دانلود کتاب طریقه نشانه گذاری در نامه ها در انگلیسی

طریقه نشانه گذاری در نامه ها

دانلود کتابPenguin Guide to Punctuation

کتاب Penguin Guide to Punctuation به شما نقطه گذاری در نامه ها و نوشته های زبان انگلیسی را می آموزد. اگر نمی دانید چه موقع از دونقطه و کجا از سمی کالن یا ویرگول استفاده کنید این کتاب مناسب شماست. همچنین اگر میخواهید در آیلتس نمره بالاتر از ۷ بگیرید، باید قواعد نقطه گذاری انگلیسی را خوب بدانید

Do you find punctuation difficult? Are you puzzled by colons and semicolons? Unsure of where commas should go? Confused by hyphens and apostrophes? If so, then this jargon-free and succinct guide is for you.

• Contains precise and up-to-date definitions of every type of punctuation mark and shows how each should be used
• Gives numerous examples of good and bad usage
• Explains the correct use of capital letters, contractions and abbreviations, italics, boldface and the special characters available on a word processor.

Focusing on British and Commonwealth punctuation, but also explaining American usage, this text contains clear and up-to-date definitions of each type of punctuation. It includes the correct use of capital letters, contractions and abbreviations, italics, boldface and the special characters available on a word processor.

untitled

1850 بازدید
نظری بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.