عبارات و اصطلاحات اولیه آلمانی+ترجمه فارسی

عبارات و اصطلاحات اولیه آلمانی

ترجمه آلمانی به فارسی

ترجمه فارسی به آلمانی

بله / خیر.

Ja/Nein.

بله لطفا / نه ممنون .

Ja, bitte/Nein, danke.

لطفا.

Bitte.

ممنون، متشکرم.

Danke.

خواهش می کنم.

Bitte.

این (اینها) … اینجا است (هستند).

Hier ist/sind

سلام / صبح بخیر / عصر (بخیر).

Hallo/Guten Morgen/Tag.

سلام / غروب بخیر.

Hallo/Guten Abend.

بدرود (خداحافظ).

Auf Wiedersehen.

شب بخیر.

Gute Nacht.

حالت چه طوره؟

Wie geht es Ihnen?

ممنون، خوب هستم.

Danke, gut.

معذرت می خواهم.

Entschuldigen Sie.

آیا فارسی صحبت می کنید (می دانید)؟

Sprechen Sie Persisch?

آیا می توانم کمکتان کنم؟

Können Sie mir behilflich sein?

من نمی فهم (متوجه نمی شوم).

Ich verstehe nicht.

من نمی دانم.

Ich weiß nicht.

لطفا (حرفتان) را بنویسید.

Bitte schreiben Sie es auf.

متاسفم.

Entschuldigung.

تنهایم بگذارید (می خواهم تنها باشم)!

Lassen Sie mich in Ruhe!

کجا؟

Wo?

کِی؟

Wann?

چه طور؟

Wie?

چرا؟

Warum?

چه کسی؟

Wer?

چه چیزی؟

Welches?

کجا است؟

Wo ist…?

چه قدر؟ (کمیت)

Wie viel?

چه قدر؟ (کیفیت)

Wie viele?

این چیه؟

Was ist das?

من دوست دارم ( ترجیح می دهم) …

Ich hätte gern…

من می خواهم.

Ich möchte…

من دوست دارم.

Es gefällt mir.

من دوست ندارم.

Es gefällt mir nicht.

باشه / موافقم.

In Ordnung/Einverstanden.

خوب است.

Das ist gut.

رنگ ها

Farben

سفید

weiß

زرد

gelb

نارنجی

orange

صورتی

pink

قرمز

rot

قهوه ای

braun

سبز

grün

آبی

blau

بنفش

violett

خاکستری

grau

سیاه

schwarz

تقویم

Kalender

بهار

Spring

تابستان

Summer

پاییز

Autumn

زمستان

Winter

ژانویه

Januar

فوریه

Februar

مارس

März

آوریل

April

می / مه

Mai

ژوئن

Juni

جولای

Juli

اوت / آگوست

August

سپتامبر

September

اکتبر

Oktober

نوامبر

November

دسامبر

Dezember

شنبه

Samstag

یک شنبه

Sonntag

دو شنبه

Montag

سه شنبه

Dienstag

چهار شنبه

Mittwoch

پنج شنبه

Donnerstag

جمعه

Freitag

Guten Morgen goot-en mor-gen

صبح بخیر

(گوتِن مُرگِن)

Guten Tag goot-en tak

سلام/ روز بخیر

(گوتِن تاک)

Guten Abend goot-en a-bend

شب بخیر/ عصر بخیر

(گوتِن آبِند)

Gute Nacht goot-e nakht

شب بخیر

(گوتِن ناخت)

Auf Wiedersehen owf vee-der-ziyen

خدا حافظ

(آوف ویدِ زییِن)

Bitte bi-te

لطفا

(بیتِ)

Danke dan-ke

ممنونم

(دانکِ)

Bitte schön bi-te shun

خواهش می‌کنم

(بیتِ شون)

Ja/Nein ya/nain

خیر/ بله

(یا/ناین)

Herr/Frau/Fräulein her/frau/fro-lian

دوشیزه/ خانم / آقا

(هِر/ فِرا/فرُلایل)

Wie geht es Ihnen? vee get es ee-nen

(حال شما چطور است؟)رسمی

(وی گیت اِس اینِن)

Wie geht’s? vee gets

(چالت چطوره؟ )غیر رسمی

(وی گیتس)

Ich bin müde. ish bin moo-de

.من خسته هستم

(ایش بین مودِ)

Ich bin krank. ich bin krank

.من مریض هستم

(ایش بین کرانک)

Ich habe Hunger. ich ha-be hoong-er

.من گرسنه هستم

(ایش هابِ هونگِر)

Ich habe Durst. ich ha-be dirst

.من تشنه هستم

(ایش هابِ دورست)

Gut/Es geht/So lala goot/ess get/zo lahlah

خوبه / درسته/ بد نیست

(گوت/ اِس گیت/ زو لالا)

Schlecht/Nicht Gut shlesht/nisht goot

خوب نیست/ بد

(شلِشت/ نیشت گوت)

Wie heißen Sie? vee hai-sen zee

(اسم شما چیست؟ )رسمی

(وی هایسِن زی)

Wie heißt du? vee haist doo

(اسم تو چیست؟ )غیر رسمی

(وی هایست دو)

Ich heiße… ich hai-se

.اسم من … است

(ایش هایسِ)

Mein Name ist… main na-me ist

.اسم من … است

(ماین نامِ ایست)

Woher kommen Sie? vo-her koh-men zee

(شما اهل کجا هستید؟ )رسمی

(وُهِر کُمِن زی)

Woher kommst du? vo-her komst doo

(اهل کجایی؟ )غیر رسمی

(وُهِر کامست دو)

Wo wohnen Sie? vo vo-nen zee

(کجا زندگی می‌کنید؟)رسمی

(وو وُنِن زی)

Wo wohnst du? vo vonst doo

(کجا زندگی می‌کنی؟ )غیر رسمی

(وو وُنست دو)

Ich komme aus Iran.ich ko-me aus iran

.من ایرانی هستم

(ایش کامِ آوس ایران)

Ich wohne in… ich vo-ne in

.من در … زندگی می‌کنم

(ایش وُنِ این)

Wie alt sind Sie? vee alt zind zee

(چند سالتان است/ چقدر سن دارید؟)رسمی

(وی آلت زیند زی)

Wie alt bist du? vee alt bist doo

(چند سالته؟)غیر رسمی

(وی آلت بیست دو)

Ich bin ____ Jahre alt. ich bin ____ ya-re alt

من … سن دارم/ من … ساله هستم.

(ایش بین … یارِ آلت)

Sprechen Sie Deutsch? shprech-en zee doytch

(آیا شما می‌توانید آلمانی صحبت کنید؟ )رسمی

(شپِرِشِن زی دُیچ)

Sprichst du Englisch? shprishst doo eng-lish

(می‌تونی انگلیسی صحبت کنی؟ )غیر رسمی

(شپریشست دو اینگلیش)

Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch fran-tsur-zish, ee-tal-ya-nish,span-ish, roos-ish, ya-pan-ish

ژاپنی, روسی, اسپانیایی, ایتالیایی, فرانسوی

(فرانسوزیش- ایتالیانیش- شپانیش- روسیش- یاپانیش)

Ich spreche… ish shpresh-e

.من می‌توانم به (زبان) … صحبت کنم

(ایش شپرِشِ)

Ich spreche kein… ish shpresh-e kain

.من نمی‌توانم به (زبان) … صحبت کنم

(ایش اشپِرِشِ کاین)

Entschuldigen Sie ent-shool-di-gen zee

.ببخشید

(اِنت شُلِدی گِن زی)

Es tut mir leid. es toot meer lait

.معذرت می‌خواهم

(اِس توت مییِ لاید)

Bis später/bald biss shpe-ter/bahlt

.بعدا / به زودی می‌بینمت

(بیس شپِتِر/ بالد)

Tschüs/Tschau  tchews/chaow

(خدا حافظ)غیر رسمی

(ت شوس/ چاو)

Ich liebe dich. ich leeb-e dish

.دوستت دارم

(ایش لیبِ دیش)

Ich liebe Sie. ich leeb-e zee

. همه شما را دوست دارم

(ایش لیبِ زی)

اعداد

یک

eins

دو

zwei

سه

drei

چهار

vier

پنج

fünf

شش

sechs

هفت

sieben

هشت

acht

نه

neun

ده

zehn

یازده

elf

دوازده

zwölf

سیزده

dreizehn

چهارده

vierzehn

پانزده

fünfzehn

شانزده

sechzehn

هفده

siebzehn

هجده

achtzehn

نوزده

neunzehn

بیست

zwanzig

سی

dreißig

چهل

vierzig

پنجاه

fünfzig

شصت

sechzig

هفتاد

siebzig

هشتاد

achtzig

نود

neunzig

صد

hundert

دویست

zweihundert

هزار

tausend

میلیون

Million

برخی تعارفات

تبریک! مبارک باشد!

Gratulation! / Gratuliere!

تولدت مبارک!

Alles Gute zum Geburtstag!

کریسمس مبارک!

Frohe Weihnachten!

سال نو مبارک!

Glückliches Neujahr!

عید پاک مبارک!

Frohe Ostern!

موفق باشید!

Viel Glück! / Alles Gute!

نوش جان!

Guten Appetit!

سفر به سلامت!

Gute Fahrt / Reise!

تعطیلات خوش بگذره!

Schöne Ferien!

مواظب باش!

Seien Sie vorsichtig!

روز خوبی داشته باشی!

Einen schönen Tag allerseits!

918 بازدید
۱ دیدگاه

یک پاسخ به “عبارات و اصطلاحات اولیه آلمانی+ترجمه فارسی”

 1. ملیکا گفت:

  سلام.
  خسته نباشید
  میخواستم معنی کلمات
  schweigen
  Spürest
  Vögelein
  رو بهم بگید!
  ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.