
 • العقل يُهَابُ ما لا يُهابُ السيف
 • عقوبة الحاسد نفسه
 • عقول كل قوم على قَدْرِ زمانهم
 • علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف
 • العِلْمُ أشهر الأحساب
 • عِلْمُ الرجل ولده المخَلَّدُ
 • علم بلا عمل كشجر بلا ثمر
 • ترجمه: «علم بی‌عمل درخت بی‌ثمر است.»
 • مترادف فارسی: «علم بی‌عمل زنبور بی عسل است.»
 • تمثیل: «بار درخت علم نباشد مگر عمل// با علم اگر عمل نكنی شاخ بی‌بری»
 • تمثیل: «علم چندان‌كه بيشتر خوانی// چون عمل در تو نيست نادانی»
 • تمثیل: «علم داری عمل نه، دان كه خری// بار گوهر بری و كاه خوری»
 • تمثیل: «علم کز اعمال نشانيش نيست// كالبدی دارد و جانيش نيست»
 • العلم زين فكن للعلم مكتسبا وكن له طالبا ما عشت مقتبسا
 • العلم في الصِّغَرِ كالنقش على الحجر
 • العلم كالسراج من مر به اقتبس منه
 • علم لا ينفع ككنز لا يُنْفَقُ منه
 • العلم يُؤْتَى ولا يَأْتِي
 • العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا والمال يفنى وإن أجدى إلى حين
 • العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف
 • العلماء ورثة الأنبياء
 • ترجمه: «دانشمندان وارث پیامبرانند.»
 • على الباغي تدور الدوائر
 • علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح
 • على رأسه ريشة
 • عليك بالإخوان فإنهم في الرخاء زينه وفي البلاء عُدَّةٌ
 • عليك بالجنة فإن النار في الكف
 • عليه ما على أبي لهب
 • العمر واحد والرب واحد
 • العمل أبلغ خطابٍ
 • عمل البحر طحينة
 • عمى العين ولا عمى القلب
 • ترجمه: «از چشم کور باش، نه از قلب.»
 • عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه
 • عند الامتحان يكرم المرء أو يهان
 • عند البطون تعمى العيون
 • عند الرهان تعرف السوابق
 • عند الشدائد تعرف الإخوان
 • عند الصباح يحمد القوم السرى
 • عند جُهَيْنَةَ الخبر اليقين
 • عندما تغيب الهرة تلعب الفيران
 • عندما تكون في روما تصرف كما يتصرف الرومان
 • عنز استتيست
 • العنزة ترعى بمرعاها
 • العيش في الدنيا جهاد دائم
 • عيش وملح
 • العين بالعين والسن بالسن
 • ترجمه: «چشم به‌ازای چشم، دندان به‌ازای دندان.»
 • تمثیل: «محتسب خم شکست و من سر او// سن بالسن والجروح قصاص»
 • العين لا تعلو على الحاجب
 • غ
 • الغائب عُذْرُه معه
 • غاب حولين وجاء بِخُفَّيْ حنين
 • غابت السباع ولعبت الضباع
 • الغالي ثمنه فيه
 • غبن الصديق نذالة
 • الغريب أعمى ولو كان بصيراً
 • غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله
 • الغضب صدأ العقل
 • غضبه على طرف أنفه
 • غنى المرء في الغربة وطن وفقره في الوطن غربة
 • غنى النفس خير من غنى المال
 • الغنى غنى القلب لا غنى المال
 • الغنى في يد اللئيم قبيح قدر قبح الكريم في الإملاق
 • الغنى يورث البطر
 • غيري يأكل الدجاج وأنا أقع في السياج 
 •  
 •     ضرب المثل – حروف ف و ق    
 • ف
 • فاقد الشيء لا يعطيه
 • فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود
 • فإن قليل الحب بالعقل صالح وإن كثير الحب بالجهل فاسد
 • فت في عضد فلان
 • فخير ما كسبت إخوان الثقة أنس وعون في الأمور الموبقة
 • الفُرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحاب
 • فرط الأنس مكسبة لقرناء السوء
 • الفضل ما شهدت به الأعداء
 • فلان برق بلا مطر وشجر بلا ثمر
 • فلان بوجهين
 • فلان دُرَّةُ التاج وواسطة العقد
 • فلان قد ركب الفيل وقال لا تبصروني
 • فلان كالكعبة تُزارُ ولا تُسْتَزارُ
 • فلان يسرق الكحل من العين
 • فما تحمد العينان كل بشاشة ولا كل وجه عابس بذميم
 • فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص ووا أسفا كم يدعي النقص فاضل
 • فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها
 • في التأني السلامة وفي العجلة الندامة
 • في الجريرة تشترك العشيرة
 • في الشدائد يعرف الإخوان
 • في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال
 • في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق
 • في فمي ماء وهل ينطق من في فمه ماء
 • فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب
 • فيا موقدا نارا لغيرك ضوؤها
 • ق
 • قد حمى الوطيس
 • قد يتوقى السيف وهو مغمد
 • قد يجبن الشجاع بلا سلاح
 • قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه
 • قد يخرج من الصدفة غير الدُّرَّة
 • قد يخلق من ظهر العالم جاهلاً
 • قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل
 • قد ينبت الشوك وسط الزهور
 • قَدِّرْ لِرِجْلِكَ قبل الخطو موضعها
 • القِدْر الكبير يتسع للكبير
 • القدوة الحسنة خير من النصيحة
 • القدوة الحسنة خير من الوصية
 • قرة عين
 • القرد في عين أمه غزال
 • القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود
 • القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم
 • قضى نحبه
 • قلب المؤمن دليله
 • قلب له ظهر المِجَنِّ
 • القلة ذلة
 • القلوب عند بعضها
 • قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد
 • قليل دائم خير من كثير منقطع
 • قليل في الجيب خير من كثير في الغيب
 • القناعة كنز لا يفنى
 • قول الحق لم يدع لي صديقا
 • قيل للبغل: "من أبوك" قال "الفرس خالي"
 • قَيِّدُوا العلم بالكتابة
 • قَيِّدُوا نعم الله بالشكر
 •  
 •     ضرب المثل – حرف ک    
 • ك
 • كاد الفقر أن يكون كفراً
 • كالإبرة تكسي غيرها وهي عريانة
 • كالأطرش في الزَّفَّة
 • كالجراد: لا يبقى ولا يذر
 • كالحادي وليس له بعير
 • كالذئب: إذا طلب هرب وإذا تمكن وثب
 • كالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
 • كالقابض على الماء
 • كالقشة التي قصمت ظهر البعير
 • كالمحتمي ببيت العنكبوت
 • كالمستجير من الرمضاء بالنار
 • كالنحل: في أفواهها عسل يحلو وفي أذنابها السم
 • كالنعامة: لا تطير ولا تحمل
 • كأن الحاسد إنما خلق ليغتاظ
 • كأن الشمس تطلع من حرامه
 • كأن على رءوسهم الطير
 • الكتاب يقرأ من عنوانه
 • كثرة الضحك تذهب الهيبة
 • كثرة العتاب تفرق الأحباب
 • كثرة العتاب تورث البغضاء
 • الكذب داء والصدق دواء
 • كذلك غمر الماء يروي ويغرق
 • كرامة العبد من كرامة سيده
 • كريشة في مهب الريح
 • الكريم من أكرم الأحرار
 • الكريم يظلم من فوقه واللئيم يظلم من تحته
 • كطالب الصيد في عرين الأسد
 • كعبة الله لا تكسى لإعواز
 • كفى المرء فضلا أن تُعَدَّ معايبه
 • كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول
 • كل آت قريب
 • كل امرئ بما يحسنه
 • كل إناء بالذي فيه ينضح
 • كل بؤس وكل نعيم زائل
 • كل حبل على غاربه
 • كل ذات ذيل تختال
 • كل رأس به صُداع
 • كل زائد ناقص
 • كل سر جاوز الاثنين شاع
 • كل شيء يختال فيه الرجال غير أن ليس للمنايا احتيال
 • كل غريب للغريب نسيب
 • كل كلب ببابه ينبح
 • كل ما تشتهي والبس ما يشتهي الناس
 • كل ما في البلاد من أموال ليس إلا نتيجة الأعمال
 • كل ما قَرَّتْ به العين صالح
 • كل مبذول مملول
 • كل ممنوع مرغوب
 • كل هم إلى فرج
 • كل واحد له قادح ومادح
 • الكلاب النباحة نادراً ما تعض
 • الكلاب تنبح والقافلة تسير
 • كلام الليل يمحوه النهار
 • ترجمه: «سخن شب، تا ظهر از بین میرود.»
 • تمثیل: «هیچ دانی که باد هست امروز// رأی عالیت را کلام‌اللیل»
 • تمثیل: «گفتم ای‌جان وعده دوشین خود را کن وفا// گفت نشنیدی کلام‌اللیل یمحوه‌النهار؟»
 • كلام كالعسل ووغزٌ كالأسل
 • كلب جَوَّالٌ خير من أسد رابض
 • كلكم طلب صيد
 • كلما طار قص جناحه
 • كلما كثر الذباب هان قتله
 • كما أن السؤال يُذِلُّ قوما كذاك يعز قوم بالعطاء
 • كما تزرع تحصد
 • كمن يربي الذئب
 • كن دافنا للشر بالخير تسترح من الهم
 • كن لينا من غير ضعف وشديدا من غير عنف
 • كن لَيِّنًا في غير ضعف وشديداً في غير عنف
 • كناطح صخرة يوما ليكسرها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل
 • كهرة تأكل أولاده
 •  
 •     ضرب المثل – حرف ل    
 • ل
 • لا یلدق المومن من حجرمرتین
 • ترجمه به فارسی: «مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود.»
 • مترادف فارسی: «خر یکبار پاش تو چاله میره»
 • لا بد دون الشهد من إبر النحل
 • لا بد للمصدور من أن ينفث
 • لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد
 • مترادف فارسی: «کار امروز را به‌فردا میفکن.»
 • لا تأكل خبزك على مائدة غيرك
 • لا تأمن من كذب لك أن يكذب عليك
 • لا تبع نقداً بدين
 • لا تبع يوماً صالحاً بيوم طالح
 • لا تجعلن دليل المرء صورته
 • لا تجن يمينك على شمالك
 • لا تخاصم من إذا قال فعل
 • لا تخف ما صنعت بك الأشواق.. واشرح هواك فكلنا عشاق
 • لا تُرَخِّص الضرورة بالإلحاح
 • لا ترم سهما يعسر عليك رده
 • لا تسقط من كفه خردلة
 • لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل
 • لا تشكون إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم
 • لا تشن وجه العفو بالتأنيب
 • لا تطلقن القول في غير بصر إن اللسان غير مأمون الضرر
 • لا تعنف طالبا لرزقه
 • لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنبا
 • لا تقعن البحر إلا سابحا
 • لا تكن حلواً فتؤكل ولا مراً فترمى
 • لا تكن رأسا فالرأس كثير الأذى
 • لا تكن رطبا فَتُعْصَرَ ولا يابسا فتكسر
 • لا تكن كالعنز تبحث عن المُدْيَةِ
 • لا تلتقي الجبال
 • لا تلم المفشي إليك سرا وأنت قد ضقت بذاك صدرا
 • لا تَلُمْ كفي إذا السيف نبا صح مِنِّي العزم والدهر أبى
 • لا تمازح الشريف فيحنق عليك ولا الدنيء فيتجرأ عليك
 • لا تمدّن إلى المعالي يدا قصرت عن المعروف
 • لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
 • لا تهرف بما لا تعرف
 • لا جدوى من البكاء على اللبن المسكوب
 • لا جديد تحت الشمس
 • لا جُرْمَ بعد الندامة
 • لا حذر من قدر
 • لا حر بوادي عوف
 • لا حي فيرجى ولا ميت فينسى
 • لا خير فيمن لا يَأْلَفُ ولا يؤلف
 • لا خير فيمن لا يدوم له أحد
 • لا راحة لحسود
 • مترادف فارسی: «حسود هرگز نیاسود.»
 • لا رأي لكذوب
 • لا رأي لمن لا يطاع
 • لا رسول كالدرهم
 • لا طال توت الشام ولا عنب اليمن
 • لا في العير ولا في النفير
 • لا في العير ولا في النفير
 • لا كرامة لنبيّ في وطنه
 • لا مروءة لبخيل
 • لا مصيبة أعظم من الجهل
 • لا نار بدون دخان
 • مترادف فارسی: «هیچ آتشی بدون دود نیست.»
 • لا ناقة لي فيها ولا جمل
 • لا يبصر الدينار غير الناقد
 • لا يبقى شيء على حال
 • لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه
 • لا يثمر الشوك العنب
 • لا يجتمع الذئب والحمل
 • لا يُجْمَعُ سيفان في غمد
 • لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب
 • لا يذهب العُرْفُ بين الله والناس
 • لا يرضى عنك الحسود حتى تموت
 • لا يستقيم الظل والعود أعوج
 • لا يستمتع بالجوزة إلا كاسرها
 • لا يُشَقُّ له غبار
 • لا يشكر الناس من لا يشكر الله
 • لا يضر السحاب نباح الكلاب
 • لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها
 • لا يضيع حق وراءه مطالب
 • لا يعجبه العجب ولا صيام رجب
 • لأمر ما جدع قصير أنفه
 • اللبيب بالإشارة يفهم
 • لسان الجاهل مفتاح حتفه
 • لسان الفتى عن عقله ترجمانه متى زل عقل المرء زل لسانه
 • لسان المرء من خدم الفؤاد
 • لسانك حصانك إن صنته صانك، وإن هنته هانك
 • لست أول من غره السراب
 • لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
 • لقد هان على الناس من احتاج إلى الناس
 • لكل جديد لذة
 • لكل جَوَادٍ كَبْوَةٌ
 • لكل حي أجل
 • لكل داء دواء
 • لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها
 • لكل دهر دولة ورجال
 • لكل ساقطة لاقطة
 • لكل عالِمٍ هفوة ولكل جَوَادٍ كبوة
 • لكل قديم حُرْمَهٌ
 • لكل مقام مقال ولكل زمان رجال
 • للحيطان آذان
 • للشدائد تُدَّخَرُ الرجال
 • لِلَّهِ دَرُّه
 • لله در الحسد ، ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله
 • لمن تشكو إذا كان خصمك القاضي!
 • له قدم في الخير
 • اللهم قني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم
 • لو ترك القطا لنام
 • لو خُيِّرْتُ لاخترت
 • لو كان الكذب ينجي فالصدق أنجى
 • لو كان في البومة خير ما تركها الصياد
 • اللي تقرصه الحية يخاف من الحبل
 • اللي يخاف من العفريت يطلع له
 • ليس الحريص بزائد في رزقه
 • ليس الخبر كالمعاينة
 • ليس المشِيرُ كالخبير
 • ليس للباطل أساس
 • ليس للحاسد إلا ما حسد
 • ليست يدي مُخَضَّبةً بالحناء
 • الليل أخفى للويل
 • اَللَیلُ حُبلی، لَستَ تَدری ماتَلِد
 • مترادف: «سحر تا چه زاید، شب آبستن است»
 • تمثیل: «یکی امشب صبوری کرد باید// شب آبستن بود تا خود چه زاید»
 •  
 •     ضرب المثل – حرف م    
 • م
 • المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا
 • ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت
 • ما أبعد ما فات وما أقرب ما يأتي
 • ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا
 • ما استبقاك من عرضك للأسد
 • ما أشبه السفينة بالملاح
 • ما أشبه الليلة بالبارحة
 • ما أشبه الليلة بالبارحة
 • ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل
 • ما أقصر الليل على راقد
 • ما المرء إلا بدرهميه
 • ما الناس إلا الماء يحييه جريه
 • ما أول إلا ويتلوه آخر
 • ما تواصل اثنان فطال تواصلهما إلا لفضلهما أو لفضل أحدهما
 • ما حك جلدك مثل ظُفْرِكَ فتول أنت جميع أمرك
 • ما صنع الله فهو خير
 • ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع
 • ما كل بارقة تجود بمائها
 • ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن
 • ما كل ما يتمنى المرء يدركه رب امرئ حتفه فيما تمناه
 • ما كل ما يلمع ذهباً
 • ما كل من قال قولا وفى
 • ما كلُّ ما يُعلم يُقال
 • ما لجرح بميت إيلام
 • ما من ظالم إلا سيبلى بظالم
 • ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه
 • ما وعظ امرئ كتجاربه
 • ما يأتي بسرعة يذهب بسرعة
 • ما يداوي الأحمق بمثل الإعراض عنه
 • الماء أهون موجود وأعز مفقود
 • ماذا تأخذ الريح من البلاط
 • المال يجلب المال
 • المال ينفد حله وحرامه يوماً ويبقى بعد ذلك إثمه
 • المأمول خير من المأكول
 • مُتْخَمٌ يقسو على جائع
 • المتكبر كالواقف على الجبل يرى الناس صغاراً ويرونه صغيراً
 • متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم
 • مثل السمك يأكل بعضه
 • مثل القطط بسبع أرواح
 • المذبوحة لا تتألم من السلخ
 • مُرْ ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا
 • المرء بأصغريه : قلبه ولسانه
 • المرء بالأخلاق يسمو ذكره
 • المرء تواق إلى ما لم ينل
 • المرء حيث يضع نفسه
 • المرء كثير بأخيه
 • المرء يجمع والدنيا مفرقة
 • مرآة الحب عمياء
 • المزاح لقاح الضغائن
 • المزاح هو السباب الأصغر إلا أن صاحبه يضحك
 • المزاحة تذهب المهابة وتورث الضغينة
 • المزح أوله فرح وآخره ترح
 • المزح يجلب الشر صغيراً والحرب كبيرة
 • المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار
 • المستشير مُعَانٍ
 • المستشير معان والمستشار مؤتمن
 • المستنير على طريق النجاح
 • مسكين ابن آدم: تؤذيه البقة وتقتله الشرقة
 • المشورة راحة لك وتعب لغيرك
 • المشورة عين الهداية
 • المشورة لقاح العقول
 • مصائب قوم عند قوم فوائد
 • المصائب لا تأتي فرادى
 • مصارع الرجال تحت بروق الطمع
 • معالجة الموجود خير من انتظار المفقود
 • معظم النار من مستصغر الشرر
 • مقتل الرجل بين فكيه
 • المكر حيلة من لا حيلة له
 • مُكْرَهٌ أخاك لا بطل
 • المكيدة أبلغ من النجدة
 • ملكت نفسي يوم ملكت منطقي
 • من أحب ولده رحم الأيتام
 • من أحسن السؤال عَلِمَ
 • من استحيا من بنت عمه لم يولد له ولد
 • من استغنى بعلمه زل
 • من أسرع كثر عثاره
 • من اشترى الحمد لم يُغْبَنْ
 • من أشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه
 • من أطاع غضبه أضاع أدبه
 • من أطاع غضبه أضاع أدبه
 • من اعتاد البطالة لم يفلح
 • من أعجب برأيه ضل
 • من أفشى سره كثر المستأمرون عليه
 • من أكل السمين أتخم
 • من أكل على مائدتين اختنق
 • من أكل للسلطان زبيبة ردها تمرة
 • من الحبة تنشأ الشجرة
 • من الحيلة ترك الحيلة
 • من الخواطئ سهم صائب
 • من السرور بكاء
 • من العجائب أعمش كَحَّالٌ
 • من القلب للقلب رسول
 • من أَمِنَ الزمان خانه
 • من أنفق ولم يحسب هلك ولم يدر
 • من أهان ماله أكرم نفسه
 • من أوقد نار الفتنة احترق بها
 • من بكى من زمان بكى عليه
 • من بلغ السبعين اشتكى من غير علة
 • من تأني أدرك ما تمنى
 • من تَدَخَّلَ فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه
 • من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه
 • من ترك الشهوات عاش حرا
 • من ترك حرفته ترك بخته
 • من تَسَمَّعَ سمع ما يكره
 • من تَعَدَّى الحق ضاق مذهبه
 • من تعرض للمصاعب ثبت للمصائب
 • من ثقل على صديقه خَفَّ على عدوه
 • من جال نال
 • من جاور السعيد يسعد ومن جاور الحداد ينحرق بناره
 • من جد وجد ومن زرع حصد
 • من جعل نفسه عظما أكلته الكلاب
 • من جهل قدر نفسه كان بقدر غيره أجهل
 • من حاول الغدر وخلف الوعد عدا عليه الذم بعد الحمد
 • من حسن خُلُقُه استراح وأراح
 • من حسن خُلقُه وجب حقُّه
 • من حسن من دونه فلا عذر له
 • من حفر حفرة لأخيه وقع فيها
 • من خَدَمَ الرجال خُدِمَ
 • من خشى الذئب أعد كلبا
 • من دخل مداخل السوء اتهم
 • من رأى مصائب غيره هانت مصائبه
 • من رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد
 • من زرع المعروف حصد الشكر
 • من سابق الدهر عثر
 • من سار على الدرب وصل
 • من ساواك بنفسه ما ظلمك
 • من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا
 • من سعى جنى ومن نام رأى الأحلام
 • من سل سيف البغي قتل به
 • من سلك الجدد أمن العثار
 • من سَلِمَتْ سريرته سلمت علانيته
 • من شابه أباه فما ظلم
 • من شَبَّ على شيء شاب عليه
 • من صارع الحق صرعه
 • من صبر ظفر
 • مترادف فارسی: «گر صبر کنی زغوره حلوا سازی.»
 • من صدقت لهجته ظهرت حجته
 • من ضعف عن كسبه اتكل على زاد غيره
 • من طلب العلا سهر الليالي
 • من طلب شيئا وجده
 • من ظَلَمَ نفسه فهو لغيره أظلم
 • من ظهر غضبه قل كيده
 • من عرف نفسه عرف ربه
 • من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا (جاءته ألطاف الإله تبرعا)
 • من عمل دائما أكل نائما
 • من عَيَّرَ عُيِّرَ
 • من غربل الناس نخلوه
 • من غشنا فليس منا
 • من غضب من لا شيء رضى بلا شيء
 • من غُلبْ سُلبْ
 • من غلبه الهوى فليس لعقله سلطان
 • من فاته الأدب لم ينفعه الْحَسَبُ
 • من فاته الأدب لم ينفعه الْحَسَبُ
 • من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء
 • من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء
 • من فعل ما شاء لقى ما ساء
 • من قلة الخيل شددنا على الكلاب سروجا
 • من قلة الخيل شددنا على الكلاب سروجا
 • من كان بيته من زجاج فلا يرشق بيوت الناس بالحجارة
 • من كان بيته من زجاج فلا يرشق بيوت الناس بالحجارة
 • من كتم سره كان الخيار بيده
 • من لا يخطئ لا يفعل شيئا
 • من لاحاك فقد عاداك
 • من لاحاك فقد عاداك
 • من لانت كلمته وجبت محبته
 • من لم يحترف لم يَعْتَلِفْ
 • من لم يحسن إلى نفسه لم يحسن إلى غيره
 • من لم يركب الأهوال لم ينل الآمال
 • من لم يركب الأهوال لم ينل المطالب
 • من لم يصبر على كلمة سمع كلمات
 • من لم يقنع باليسير لم يكتف بالكثير
 • من لم يكن ذئبا أكلته الذئاب
 • من لم يكن لسره كتوما فلا يلم في كشفه نديما
 • من ليس له قديم ليس له جديد
 • من مأمنه يؤتى الحذر
 • من ملك غضبه احترس من عدوه
 • من نام رأى الأحلام
 • من نام عن عدوه نبهته المكائد
 • من هانت عليه نفسه فهو على غيره أهون
 • من وَطَّنَ نفسه على أمر هان عليه
 • من يزرع الشوك لا يجني به العنب
 • من يغرق يتعلق بعود قش
 • من يمدح العروس إلا أهلها
 • من يهُنْ يسهل الهوان عليه
 • الْمَنُّ مفسدة الصنيعة
 • المنِّيَّة ولا الدَّنِيَّة
 • مواعيد عرقوب
 • الموت حوض مورود
 • الموت على رقاب العباد
 • موت في عز خير من حياة في ذل
 • مودة الآباء قرابة في الأبناء
 • مودة العدو لا تنفع
 •  
 •     ضرب المثل – حرف ن    
 • ن
 • النار أهون من العار
 • ترجمه: سوختن به آتش به که در ننگ زیستن
 • النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله
 • النار قد تُخَلِّفُ رماداً
 • الناس أتباع من غَلبْ
 • ترجمه: «مردمان، پیروان چیره‌شدگان و پیروزی‌یافتگانند.»
 • الناس أعداء ما جهلوا
 • ترجمه: «مردمان، هرآنچه را ندانند دشمن گیرند.»
 • الناس سواسية كأسنان المشط
 • الناس عبيد الإحسان
 • ترجمه: انسانها بنده احسانند.
 • الناس على دين ملوكهم
 • ترجمه: «مردمان، به‌آیین پادشاهان خود گروند.»
 • تمثیل: «آن رسول حق قلاووز سلوک// گفت الناس علی دین ملوک»
 • الناس لبعضها
 • الناس لولا الدين لأكل بعضهم بعضا
 • نام ساعة الرحيل
 • نحاول ملكا أو نموت فنعذرا
 • الندم على السكوت خير من الندم على القول
 • ترجمه: پشیمانی بر سکوت به که ندامت از گفتار. نظیر: پشیمان ز گفتار دیدم بسی/ پشیمان نشد از خموشی کسی
 • نزل بواد غير ذي زرع
 • نزه جميلك من قبح الْمَنِّ
 • النصح بين الملأ تقريع
 • ترجمه: «کسان را در جمع اندرز گفتن، گونه‌ای از سرزنش باشد.»
 • نصف العقل مُدَاراةُ الناس
 • النظافة من الإيمان
 • ترجمه: «نظافت از ایمان است.»
 • مترادف فارسی: «تمیزی نشانه ایمان است.»
 • نظر العدو بما أسر يبوح
 • نعم الثوب العافية إذا انسدل على الكفاف
 • نعم الجدود ولكن بئس ما خلفوا
 • نعم العون على المروءة المال
 • نعم المؤَدِّبُ الدهر
 • نعم حاجب الشهوات غض البصر
 • النعمة عروس مهرها الشكر
 • نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا
 • نفاق المرء من ذله
 • النفس مولعة بحب العاجل
 • نوم الظالم عبادة
 • ترجمه: خواب ستمگر عبادت است! سعدی: ظالمی را خفته دیدم نیمروز/ گفتم: این فتنه ست خوابش برده به!
 • نومة أهل الكهف
 • ترجمه: «خواب اصحاب کهف.»
 •  
 •     ضرب المثل – حرف ه    
 • ه
 • هذا الشبل من ذاك الأسد
 • هذا الميت لا يساوي ذلك البكاء
 • هذه بتلك والبادئ أظلم
 • الهزيمة تحل العزيمة
 • هما كفرسي رهان
 • هَمّ يبكِّي وهَمّ يضحِّك
 • همّه على بطنه
 • همه لا يتجاوز طرفي ردائه
 • الهموم بقدر الهمم
 • هو كالكمأة لا أصل ثابت ولا فرع نابت
 • هو من أهل الجنة
 • هو يرقم على الماء
 • هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات
 • هي الدنيا تُحَبُّ ولا تُحابِي
 • هي النفس ما حَمَّلْتَها تتحمل وللدهر أيام تجور وتَعْدِلُمن يخشى البلل لا يصطاد السمك
 • هيهات تكتم في الظلام مشاعل
 •  
 •  
 •     ضرب المثل – حرف و    
 • و
 • وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء
 • واحفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق
 • وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل
 • وإذا القلوب استرسلت في غَيِّها كانت بَلِيَّتُهَا على الأجسام
 • وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع
 • وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام
 • وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا
 • وإذا وصلت بعاقل أملا كانت نتيجة قوله فعلا
 • وأغيظ من عاداك من لا تُشَاكِلُ
 • وأفضل أخلاق الرجال التَّصَبُّرُ
 • والفقر ذل عليه باب مفتاحه العجز والتواني
 • والمرء ساع لأمر ليس يدركه والعيش شُحٌّ وإشفاق وتأميل
 • والمرء ليس بصادق في قوله حتى يؤيد قوله بفعاله
 • وأنفس ما للفتى لُبُّهُ
 • وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
 • وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل
 • وأي الناس تصفو مشاربه
 • وأي الناس ليس به عيوب
 • وبعض القول يذهب في الرياح
 • وبعض خلائق الأقوام داء كداء البطن ليس له دواء
 • وتأتي على قدر الكرام المكارم
 • وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم
 • وَجُرْحُ اللسان كَجُرْحِ اليد
 • الوَحْدَةُ خير من جليس السوء
 • وحسبك من غنى شبعاً ورى
 • وحق على ابن الصقر أن يشبه الصقر
 • وخير جليس في الزمان كتاب
 • ترجمه: «بهترین همنشین اوقات کتاب است.»
 • مترادف فارسی: «بهتر ز کتابخانه جایی نبود.»
 • وداوني بالتي كانت هي الداء
 • وذى علة يأتي عليلا ليشتفي به وهو جار للمسيح بن مريم
 • ورأيت الهموم بالليل أدهى
 • وشر البلية ما يضحك
 • وضع العقدة في المنشار
 • اَلوَطَن الاُم الثانی
 • ترجمه: «زادگاه مرد، مادر دوم اوست.»
 • وطني لو شُغِلْتُ بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي
 • وَظُلْمُ ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهند
 • وعاقبة الصبر الجميل جميلة
 • الوعد سحاب والإنجاز مطره
 • وعند جهينة الخبر اليقين!
 • وفي الصمت ستر للغيّ وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلما
 • وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا ولكن كساه الله ثوب غطاء
 • الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك
 • الوقت سیف قاطع
 • ترجمه: «زمان چون شمشیری بران باشد.»
 • تمثیل: «مکن عمر ضایع به افسوس و حیف// که فرصت عزیز است و الوقت سیف»
 • الوقت من ذهب
 • مترادف فارسی: «وقت طلاست.»
 • وقد أعذر من أنذر
 • وقعت الفاس في الراس
 • وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم
 • وكل قرين بالمقارن يقتدى
 • وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني
 • وكم من غراب رام مشي الحمامة فأنسي ممشاه ولم يمش كالحجل
 • وكنت أذم إليك الزمان فقد صرت فيك أذم الزمان
 • وكيف تنام الطير في وكناتها
 • ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء
 • ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن طول الجسوم عقول
 • ولا فرار على زأر من الأسد
 • ولا يرد عليك الفائت الحزن
 • ولا يعد ذو الغنى غنيا إن لم يكن في قومه مرضيا
 • ولست بمستبق أخا لا تَلُمُّهُ على شعث أي الرجال المهذب!
 • ولفظة زائغة سبيلها قد سلبت نعمة من يقولها
 • وللسيوف كما للناس آجال
 • وللمساكين أيضا بالندى ولع
 • ولله أوس آخرون وخزرج
 • ولم أر أمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل حتى عد ألف بواحد
 • ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام
 • ولو لم يكن في كله غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله
 • ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا
 • وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا
 • وليس لنا إلا السيوف وسائل
 • وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا
 • وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن تُرَدَّ الودائع
 • وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رِجْلِ
 • وما الناس إلا الماء يحييه جريه ويرديه مكث دائم في قراره
 • وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى
 • وما أنا إلا من غُزَيَّةَ إن غوت غويت وإن ترشد غُزَيَّةُ أرشد
 • وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام
 • وما خير ليل ليس فيه نجوم
 • وما نفع السيوف بلا رجال
 • وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
 • وما ينهض البازي بغير جناحيه
 • ومن خطب الحسناء لم يغلها الْمَهْرُ
 • ومن طلب العلي من غير كد سيبلغه اذا شاب الغراب
 • ومن لا يتق الشَّتْمَ يُشْتَم
 • ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم
 • ومن لا يُكرم نفسه لا يُكَرَّم
 • ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد
 • ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تَصَيَّدَهُ الضرغام فيما تصيدا
 • ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم
 • ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تُعْلَمِ
 • ومهما يكن عند امرئ من خَليقَةٍ وإن خالها تَخْفَى على الناس تُعْلَمِ
 • ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا
 • وهل شمس تكون بلا شعاع
 • وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر
 • ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى.
 • ويأتيك بالأخبار من لم تزود
 •  
 •     ضرب المثل – حرف ی    
 • ي
 • يؤذن في مالطة
 • يا طالب الرزق إن الرزق في طلبك
 • يا ظالم لك يوم
 • يا مستعجل عطلك الله
 • يأكلون تمري وأُرمي بالنوى
 • يبني قصراً ويهدم مصراً
 • يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده ال
 • يخاف من خياله
 • يخاف من ظله
 • يخبط خبط عشواء
 • يخلق من الشبه أربعين
 • يد الحر ميزان
 • يد الله مع الجماعة
 • يد واحدة لا تحمل بطيختين
 • يد واحدة لا تصفق
 • يُدْخِلُ شعبان في رمضان
 • يدع العين ويطلب الأثر
 • يدهن من قارورة فارغة
 • يذبح الطاووس لجمال ريشه
 • يركب الصعب من لا ذلول له
 • يرى بأول رأيه آخر الأمور
 • يساعد الله الذين يساعدون أنفسهم
 • يسرق الكحل من العين
 • يسقط الطير حيث يُنْثَرُ الحب وتغشى منازل الكرماء
 • يصطاد في الماء العكر
 • مترادف فارسی: «از آب گل‌آلود ماهی گرفتن.»
 • يصوم يصوم ويفطر على بصلة
 • يضحك كثيرا من يضحك أخيرا
 • يضع سره في أضعف خلقه
 • يعمل من الحبة قُبَّةً
 • يَغْرِفُ من بحر
 • يقتل القتيل ويسير في جنازته
 • يقولون "الزمان به فساد" وهم فسدوا وما فسد الزمان
 • يكفيك من الحاسد أنه يَغْتَمُّ عند سرورك
 • يمشي رويدا ويكون أولا
 • يمضي أخوك فلا تلقى له خلفا والمال بعد ذهاب المال يكتسب
 • يناطح بقرني طين
 • يَهُبُّ مع كل ريح ويسعى مع كل قوم
 • يهرم كل شيء من ابن آدم ويشب منه الحرص والأمل
 • يوم السرور قصير
 • اليوم خمر
2255 بازدید
۱ دیدگاه

یک پاسخ به “ضرب المثل های عربی”

 1. samamini58 گفت:

     خواهشا این جور مطالب با ارزش رو به صورت فایل پی دی اف درآورده  و آماده دان کنید…با …..تشکر از مدیریت محترم  سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.